Pokračovanie článku: Prečítajte si Žilinkove vystúpenie k zmluve s USA, ktoré si koalícia odmietla vypočuť

 • nerušene bez akejkoľvek kontroly zo strany Slovenskej republiky užívať dohodnuté zariadenia a priestory,
 • prepravovať, rozmiestňovať a skladovať vojenské zariadenia a zbrane na našom území; táto dohoda expressis verbis nevylučuje export a reexport jadrových zbraní, chemických zbraní a biologických zbraní, ani ich skladovanie na našom území,
 • mať výlučnú kontrolu nad prístupom k dovezenému vojenskému materiálu rozmiestnenému na našom území, nad jeho používaním a nakladaním a neobmedzené právo takýto materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky,
 • na voľný pohyb lietadiel, plavidiel a vozidiel prevádzkovaných ozbrojenými silami USA alebo pre USA:
 • do týchto lietadiel, plavidiel a vozidiel sa nesmie nastupovať, ani nepodliehajú prehliadke bez súhlasu USA,
 • lietadlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre USA budú oprávnené aj k preletu, k vykonávaniu tankovania počas letu, pristávaniu a vzlietaniu na území Slovenskej republiky, budú môcť prepravovať zbrane, ťažké vybavenie a nebezpečné materiály,
 • zriadiť a prevádzkovať na našom území vojenské služobné predajne, predajne potravín a iné predajne, stravovacie zariadenia, spoločenské a vzdelávacie centrá a služobné rekreačné priestory – bez licencie, povolenia, inšpekcie alebo inej regulačnej kontroly,
 • uzavrieť zmluvy s finančnými inštitúciami na prevádzkovanie bankových a iných finančných činností na území Slovenskej republiky na výhradné použitie ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA a závislými osobami,
 • zriadiť na našom území vojenské poštové úrady a používať poštové známky USA; úradné zásielky ozbrojených síl USA budú oslobodené od kontroly, prehliadky alebo zabavenia,
 • dovážať, vyvážať a používať na našom území menu USA alebo finančné nástroje vyjadrené v mene USA v akejkoľvek výške,
 • distribuovať alebo zamieňať príslušníkom ozbrojených síl USA a závislým osobám menu a nástroje denominované v mene platnej v USA, Slovenskej republike alebo akejkoľvek inej krajine,
 • používať rádiové spektrum; Spojené štáty americké budú oprávnené prevádzkovať svoje vlastné telekomunikačné systémy, ktoré môžu mať rušivé vplyvy a vzhľadom na skutočnosť, že rádiové frekvenčné spektrum v Európskej únii je regulované, nemožno vylúčiť, že ozbrojené sily USA budú využívať rádiové frekvenčné spektrum na úkor Slovenskej republiky, ktorá musí dodržať svoje medzinárodné záväzky.

© Autorské práva vyhradené

690 debata chyba
Viac na túto tému: #Maroš Žilinka #Obranná dohoda s USA