Energofirma sa spojila s ochranármi. V Pečnianskom lese obnoví chránené územie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s inovatívnym prístupom k prírode v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ochranármi), miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením.

09.08.2022 12:41
Pečniansky les ZSD ochrana prírody vedenie Foto:
Pečniansky les
debata

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu totiž veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Porasty v okolí vedenia preto musia byť udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy.

V novom projekte chcú energetici vytvoriť biokoridory, ktoré prinavrátia oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíchov a rastlín. Zároveň si aj zjednodušia údržbu ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

Obnova prírody v oblasti Pečniansky les

Západoslovenská distribučná začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s inovatívnym prístupom k prírode v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ochranármi), miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením.

Fotogaléria
Pečniansky les
Pečniansky les
+2Pečniansky les

„Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest. V rámci predchádzania takýmto situáciám je preto potrebné vykonávať orezy stromov, ktoré by mohli do vedenia zasiahnuť, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Pilot projektu spoločnosť ZSD spolu s partnermi realizuje v časti Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do chráneného územia. Pod týmto VVN vedením sa zmenou prístupu k údržbe ochranného pásma eliminujú invázne druhy rastlín, prinavráti sa koridoru prírodný charakter, ktorý vytvorí nové možnosti na migráciu organizmov. Zvýši sa biodiverzita, hniezdne a potravinové možnosti, ako aj odolnosť pôvodných spoločenstiev. V lokalite sa zlepší vodný režim tak, aby slúžil ako vodozádržné opatrenie a biotop pre obojživelníky. Prinavrátia sa lúčne a krovité spoločenstvá, vhodné pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov orchideí z čeľade vstavačovitých (vstavač ploštičný, vstavač obyčajný) zaradených medzi druhy európskeho významu.

„Vedenia vysokého napätia, predstavujú dôležité migračné koridory pre rôzne druhy opeľovačov, ako sú motýle, pestrice a voľne žijúce druhy včiel. Pokiaľ budú tieto plochy udržiavané, podporíte tak populácie užitočných druhov hmyzu," uviedol Marek Semelbauer, vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV.

Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je podľa informácií ZSD v prípade vedení vysokého napätia stanovená na 10 m a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku 3 m.

„V rámci Dunajských luhov sú ochranné pásma elektrických vedení známe výskytom viacerých druhov chránených rastlín z čeľade Orchideacea. Porasty pod elektrickými vedeniami slúžia okrem iného na hniezdenie širokej šály spevavcov. Naopak, nevhodnou starostlivosťou dochádza k šíreniu inváznych druhov rastlín. Návštevník území môže pod elektrickými vedeniami často vidieť dve extrémne podoby, buď nepreniknuteľnú húštinu alebo naopak, sfrézovanú pustatinu. Preto vítame snahu ZSD, že si vybrali novú zložitejšiu cestu pri údržbe ochranných pásiem svojich elektrických vedení, ktorá z hľadiska ochrany prírody prináša množstvo benefitov pre krajinu, “ uzavrel Radovan Michalka, riaditeľ správy CHKO Dunajské luhy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #elektrina #ochrana prírody #ZSE #ZSD