Prezidentka podpísala novelu vysokoškolského zákona

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala v utorok novelu zákona o vysokých školách (VŠ). TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Legislatívnou zmenou sa skráti externé štúdium na päť rokov, okrem iného sa upraví aj voľba rektora.

12.04.2022 18:12
debata (1)

Cieľom novely je systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl so zámerom modernizácie, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl i fakúlt. Zmení sa najmä spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady VŠ, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosť akademického senátu VŠ a správnej rady verejnej VŠ posilnením postavenia správnej rady.

Kandidáta na rektora bude voliť volebné zhromaždenie tvorené členmi senátu a správnej rady, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. Novinkou je verejné vypočutie uchádzačov na zasadnutí volebného zhromaždenia. Člen akademického senátu či správnej rady VŠ nebude môcť kandidovať za rektora počas výkonu funkcie člena senátu či rady. Člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bude môcť kandidovať najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva.

Dekan fakulty bude môcť po novom pôsobiť vo funkcii najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia. VŠ bude mať možnosť určiť si vo svojom štatúte, že funkcia dekana sa obsadzuje voľbou. Ak toto nebude mať upravené, funkcia sa má obsadzovať výberovým konaním. Upravia as i podmienky odvolávania dekana, aby nedochádzalo k „svojvoľnému uplatňovaniu kompetencie rektora vo vzťahu k dekanovi“.

Akademický senát bude schvaľovať rozpočet verejnej VŠ s tým, že ho následne bude schvaľovať aj správna rada. Stanovila sa tiež 45-dňová lehota, počas ktorej bude musieť senát prerokovať dôležité strategické dokumenty. Má ísť o ochranný mechanizmus. Zastúpenie študentov v akademickom senáte verejnej VŠ má tvoriť jednu tretinu.

Upraví sa tiež spôsob obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov. Má sa dosiahnuť lepšie a otvorenejšie nastavenie procesu, zapojiť sa má verejná kontrola. Definujú sa výkonnostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou VŠ s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania. Zmena sa dotkne aj rozdelenia akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania.

Zmeny reagujú i na situáciu na Ukrajine. Pri osobách, ktorým sa udeľuje azyl alebo poskytuje ochrana, sa má preukázanie dosiahnutia potrebného stupňa vzdelania nahradiť čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov.

Okrem iného sa zavedie nový druh štipendií v nadväznosti na plán obnovy, ktoré majú byť prioritne poskytované ministerstvom. Ide o štipendiá napríklad pre „top doktorandov, top maturantov, študentov na top univerzitách“. Ustanovuje sa aj poskytovanie „športového“ štipendia ako osobitnej formy motivačného štipendia.

Účinnosť má novela nadobudnúť 25. apríla.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vysokoškolský zákon #Zuzana Čaputová