Mladý Slovák bude hrať v Carnegie Hall. Teraz sa stal Študentskou osobnosťou roka

Vraj veľmi málo mladých ľudí sa chce venovať vede a vedeckej práci. Nie je to pravda. Tento rok odborná porota, ktorá vyberá Študentskú osobnosť roka, vyberala zo 102 nominácií úspešných študentov a mladých vedcov.

10.04.2022 15:25
Ladislav Palkovič, Študentská osobnosť Slovenska Foto: ,
Ladislav Palkovič
debata (1)

Pred 17 rokmi, keď sa cena Študentská osobnosť roka začala udeľovať, to bolo len 25 nominácií. Tento rok porota Junior Chamber International – Slovakia vybrala trinásť najlepších, víťazov trinástich kategórií. Absolútnym víťazom je 26-ročný talentovaný klavirista Ladislav Palkovič z Košíc.

Študentská osobnosť Slovenska za akad.rok... Foto: Ivan Majerský, Pravda
Študentská osobnosť Slovenska za akad.rok 2020/2021 Študentská osobnosť Slovenska za akad.rok 2020/2021

Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka bojuje Slovensko s nedostatkom mladých ľudí, ktorí sa rozhodli svoju kariéru spojiť s vedeckou prácou. „Som rád, že tento rok vyhral klavírista, pretože veda a umenia mali k sebe vždy blízko.“

VIDEO: Študentskou osobnosťou roka je talentovaný klavirista Ladislav Palkovič.

Video

„Najväčším úspechom je pre mňa, že som vydržal pracovať. Ďakujem vám,“ tešil sa z ocenenia mladý virtuóz, ktorému v rade ocenení svieti aj pozvanie na debutový koncert v legendárnej newyorskej Carnegie Hall. Študent absolventského ročníka vysokoškolského štúdia druhého stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave už vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice. Ako sólista, ale aj komorný hráč sa predstavil na festivaloch súčasnej hudby v Košiciach.

Palkovič priznáva, že dnešná doba prináša obrovské vymoženosti a dokázať sa sústrediť na jednu činnosť je výzva. „Dôležité je vydržať. Nedať sa odradiť ani úspechmi, ani neúspechmi. Viem, že na pódiu mi nič z toho nepomôže a musím predviesť ďalší umelecký výkon,“ spresnil. Zopakoval, že za jeho prácou je snaha ísť ďalej. „Cieľom a najväčšou métou každého koncertného klaviristu je, aby ho zaštítila koncertná agentúra,“ dodal. Jednu z hlavných cien Palkovičovi odovzdal aj Jakub Prokeš, šéfredaktor denníka Pravda, ktorý je mediálnym partnerom podujatia.

Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok...
Ladislav Palkovič, Študentská osobnosť...
+13Študentská osobnosť Slovenska za akad.rok...

Za informatiku a matematicko-fyzikálne vedy si cenu odniesol Adam Šeliga zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Počas štúdia publikoval 33 prác a jeho výskumná činnosť bola primárne zameraná na teóriu nelineárnych integrálov, špeciálne tých, ktoré sa dajú reprezentovať ako dekompozičné integrály. „Zjednodušene povedané, snažíme sa zachytiť vlastnosti, ktoré môžu viesť k lepším alebo horším výsledkom,“ priblížil svoj výskum Šeliga.

Cenu v kategórii ekonómia si prebrala Petra Cisková z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Svoj výskum venuje dynamickému vývoju slovenskej ekonomiky a tomu, pri akých hodnotách dochádza k vzniku hospodárskych kríz.

V kategórii elektrotechnika a priemyselné technológie získala cenu Michaela Horváthová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V rámci doktorandského študijného programu sa venuje návrhu pokročilých metód riadenia technologických procesov so špeciálnym zreteľom na úspory energie a redukciu uhlíkovej stopy priemyselnej výroby s využitím energeticky náročných procesov. Vo svojej ďalšej vedeckej práci by sa chcela venovať aj možnostiam aplikácie navrhnutých riadiacich algoritmov s potenciálnym využitím v oblasti medicíny.

Michal Takáč z Fakulty BERG TU v Košiciach si odniesol cenu v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika. Vo svojom výskume v oblasti aplikácií virtuálnej reality na modelovanie a riadenie technologických procesov v hutníctve bezprostredne používa zložité metódy pre matematické výpočty a ich vizualizáciu. Jeho prácu a jeho softvér vyzdvihli aj vývojári spoločnosti Google.

Ester Tomajková z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach získala cenu za výskum v oblasti lekárskych vied. V rámci výskumu sa venuje otázkam dôstojnosti umierania. Založila projekt Homeless not hopeless, ktorý koordinuje a ktorý je zameraný na ošetrovanie a starostlivosť o zdravie ľudí bez domova v Košickom kraji. V pravidelných dvojtýždenných intervaloch navštevuje spolu s ďalšími medikmi nocľahárne a útulky pre ľudí bez domova.

Za kategóriu farmácia si odniesla cenu Michaela Matušková z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je „Analýza potenciálnych biomarkerov zápalových ochorení modernými analytickými metódami“, ktorá má interdisciplinárne zameranie, keďže prepája analytickú chémiu s klinickou medicínou. Vo svojej výskumnej práci sa primárne zameriava na biogénne amíny (serotonín, dopamín, adrenalín, noradrenalín atď.), ktoré v ľudskom organizme hrajú dôležitú rolu nielen v rámci centrálnej nervovej sústavy, ale aj na periférii (napr. zápalové ochorenia čriev).

Zuzana Pös z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave získala cenu v kategórii prírodné vedy, chémia. Jej práca, ako aj vedecký záujem sa sústreďujú na testovanie možností a limitácií využitia moderných genomických technológií v oblasti molekulárnej genetiky človeka, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti zlepšiť nielen výskumné procesy, ale aj zdravotnú starostlivosť.

Víťazom v kategórii stavebníctvo a architektúra sa stal Jakub Kraľovanec zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Kraľovanec sa dostal k výskumu predpätých betónových konštrukcií počas svojho doktorandského štúdia. Venuje sa overovaniu nepriamych metód na určenie reziduálneho predpätia, ktoré je najpodstatnejším faktorom pri určovaní odolnosti a zostatkovej životnosti existujúcich predpätých konštrukcií a mostov. Táto oblasť je nesmierne aktuálna, keďže od roku 2015 Slovensko zažilo niekoľkých kolapsov predpätých mostov. „Dnes sme svedkami zavretého mosta v Hlohovci a ľudia si začínajú uvedomovať, ako dôležité mosty sú. Len sa zamyslite, koľko mostov ste dnes prešli, a som presvedčený, že nechcete vedieť, v akom stave sú. Myslím si že je veľmi dôležité na to upozorňovať,“ ozrejmil.

Cenu za poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo si prevzal Marko Halo z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Je úspešným reprezentantom v jazdectve a svoje praktické skúsenosti z chovu koní aktívne preniesol do vedeckej oblasti.

Oliver Zajac z Historického ústavu SAV v Bratislave si odniesol cenu za výskum vo filozofii, v politológii, sociológii, pedagogike a histórii. Vo svojom výskume sa zaoberá primárne dejinami prvej polovice 19. storočia. Dôležitým záverom jeho dizertácie je korekcia doterajšieho dominantného naratívu o negatívnom vnímaní habsburskej monarchie, ktorý poľskí aj zahraniční historici a historičky automaticky preberali zo starších prác. Aktuálne sa venuje aj aktuálnym témam migrácie, príjmom migrantov a možnostiam ich zamestnania.

V kategórii právo získal cenu Martin Pogádl z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Svoju odbornú prácu reprezentuje publikačnými výstupmi „Práva študenta vo vysokoškolskom systéme“ (zverejnený v odbornom časopise pre študentov práva Corpus Delicti), „Právnik v spoločnosti a etika právnických profesií,“ „Zmena právoplatného rozhodnutia podľa zákona o ochrane prírody a krajín."

Za šport získal ocenenie Samuel Baláž z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V študijnom programe sa špecializuje na kanoistiku. Rýchlostnej kanoistike sa venuje od detstva. Vo výskume sa venuje športovému súťaženiu na vode, ktoré má svoje špecifiká a každý člen osádky lode musí poctivo a tvrdo svoju časť športového výkonu „odpracovať“.

Laureáti vo všetkých 13 kategóriach

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
 2. Strojárstvo, hutníctvo, energetika: Ing. Michal Takáč, Fakulta BERG, , TU v Košiciach
 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Adam Šeliga, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
 4. Lekárske vedy: Ester Tomajková, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach
 5. Farmácia: PharmDr. Michaela Matušková, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
 6. Prírodné vedy, chémia: RNDr. Zuzana Pos, PhD., Ústav klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra v Bratislave
 7. Stavebníctvo, architektúra: Ing. Jakub Kraľovanec, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Marko Halo, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
 9. Filozofia, politológia, sociológia, história: Mgr. Oliver Zajac, PhD., Historický ústav SAV v Bratislave
 10. Právo: Martin Pogádl, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 11. Kultúra, umenie: Bc. Ladislav Palkovič, DIS., Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v Bratislave
 12. Ekonómia: Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia Ing. Petra Cisková, PhD., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
 13. Šport: Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Špeciálne ceny

Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore

Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

Cena BMW Slovenská republika za umenie

Bc. Ladislav Palkovič, DIS., Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v Bratislave

Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)

Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnic­kého ústavu SAV v Bratislave

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #veda a výskum #študentská osobnosť roka