Čaputová podpísala zmeny týkajúce sa zriadenia parlamentnej stráže

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorá má umožniť zriadenie parlamentnej stráže, informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

08.07.2022 11:57
debata (1)

Parlamentná stráž bude v zmysle novely zabezpečovať ochranu poriadku a bezpečnosti v budove NR SR a v ďalších priestoroch, kde budú parlament a jeho orgány rokovať. Do prijatia zákona o parlamentnej stráži má jej funkciu plniť Policajný zbor, a to prostredníctvom služby ochrany určených osôb.

Kým bude prijatý zákon o úlohách stráže, poslanci upravili zákon o Policajnom zbore v súvislosti s vyvedením poslanca z rokovacej sály. Policajt bude môcť použiť hmaty, chvaty či údery a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku aj pre to, aby „prekonal aktívny odpor poslanca NR SR, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály“. Hmaty a chvaty bude môcť policajt použiť aj na to, aby „prekonal pasívny odpor poslanca NR SR, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály“.

Vykázať poslanca z rokovacej sály bude možné, pokiaľ neuposlúchne ani opakovanú výzvu predsedajúceho na opustenie rokovacej miestnosti. Hneď nato sa zvolá poslanecké grémium.

Vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť poslanca na rokovacom dni. Vyvedenie poslanca bude sankcionované stratou dvoch mesačných zárobkov, čiže platov, funkčných príplatkov a paušálnych náhrad. Ak k vyvedeniu poslanca dôjde v mesiaci, v ktorom sa končí volebné obdobie, stratou dvoch platov sa myslia dva platy, na ktoré má nárok po zániku mandátu v zmysle zákona.

Upravuje sa tiež dĺžka rečníckych vystúpení v pléne. Pri návrhu na vyslovenie nedôvery jednému členovi vlády bude môcť s neobmedzeným rečníckym časom vystúpiť na jeho obhajobu aj člen vlády poverený oznámiť a odôvodniť stanovisko kabinetu v NR SR.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej predsedovi sa po novom pridelí na prerokovanie všetkým výborom, okrem mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády sa má zase prideliť na prerokovanie iba príslušnému výboru.

Poslanca bude po novom možné vykázať aj z rokovania parlamentného výboru. Predseda výboru bude mať právomoc podať návrh na začatie disciplinárneho konania za narušenie poriadku na schôdzi výboru, a to v prípade, ak bude poslanec z rokovacej miestnosti výboru vykázaný.

Určí sa tiež presná výška pokút, ktoré udeľuje mandátový a imunitný výbor. Poslanec, ktorý „urazil orgán Národnej rady SR alebo poslanca alebo iného ústavného činiteľa a za svoje správanie sa neospravedlnil“, by mal po novom dostať pokutu 1000 eur. Doteraz zákon hovoril o pokute do 1000 eur. Pokutu vo výške 500 eur by mohol výbor uložiť poslancovi, ktorý porušil etický kódex poslanca, doteraz to bolo do 500 eur.

Legislatíva má byť účinná od 1. septembra okrem viacerých ustanovení vrátane parlamentnej stráže, ktoré majú byť účinné od nového roka.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #parlamentná stráž #Zuzana Čaputová