Budaj odporučí vláde vyhlásiť na rieke Slaná mimoriadnu situáciu

Z dôvodu rizika znečistenia studní v okolí rieky Slaná, ale aj pre možné budúce povodňové situácie, ktoré by mohli spôsobiť zvýšenie rizika ohrozenia kvality vôd, bude minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) odporúčať vláde vyhlásiť mimoriadnu situáciu na rieke Slaná.

18.07.2022 14:45 , aktualizované: 17:53
slaná Foto:
Znečistená rieka Slaná nad obcou Gemerská Poloma na zábere z marca 2022.
debata (4)

„Je v záujme nás všetkých, aby sa pri tejto havárii postupovalo systematicky a bez odkladu. Ako minister životného prostredia musím tlačiť na to, aby sme pracovali na riešeniach bez ohľadu na letnú prestávku v práci vlády. Verím, že premiér hneď, ako predložíme návrh odstraňovania znečistenia rieky Slaná, iniciuje mimoriadne on-line rokovanie vlády," zdôraznil minister Budaj.

Inštitúcie ministerstva životného prostredia sú pripravené predložiť vláde ďalší postup pri odstraňovaní havárie vyvolanej trojmesačným vytekaním znečistených banských vôd do rieky Slaná.

Budaj vláde predloží návrh možného postupu. Zároveň sa inštitúcie v pôsobnosti envirorezortu chystajú na ďalšie kroky súvisiace s odstránením dôsledkov tejto envirohavárie. Do toku rieky sa dostali množstvá rôznych zlúčenín kovov, ktoré sedimentujú najmä v spomalených častiach toku, v zátokách rieky a pred malými vodnými elektrárňami. Situáciu trvale monitorujú organizácie ministerstva životného prostredia.

Po intervencii ministra došlo k určeniu zodpovednosti (ministerstvo hospodárstva) a začali sa banské práce, ktoré až doposiaľ výrazne zmenšili prúd znečistenia vytekajúci z bane Siderit. „Lenže aj znížené množstvo znečistenia má dopady na kvalitu riečnej vody a životného prostredia v okolí rieky. Preto je dnes pred vládou (konkrétne pred rezortom hospodárstva) úloha zabezpečiť výtok banských vôd tak, aby spĺňali zákonné limity a to s ohľadom na ich pretrvávajúce znečistenie mangánom, niklom a železom," dodalo tlačové oddelenie envirorezortu.

Revitalizácia rieky

Ministerstvo životného prostredia plánuje určiť rozsah poškodenia bioty a životného prostredia v dôsledku znečistenia Slanej i revitalizáciu rieky. Podľa envirorezortu je však potrebné ukončiť práce, ktoré majú úplne zastaviť znečisťovanie rieky vytekajúcimi banskými vodami.

Ako priblížil Okresný úrad v Rožňave, revitalizácia Slanej by mala postupovať podľa vypracovaného projektu, ktorý bude odsúhlasený zainteresovanými stranami, a to okrem príslušných úradov i správcom vodného toku či rybármi.

„Okresný úrad v Rožňave na základe predložených reálne možných riešení vzniknutej situácie znečistenia rieky Slaná vydá rozhodnutie z dlhodobého hľadiska, aby nedochádzalo k ďalšiemu znečisteniu rieky,“ uviedol úrad.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna prebehli v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo životného prostredia #Siderit #rieka Slaná