Do protestu proti novele vysokoškolského zákona sa zapojilo 67 fakúlt

Do pondelkového protestného voľna proti novele vysokoškolského zákona sa zapojilo 67 zo 106 fakúlt verejných vysokých škôl. Novela, ktorú vo februári parlament posunul do druhého čítania, podľa zamestnancov i študentov okliešťuje akademickú samosprávu.

21.02.2022 17:37
protest, študenti, VŠ, Univerzita Komenského Foto: ,
Študenti protestovali proti zmenám vo vysokoškolskom zákone už 10. novembra 2021 v Bratislave.
debata (7)

Rada vysokých škôl odmieta zrušenie dosahu akademického senátu na hospodárenie. Namieta tiež, že fakultám bude odobrané právo voliť dekana. Ako argumentujú, v Českej republike, kde odchádza najviac slovenských študentov, je podobný systém ako aktuálne na Slovensku, rozdiel je vo financovaní. Študenti upozorňujú tiež na zmenšenie ich zastúpenia v orgánoch univerzít.

„Novela síce umožňuje vytvoriť akademický senát fakulty, no uberá mu právo voliť dekana, čo je najkľúčovejšia právomoc,“ vysvetlil člen Rady vysokých škôl Pavel Neogrády. Zásadné výhrady má Rada aj k strate rozhodovacej právomoci akademického senátu pri nakladaní s majetkom vysokej školy.

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Šteňo hovorí de facto o zrušení samosprávnych orgánov fakúlt. „Dekan nebude volený akademickou obcou, čiže prostredníctvom zástupcov zvolených v akademickom senáte, ktorým sa aj zodpovedá, ale bude ho vyberať komisia siedmich ľudí,“ poznamenal dekan.

Marek Števček Čítajte viac Števček: Univerzity sa menia. Len ich treba počúvať

Poukazuje na to, že siedmich, respektíve minimálne štyroch ľudí v navrhovanej výberovej komisii sa dá omnoho jednoduchšie ovplyvniť ako početný akademický senát. Stratí sa podľa neho motivácia pre zamestnancov univerzít ovplyvňovať svoje prostredie, a teda aj kontrola dekanov zdola.

Protest podporila aj Trnavská univerzita v Trnave. „Bojíme sa, že budeme zase musieť čeliť možnosti politického ovládnutia,“ skonštatovala dekanka trnavskej Pedagogickej fakulty Viera Peterková.

Súhlasí aj s argumentom o ekonomickom riadení univerzít. „Nie je možné, aby sme riadili univerzity a fakulty len na základe ekonomických výsledkov,“ apelovala Peterková. Poukázala na poskytovanie výučby v odboroch, o ktoré nie je vysoký záujem a sú teda ekonomicky neefektívne, no významné pre spoločnosť.

doktorantka FiF UK Zuzana Bujačková, Ide o pravdu Čítajte viac Študentka Bujačková v Ide o pravdu: Koalícia pretlačí vysokoškolský zákon silou

Študentka Univerzity Komenského, členka akademického senátu spomínanej univerzity a študentskej rady vysokých škôl Zuzana Bujačková zdôraznila, že novela nemá jednomyseľnú podporu medzi študentmi.

Kritizuje radikálnu zmenu postojov niektorých predstaviteľov študentskej rady vysokých škôl, ktorý novelu nedávno podporili, hoci otázky financovania či zastúpenia študentov sa nezmenili. „Aj študenti Univerzity Komenského trvajú na tom, aby bolo povinné minimum jednej tretiny v senátoch alebo v akýchkoľvek iných orgánoch samospráv zachované,“ deklarovala s tým, že novela ho znižuje na jednu štvrtinu.

Pri výbere dekanov sa hlas študentov obmedzí na sedminu. Upozornila tiež na stratu garancie fakultných samospráv. Študenti sú tiež presvedčení, že pri výbere dekana by mala mať akademická obec príslušnej fakulty väčšinový hlas.

Študentskí predstavitelia akademických senátov lekárskych fakúlt Univerzity Komenského a Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského sa dištancovali od vyjadrení študentskej rady vysokých škôl o novele vysokoškolského zákona.

„Tvrdenie predstaviteľov študentskej rady vysokých škôl, že objektívne nehrozí ohrozenie akademickej samosprávy, pokladáme nielen za manipulatívne a zavádzajúce, ale najmä za nepravdivé,“ vyhlásil podpredseda Študentskej časti akademického senátu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Ján Chvála.

Novela obmedzuje samosprávu zamestnancov i študentov na fakultách. Rovnako poukazuje, že obdobný systém ako je v súčasnosti na Slovensku funguje aj v Česku. Ako podotkol, na Slovensku nemožno aplikovať akúkoľvek európsku legislatívu. Navrhovaný spôsob výberu dekanov fakúlt sedemčlennými komisiami považujú študenti za rizikový. Obáva sa tlaku na členov komisie.

protest, VŠ, UK Čítajte viac POLEMIKA: Novela vysokoškolského zákona
7 debata chyba
Viac na túto tému: #vysokoškolský zákon #vysoké školstvo