Riaditeľka školy o vrahovi Krajčíkovi: Prišiel ako ťažko šikanovaný žiak, venovali sa mu dvaja psychológovia

S neonacizmom inšpirovaným teroristom Jurajom Krajčíkom, ktorý pred vlastnou samovraždou popravil dvoch ľudí z LGBTI komunity, pracovali dvaja psychológovia. Na školu totiž prišiel ako psychologicky ťažko šikanovaný žiak. Podarilo sa ho však stabilizovať, vysvetlila riaditeľka gymnázia, ktoré Juraj navštevoval, Jolana Laznibatová. Bez problémov sa začlenil do kolektívu, nikdy neporušil školský poriadok a nemal problém s učivom ani správaním. Nikto sa na neho nikdy nesťažoval a neboli zaznamenané žiadne prejavy neznášanlivosti či násilia. Všetko však zmenila pandémia.

19.10.2022 14:21
Vrah Juraj K. Foto:
Juraj K. pred barom Tepláreň na Zámockej ulici.
debata (202)

Keď v utorok po prvý raz prehovoril otec vraha zo Zámockej ulice v Bratislave Juraj Krajčík starší, okrem spochybňovania viny svojho syna, zaútočil na jeho minulú školu. Tá podľa neho zlyhala, jeho syna neochránila pred šikanovaním a preto musel vtedy 14-ročný žiak prestúpiť na inú školu. Tú naopak jeho otec pochválil za stabilizovanie stavu svojho syna. Ten bol už podľa otca veselý, spokojný. Charakterizoval ho ako nekonfliktného, citlivého a veľmi úctivého.

krajčík zámocká Čítajte viac Otec vraha zo Zámockej prvýkrát prehovoril u Kotlebu: Skutok podľa neho spáchal niekto iný

Napriek tomu táto jeho posledná škola čelí kritike za to, že predtým na škole na Bajkalskej ulici si jeho problémy všimli a na nasledujúcej už nie. Rodičia školu vymenili a od septembra 2017 už Juraj Krajčík chodil na Školu pre mimoriadne nadané deti, na ktorej je aj gymnázium umiestnené na Skalickej ulici.

„So žiakom pracovali dvaja psychológovia – jeden školský, jeden externý, keďže prichádzal na školu ako psychologicky ťažko šikanovaný žiak. Intenzívne sa mu dva roky venovali až do doby, keď vypukla pandémia a zavreli sa brány škôl. Psychický stav žiaka sa počas obdobia, keď bol pod psychologickým dohľadom stabilizoval,“ uviedla riaditeľka školy Jolana Laznibatová.

VIDEO: Zbabelá poprava na Zámockej. Juraj K. vraždil od chrbta
Video

Vďaka konzultáciám so psychológmi sa podľa riaditeľky Juraj začlenil do kolektívu a vyučovacieho procesu bez ďalších problémov.

„Počas tohto obdobia nemal ani jeden zápis za porušenie školského poriadku, na hodnotiacich a klasifikačných poradách sme ani raz nezaznamenali problémy spojené s jeho výučbou či správaním. Nezaznamenali sme zo strany študentov, rodičov ani učiteľov žiaden podnet či sťažnosť na jeho správanie alebo iné prejavy neznášanlivosti či násilia,“ zdôraznila.

Navonok problémový

Následne však vypukla pandémia koronavírusu a situácia sa výrazne zmenila. Uzavrela brány škôl, žiaci sa vzdelávali dištančne.

Vedenie školy preto rodičom žiaka odporučilo, aby pokračoval v pravidelnom stretávaní sa s externým psychológom. O tom, či k tomu došlo, či rodičia zabezpečili synovi kontinuálnu psychologickú pomoc, vedenie školy nemá vedomosť.

„Aj na základe vyjadrení bezpečnostných analytikov môžeme predpokladať, že radikalizácia žiaka začala pred tromi rokmi, teda v čase, keď nenavštevoval prezenčne školu,“ upozornila riaditeľka.

Vedenie školy vysvetlilo, že Krajčík podstúpil rovnaký prijímací proces ako všetci ostatní žiaci. Intelektovo nadaní žiaci sú totiž podľa školského zákona prijímaní do tejto školy na základe diagnostiky nadania v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na základe celosvetových štandardizovaných psychologických testov.

„Tieto nedokážu v krátkom čase prijímania uchádzača o štúdium na škole odhaliť sklon jednotlivca k nenávistnému či násilnému správaniu voči rôznym spoločenským skupinám,“ vysvetlila škola. „Obzvlášť, ak ich daný jedinec dokáže vzhľadom na svoje danosti v maximálnej miere v kolektíve zakrývať a pôsobiť opačným – tichým a nekonfliktným správaním, ako to bolo v prípade Juraja Krajčíka,“ zdôrazňuje vedenie školy.

Prevencia radikalizácie

Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium však čelili kritike aj za to, že Jurajovu radikalizáciu si mohli všimnúť napríklad prostredníctvom jeho ročníkovej práce na tému Terorizmus vo svete. Podľa riaditeľky však táto ročníková práca, v rozpore s tým čo bolo prezentované, terorizmus vôbec nepropagovala. Juraj na nej navyše ani nepracoval sám.

„Juraj Krajčík ju vypracovával v dvojici so svojim spolužiakom. Témou tejto predmetnej práce bol „Terorizmus vo svete“ a práca vo svojej podstate terorizmus a jeho formy násilia nepropagovala, ako to bolo prezentované v médiách. Naopak, táto práca terorizmus odsudzovala,“ vysvetlila nepresné informácie riaditeľka školy.

Situácia a nálada v škole ostáva náročná a pre mnohých žiakov i pedagógov až ťaživá. Napriek tomu pokračujú v normálnom výchovno-vzdelávacom procese. „Všetci zamestnanci školy v spolupráci s krízovým intervenčným štábom a zriaďovateľom školy denne zabezpečujú to, aby sa chod školy vrátil do normálnych koľají a aby sa takáto situácia už nikdy nezopakovala,“ priblížilo vedenie.

Vedenie pripravilo viacero nástrojov, ako vrátiť chod školy do normálu. Zabezpečujú aj kroky na prevenciu radikalizovania, preventívne aktivity so školskou psychologičkou či podporné diskusné skupiny pre pedagógov a pedagogičky. Oslovili aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré realizuje krízovú intervenciu v škole ako bezodkladnú pomoc pre svojich žiakov.

„Sú konfrontovaní s mimoriadne traumatizujúcou udalosťou. Ešte v ten deň bol založený intervenčný krízový tím, ktorý realizuje odborné intervencie na škole. Zabezpečuje priebežné monitorovanie žiakov a žiačok, konzultácie s rodičmi cez triedne učiteľky a učiteľov, cez školskú psychologičku,“ priblížila riaditeľka školy.

Školský podporný tím sa rozšíri o ďalšie kategórie odborných zamestnancov a príjmu aj väčší počet psychológov na školu. A prevenciou radikalizácie škole pomôžu viaceré profesionálne organizácie.

„Vedenie školy zabezpečí pravidelnú spoluprácu s inštitúciami, ktoré napomáhajú kvalitnému záberu pri prevencii prejavov neznášanlivosti, nenávisti, agresivity, neofašizmu, resp. akýchkoľvek rasových, národnostných, náboženských alebo biologických skupín, minorít. A naďalej zabezpečí plnohodnotné a bezpečné prostredie pre všetkých ľudí, vrátane ľudí z LGBTI+ komunity,“ prisľúbilo.

© Autorské práva vyhradené

202 debata chyba
Viac na túto tému: #streľba na Zámockej