Takmer 57 miliónov eur. Účty za energie trápia školy, na pomoc štátu čakajú už mesiace

Hoci ministerstvo financií vedené Igorom Matovičom (OĽaNO) uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školy na kompenzáciu zvýšených cien energií, je to málo. Problémy totiž hlásia nielen regionálne vzdelávacie zariadenia, ale aj univerzity a vysoké školy. Tie tak isto žiadajú o finančnú pomoc.

22.09.2022 09:47
debata (7)

„Kompenzácie za vyššie ceny energií bude vláda riešiť komplexne na úrovni obyvateľov, podnikateľov aj verejnej správy," odkázal médiám rezort financií. Zdôvodňuje to tým, že v súčasnosti čaká na závery rokovaní s Európskou komisiou, aby vedelo vyhodnotiť celkový rozsah problému a jeho následný vplyv na rozpočet verejnej správy.

„Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si ministerstvo dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu. Časť prostriedkov bude poskytnutá vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť VÚC," tvrdí ministerstvo financií a konštatuje, že školstvo vždy bolo pre nich prioritou v riešení kompenzácií za zvyšujúce sa ceny energií. „Aj preto rezort financií ešte vo februári poskytol ministerstvu školstva rozpočtovým opatrením sumu 40 miliónov eur na zvýšenie normatívnych prostriedkov a dofinancovanie prevádzkového normatívu z dôvodu nárastu cien energií v regionálnom školstve," dodali Matovičovi úradníci.

Hroziaci kolaps vysokých škôl

Na problém s nárastom cien energií poukázali vysoké školy aj všetky vysokoškolské reprezentácie v krajine. Slovenská rektorská konferencia (SRK) upozorňuje na hroziaci kolaps vysokých škôl. Vládu žiada, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl a aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020. Požaduje tiež, aby sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou a aby dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako sa to deje v okolitých krajinách. „Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie," uviedla SRK vo svojom vyhlásení. S vyjadrením rektorskej konferencie vyjadrila súhlas Rada vysokých škôl aj Študentská rada vysokých škôl.

Marek Števček  / Univerzita Komenského / UK / Čítajte viac Rektor UK: Nechceme zavrieť školy, ale sme zatlačení do kúta. Plán B nemáme

Univerzite Komenského (UK) hrozí, že nebude schopná udržať svoje budovy v prevádzke. „UK iba v tomto roku chýba 5,5 milióna eur na energie, a hoci má do konca roka zazmluvnené ceny za dodávky i distribúciu elektrickej energie, odhadnúť budúcoročné ceny nedokážu ani dodávatelia. Hrozí, že univerzita nebude schopná udržať svoje budovy v prevádzke, keďže ceny rastú. UK je schopná šetrením na kúrení znížiť spotrebu približne o 10 až 15 percent, ale bez kompenzácie výpadkov, ktoré energetická kríza zhoršila, sa 17. novembra vysoké školy zatvoria.

„Cena za energie nám už len oproti minulému roku narástla o 170 percent. Na situáciu upozorňujeme kompetentných už mesiace. Stále nám bolo sľúbené, že stretnutie bude, počkajte. Ale dokedy,“ pýta sa v podcaste denníka Pravda rektor UK Marek Števček.

Podcast si môžete vypočuť aj cez obľúbené aplikácie.

To, že by mali vysoké školy po 17. novembri prestať fungovať, si predstaviť nevie. „Odmietam návrat k dištančnej výučbe, aká bola v období pandémie. Asi budeme nútení začať študentov pripravovať aj na tie úplne najhoršie katastrofické scenáre. Univerzitu zatvoríme,“ dodáva.

Prešovská univerzita (PU) tiež otvorila ťažký akademický rok. „S dlhodobo poddimenzovaným rozpočtom, drasticky zníženým o škrty z predchádzajúcich dvoch rokov, nie sme schopní čeliť ani súčasnej inflácii, nieto ešte perspektíve viac ako desaťnásobne vyšších cien energií. Energií, ktoré sú nevyhnutné pre výskum, chod laboratórií, vedeckých parkov, bežnú administratívnu prácu a najmä výučbu,“ povedal rektor PU Peter Kónya.

slovnaft Čítajte viac Štát sedí na vyše miliardovom balíku. Použijú sa peniaze z Envirofondu na kompenzácie pre firmy?

Technická univerzita vo Zvolene pre zvyšovanie cien energií predstaví systémové opatrenia, uviedla v stanovisku hovorkyňa univerzity Ľubica Benková s tým, že riešiť budú zníženie spotreby energií v jednotlivých objektoch školy. Dodala, že univerzita v súčasnosti analyzuje očakávaný vplyv cien energií na svoj rozpočet v tomto a aj v budúcom roku. Podľa jej slov je to v závislosti od ukončenia procesov verejného obstarávania na dodávateľov jednotlivých typov energií.

Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici očakáva po turbulentných rokoch pandémie, keď sa študenti vzdelávali dištančne, či po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine, že u nich nový akademický rok nebude ľahký, a to aj z dôvodu narastajúcich cien energií. „Aktuálny akademický rok bude najťažší v histórii univerzity, budeme rozhodovať o našom prežití," konštatoval rektor UMB Vladimír Hiadlovský. Zdôraznil, že 17. novembra nezastavia chod univerzity.

Peniaze ešte neprišli

Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 34 základných škôl (ZŠ) a 56 materských škôl (MŠ). „Ministerstvo školstva sme už vo februári tohto roka požiadali o navýšenie finančných prostriedkov určených na kompenzáciu zvýšených cien energií pre naše ZŠ. V lete sme na základe ďalších informácií od našich základných škôl aktualizovali navýšenie na 678 102 eur. Doposiaľ sme nedostali finančné prostriedky, o ktoré sme žiadali. Na základe vyjadrenia ministerstva financií predpokladáme, že by sa tak malo stať v dohľadnej dobe,“ hovorí vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že ak ministerstvo vyplatí kompenzácie v požadovanej výške, mohlo by to pre ZŠ stačiť. „V stredu však opätovne začali stúpať ceny energií, čo môže spôsobiť ďalšie navýšenie výdavkov pre tie školy, ktorým sa skončila, resp. sa končí zmluva u ich dodávateľa energií. Naše základné školy majú uzavreté vlastné zmluvy s dodávateľmi energií, ktoré majú rôznu dĺžku trvania a tým pádom aj fixácie cien. Mesto Košice má na tento rok podpísanú výhodnú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie, kde za jej dodávku pre naše budovy platíme sumu 189,74 eur/MWh a na verejné osvetlenie 159,70 eur/MWh.“

Mesto v uplynulom období investovalo veľké finančné prostriedky do modernizácie škôl a školských zariadení. V uplynulých rokoch mesto vymenilo okná v takmer všetkých materských školách a v zhruba 80 percentách základných škôl, či zrekonštruovalo strechy. „Nakoľko všetky školské objekty sú vybavené objektovými reguláciami, došlo k úprave dodávok teplej vody a termínov temperovania objektov v čase, keď sú mimo prevádzky, ďalej k výmene ventilov vykurovacích telies pre zabezpečenie efektívnej regulácie ústredného kúrenia počas prevádzky, k rekonštrukcii rozvodov teplej vody. Vzhľadom na neustály nárast cien energií aktualizujeme spolu so školami ich databázu dodávateľov. Mesto Košice zároveň zvýšilo intenzitu odpočtov spotreby energií tak, že školy nám vždy na konci mesiaca budú hlásiť stavy na meračoch médií. Tým sa urýchli diagnostika únikov studenej vody, teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia,“ dodala Lopušniaková.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spravuje 59 stredných škôl a tri školské zariadenia. Ani tam deklarované peniaze z ministerstva financií nedorazili. „Žiadali sme o dofinancovanie škôl v dvoch fázach, v marci sumu 1 388 981 eur a v auguste 1 534 437 eur," hovorí vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková. V utorok dostal kraj informáciu z ministerstva školstva, že budú opätovne zbierať informácie od regionálnych škôl, pričom presnú metodiku výpočtu a bližšiu informáciu k dofinancovaniu za energie MŠ ešte len zašlú. „Podklady na dofinancovanie boli spracované na základe požiadaviek jednotlivých škôl. V prípade, že by bola požiadavka plne akceptovaná, tak áno, stačili by na pokrytie zvýšených cien energií v roku 2022," konštatuje hovorkyňa a dodáva, že tieto peniaze riešia len dofinancovanie roku 2022. „V roku 2023 predpokladáme ďalší významný medziročný nárast cien energií."

BBSK si dal za cieľ ušetriť 15 percent nákladov za energie, a to nielen v budove úradu, ale aj v budovách organizácií, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – teda aj v stredných školách. Niektoré školy a školské zariadenia majú už za sebou rekonštrukciu zameranú na zníženie energetickej náročnosti budov, niektoré ju realizujú v súčasnosti (výmena okien, rekonštrukcia vykurovania, zateplenie obvodového plášťa, zabudovanie tepelných čerpadiel a pod.). Mnohé školy a školské zariadenia riešia úsporu výmenou úsporných žiaroviek, temperovaním menej využívaných priestorov a prijímaním nových opatrení zameraných na šetrenie elektrickej energie. V oblasti školstva sa pripravujeme na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá poslúži ako podklad k žiadosti na čerpanie peňazí z plánu obnovy a transformačné­ho fondu.

Názory sa rôznia

Premiér a zastupujúci minister školstva Eduard Heger (OĽaNO) sa na slávnostnom otvorení akademického roka na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici vyjadril, že školy sa absolútne nemusia obávať energetickej krízy. „Som si istý, že spolu to zvládneme, my vás určite nenecháme na ‚holičkách‘. Verím tomu, že 17. november bude deň oslavy hrdinstva našich študentov a určite to nebude deň zatvárania škôl.“

K problémom na školách sa na sociálnej sieti vyjadril aj exminister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Ešte keď sme boli vo vláde, padol tento návrh na krízovom štábe aj na zasadnutí vlády a vždy sme to odmietali. S opatreniami na zníženie spotreby energie v budovách prišiel aj návrh zavrieť školy v piatky a predĺžiť vianočné prázdniny. Považujem to za absurdné.“ Zatvárať školy len preto, aby sa ušetrili energie by podľa exministra znamenalo úplné zlyhanie štátu. „Osem mesiacov sme od ministerstva financií žiadali kompenzovanie cien energií pre školy. Dokopy je to 56,8 milióna eur (36,8 ZŠ a SŠ a 20 VŠ). Až teraz bolo žiadosti vyhovené, aj to iba čiastočne,“ dodáva.

B. Gröhling upozorňuje, že ak školy nedostanú celú sumu na kompenzáciu cien energií, pôjdu do dlhu. „Ak budú školy v dlhu, nemôžu žiadať o eurofondy ani financie z plánu obnovy. A to sú v posledných rokoch hlavné zdroje investícií na rozvoj školstva.“

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #školy #školstvo #platby za energie #energetická kríza