Pre Haščáka musela byť väzba nočnou morou. Skončil v cele pre vrahov

Čo všetko zažil finančník Jaroslav Haščák počas svojho pobytu v cele? Musel to byť pre neho šok. Toto je zhrnutie obsahu žiadosti Haščáka o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci.

28.03.2022 18:00
Jaroslav Haščák Foto:
Jaroslav Haščák
debata (104)

Nezákonnosť trestného stíhania a väzby konštatoval podľa právnickej firmy Dentons aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutiach týkajúcich sa Haščákovej väzby. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo napokon pre nezákonnosť zrušené generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.

Haščákov zástupca Peter Kubina z firmy Dentons pre Pravdu povedal, že Haščák chce prispieť k vytvoreniu kultúry zodpovednosti. Keď štát urobí rozhodnutie, mal by za to niesť aj zodpovednosť.

Podcast si môžete vypočuť aj cez obľúbené aplikácie.

V cele predbečného zadržania, kde bol Haščák tri dni, svietilo umelé svetlo počas celého dňa aj celej noci, v dôsledku čoho nemohol poriadne vyspať. Boli mu odobraté hodinky, hoci ich obvinený môže mať vo väzbe a nepredstavovali žiadne ohrozenie zdravia alebo života, v dôsledku čoho bol žiadateľ dezorientovaný.

Haščák mal silné bolesti hlavy a súčasne upozornil na vysoký krvný tlak. Ani po upozornení mu však príslušníci Policajného zboru neposkytli pomoc. Zdravotné pomôcky príslušník Policajného zboru odmietol prevziať aj od obhajkyne, napriek tomu, že jej prevzatie prvotne potvrdil.

Deň pred rozhodovaním o väzbe mu nebol umožnený kontakt s obhajcom. Prístup k obhajcovi podmienený súhlasom vyšetrovateľky, ktorá ale na emailovú ani telefonickú komunikáciu neodpovedala. Po podaní návrhu na väzbu sa konajúca sudkyňa vyjadrila, že poradu neumožní s odôvodnením, že „CPZ nie je hotel“.

Haščák sa sťažuje, že pred eskortou na Špecializovaný trestný súd pred sudcu pre prípravné konanie, kde sa rozhodovalo o jeho väzbe, sa nemohol narajňakovať.

Počas celého trvania väzby bol maximálnym možným spôsobom izolovaný. Umiestnený bol na samotke o veľkosti max. 5 m2 (mimo postele), čím sa, s výnimkou predvádzania pred OČTK a stretnutí s obhajcom, dostal do stavu úplnej sociálnej izolácie a sociálnej deprivácie. Žiadateľovi neboli ponúknuté žiadne aktivity mimo cely.

Pri výkone väzby bol umiestnený do tzv. bezpečnostnej cely. V cele bol mrežový systém za dverami cely a z vnútornej strany okna; vybavenie a zariadenie cely bolo pripevnené k podlahe alebo na stenu. Stolička pri stole bola bez operadla a priskrutkovaná k podlahe. Bezpečnostné cely sú pritom určené pre agresívnych, nebezpečných väzňov alebo väzňov, ktorí porušujú ústavný poriadok, sú stíhaní pre úkladnú vraždu alebo im možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

sud, kuciak, hascak Čítajte viac Haščák dal štátu na výber: Buď ospravedlnenie za väzbu, alebo milióny eur

Spal na železnej posteli s absolútne nevyhovujúcim matracom. Ten bol veľmi tenký a železné lamely mu tlačili na kostný aparát. Spánok na boku vôbec nebol možný.

V cele nebolo možné zapnúť a vypnúť svetlo, resp. nebolo k dispozícii ani žiadne menšie svetlo (lampička) na lokálne osvetlenie napríklad priestoru na čítanie. Zapínanie svetla začínalo ráno o 5.30 a vypínalo sa večer o 21.30.

Nemohol používať príbor a tanier. Jesť mohol len lyžicou z ešusu, bez možnosti jedlo krájať.

Vychádzku mal povolenú jednu hodinu denne v priestore s rozlohou cca 20–25 m2 s vysokými múrmi, so zamrežovaným stropom a bez priameho slnečného svetla. Na žiadateľove žiadosti o umožnenie vychádzok dvakrát denne nebolo nijako reagované.

Neboli mu ponúknuté žiadne aktivity, a to napriek osobitnej žiadosti. Rovnako nebolo vyhovené ani žiadosti o pridelenie práce. Navyše vzdelávanie a štúdium odbornej literatúry neboli možné aj z ďalších dôvodov, a to z dôvodu nefunkčnosti knižnice v rámci ústavu a neumožnenia zabezpečiť pre žiadateľa zo strany blízkych osôb dioptrické okuliare, ktoré nevyhnutne potreboval na čítanie.

Prešov, väzba, väzenie Čítajte viac Ako pripravujú kajúcnikov, aby boli ochotní svedčiť? Ako zvieratá v cirkuse

Jediná možnosť, ako sa mohol dostať ku knihám bola, že mu ich pošle rodina. Hneď na začiatku väzby prejavil o túto možnosť záujem. Pravidlá, ktoré musel za týmto účelom splniť, však prakticky znemožnili ich doručenie. Musel najprv požiadať o schválenie riaditeľom ústavu, následne odoslať rodine prostredníctvom OČTK balíčenku a až po doručení tejto balíčenky by mohla rodina vložiť do balíka päť kníh, nalepiť na balík balíčenku a odoslať ho. Napriek jej odoslaniu, žiadna balíčenka rodine do dňa ukončenia väzby z neznámych príčin neprišla. Obhajkyňa ešte počas tohto procesu ponúkla možnosť knihy doručiť osobne. To jej však bolo bez odôvodnenia odmietnuté.

Haščákovi nebolo dovolené prevziať si od obhajkyne dioptrické okuliare, ktoré nevyhnutne potreboval na čítanie, a teda aj na efektívnu prípravu vlastnej obhajoby. Dôvod bol obdobný ako s knihami. Má právo mať okuliare na čítanie, no musí o to požiadať riaditeľa. V prípade jeho súhlasu treba požiadať o balíčenku, odoslať ju rodine a až následne po obdržaní balíčenky môže rodina okuliare v nárokovom balíku poslať. Obálka s balíčenkou na okuliare a knihy sa však tak dlho nachádzala u vyšetrovateľky, že prišla v čase, keď už bol žiadateľ z väzby prepustený. Rovnaký postup sa týkal aj hodiniek.

Haščák podal žiadosť o možnosť zabezpečiť si vlastné oblečenie riaditeľovi ústavu, táto bola schválená, avšak s odvolaním sa na situáciu spôsobenú epidémiou COVID-19, nebola realizovaná.

Preto používal po celý čas väzby erárne oblečenie, ktoré však nebolo menené v dostatočných časových intervaloch, a preto nespĺňalo elementárne hygienické požiadavky. Napríklad spodné tričko, ktoré mu bolo pridelené pri nástupe do príslušného ústavu, t.j. dňa 4. decembra 2020, bolo vymenené za nové až po devätnástich dňoch, t.j. 23. decembra 2020. Ostatné veci boli menené v dvojtýždňových intervaloch.

Vo väzbe sa nevyspal, pretože ho aj v noci pravidelne kontrolovali. V polhodinových, príp. hodinových intervaloch dochádzalo k rozsvieteniu svetla, pričom tieto kontroly boli zároveň sprevádzané hlukom, ktorý spôsobilo silné buchnutie dvoch dverí pri vstupe a výstupe z daného väzenského sektora za účelom kontroly. Dozorci ho pravidelne v noci budili, a to každú hodinu, resp. v prvé dni to bolo dokonca každú polhodinu a neskôr po incidente z 29. decembra 2020 (samovražda Milana Lučanského) každú polhodinu. V nadväznosti na to potom trpel spánkovou depriváciou a citeľným znížením kognitívnych funkcií. Neprimerane častým budením sa navodzuje fyzický stav spojený s nedostatkom spánku, kedy človek prestáva myslieť racionálne a je skôr náchylný podvoliť sa, a to v situácii kedy sa tieto osoby potrebujú aktívne brániť proti obvineniam, ktoré sú proti nim vznesené.

Polícia pred sídlom finančnej skupiny Penta v...
Jaroslav Haščák v sídle Penty v bratislavskom...
+10NAKA zasahovala v sídle Penty v Bratislave....

Haščák tvrdí, že v dôsledku viac ako mesiac trvajúceho prerušovaného spánku došlo k zníženiu jeho kognitívnych schopností v danom čase. Nepamätal si veci, nevedel si spomenúť, čo mal na obed v predchádzajúci deň, bol neustále unavený a vynechávala mu krátkodobá pamäť.

Ďalej Haščák upozorňuje, že došlo k výraznému nárastu jeho krvného tlaku. Po konzultácii s kardiológom bol upozornený, že k zvýšeniu krvného tlaku došlo veľmi pravdepodobne v dôsledku spánkovej deprivácie. Rovnako došlo k zvýšeniu jeho tepovej frekvencie. Preto musel pristúpiť k užívaniu liekov na zníženie krvného tlaku.

Hoci sa možno vo väzbe sprchovať najmenej dvakrát do týždňa, Haščák kvôli zdravotnému problému žiadal o sprchovanie každý deň. Podložil to aj lekárskou správou. V nadväznosti na to mu bolo umožnené sprchovať sa nie dvakrát, ale „až“ trikrát týždenne, čo bolo s ohľadom na odporúčanie lekára absolútne nedostatočné.

Haščák nepožiadal o umožnenie návštev, keďže mu bolo zo strany príslušného ústavu oznámené, že v dôsledku situácie spôsobenej epidémiou sú návštevy v ústave zakázané. Preto sa pokúšal udržiavať s rodinou a priateľmi písomný kontakt. Všetka korešpondencia bola odosielaná a prijímaná prostredníctvom OČTK. V dôsledku zadržiavania a kontroly korešpondencie zo strany konajúcej vyšetrovateľky dochádzalo k veľkým prieťahom pri doručovaní. Už v prvý deň mohol napísať listy svojej rodine, najmä dvom maloletým synom. Počas 38 dní trvania väzby odovzdal na poštovú prepravu prostredníctvom OČTK niekoľko desiatok listov pre rodinu a priateľov. Svojim dvom maloletým synom písal denne. Do skončenia väzby však bolo jednotlivým adresátom doručených spolu len 7 listov. Prvý list dostali synovia 23. decembra 2020. Ďalšie dva listy im boli doručené 30. decembra 2020. Haščák im pritom písal každý deň. On sám dostal prvý list od rodiny 30. decembra 2020, napriek tomu, že listy boli odoslané už 7. decembra.

Aj keď bol prepustený z väzby, časť listov, ktoré Haščák napísal synom, nebola doručená.

© Autorské práva vyhradené

104 debata chyba
Viac na túto tému: #Penta #Jaroslav Haščák #kolúzna väzba