Vláda oklepla väčšie cely pre obvinených či viac návštev a telefonovania

Ubytovacia plocha pre obvineného vo väzbe v uzamykateľnej cele bude od začiatku budúceho roka najmenej štyri metre štvorcové.

, 26.05.2022 11:25, aktualizované: 13:05
debata (10)

Zvýši sa tak z doterajšej plochy 3,5 metra štvorcového. Takáto veľkosť cely zostáva v prípade neuzamykanej cely. Uvádza sa to v návrhu novely zákona o výkone väzby, ktorú dnes schvália vláda. Jej cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu formu humanizácie výkonu väzby.

Vláda tiež odobrila, aby väzobne stíhaní mohli častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Primárnym cieľom je zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb. Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2023.

Kolíková: Kontakt s rodinou majú ťažký

Novela má podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zmierniť výkon väzby pre obvinených. Momentálne je kontakt s rodinou v kolúznej väzbe ťažký. Po novom majú byť podľa Kolíkovej preukázané vážne dôvody, aby bol kontakt s rodinou obmedzený. Zväčší sa aj pravidelnosť návštev, povolí sa korešpondencia. Novelou sa majú zlepšiť aj hygienické podmienky pre obvinených, budú sa môcť viac sprchovať, povedala Kolíková.

Riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Róbert Mudronček hovorí, že novelou sa naplnia európske odporúčania. „Smerujeme k humanizácii väzenstva,“ poznamenal. Jednou zo zmien napríklad je, že obvinený bude môcť tráviť mimo cely osem hodín denne a robiť tak zmysluplné aktivity, uviedol Mudronček.

Namiesto dvoch štyri mesačne

Po novom by mohol mať obvinený právo telefonovať minimálne štyri dni v kalendárnom mesiaci. V súčasnosti má právo na dva telefonáty. V prípade kolúznej väzby by mohlo byť obmedzené „právo obvineného telefonovať len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, konkrétne len v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej trestnej veci alebo už preukázanej koluzivity na strane blízkej osoby“.

Podľa súčasnej právnej úpravy má obvinený právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín. „Po novom navrhujeme rozšíriť možnosti kontaktu obvinených s maloletými deťmi o jednu hodinu formou videonávštevy a súčasne nárok na dvojhodinovú návštevu by bolo možné rozdeliť na jednu hodinu kontaktnej návštevy a jednu hodinu videonávštevy,“ spresnil rezort spravodlivosti.

V prípade kolúznej väzby by platilo rovnaké pravidlo ako pri telefonovaní. „Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť na návšteve blízkej osoby, na návštevu nedostaví, návšteva sa uskutoční bez jeho prítomnosti,“ navrhlo ministerstvo.

Dlhšie vychádzky ako kompenzácia

Po novom má byť umožnené obvineného umiestniť do samostatnej cely len v prípade, ak je v kolúznej väzbe a požiada o to orgán činný v trestnom konaní alebo súd. „V prípade rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu sa oprávnenie na individuálne ubytovanie zužuje len na obvinených v kolúznej väzbe, teda na prípady, keď je nevyhnutné eliminovať riziko marenia objasňovaných skutočností cez spoluubytovaných obvinených,“ vysvetlil rezort. Rozšíriť sa majú aj možnosti na umiestňovanie obvinených do zmierneného režimu.

V prípade, že sa nachádza obvinený na ubytovacej ploche, ktorej rozmer je pod zákonom určenou minimálnou hranicou, ako kompenzačné opatrenie by mohlo byť umožnenie dennej vychádzky dlhšej ako jedna hodina.

Upravuje sa aj systém odmeňovania za vykonanú prácu percentuálnym previazaním na minimálnu mzdu vo výške minimálne 40 percent. „Zároveň sa upravujú podmienky na uloženie povinnosti hradiť trovy výkonu väzby (zo 180 dní na 90 dní) a samotný spôsob výkonu pohľadávok z takýchto trov, a to najmä ich previazaním len na obdobie výkonu trestu odňatia slobody,“ spresnilo ministerstvo.

Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2023.

Budú môcť mať pri sebe audiozáznamy

Novela zákona rozširuje okruh vecí osobnej potreby, ktoré môže mať obvinený pri sebe, o nosiče informácií obsahujúce napríklad audiozáznamy súdnych pojednávaní alebo iné informácie týkajúce sa právnych vecí obvineného. Odstraňuje tiež podmienku vylučujúcu obvinených neumiestnených do oddielu so zmierneným režimom z účasti na vzdelávacích, osvetových, záujmových a športových činnostiach. Vytvára legislatívne predpoklady prístupu na internetové stránky obsahujúce informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Mária Kolíková Čítajte viac Kolíkovej rezort chce rozšíriť možnosti návštev a telefonovania väzobne stíhaných

Zavádzajú sa tiež inovatívne metódy a postupy, ktoré už boli skúšobne overené počas obdobia protipandemických opatrení – videonávštevy, nepodmieňovanie nákupu kreditu na telefonovanie ďalšou úhradou pohľadávok, či umožnenie nákupu kreditu na telefonovanie aj z civilného prostredia.

Zásadnou zmenou prechádza aj povinnosť obvinených uhrádzať trovy výkonu väzby. Súčasná podmienka právoplatného odsúdenia sa precizuje iba ako podmienka odsúdenia na výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody. Zároveň sa skracuje rozhodné obdobie pre výpočet výšky trov výkonu väzby zo 180 dní na 90 dní a obdobie trvania záväzku sa obmedzuje iba na obdobie nepodmienečného trestu odňatia slobody.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda SR #cela policajného zaistenia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy