Výberové konanie na miesto riaditeľa Národného onkologického ústavu vyvoláva otázniky

Rezort zdravotníctva vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave, ktoré opäť sprevádzajú viaceré otázniky. Zabojujú oň traja kandidáti.

15.12.2022 16:17
národný onkologický ústav Foto:
Dobrovoľníčky na tvorivých dielňach v NOÚ.
debata (2)

Podľa informácií Pravdy budú o najvyšší post prestížneho ústavu súperiť rovnakí traja kandidáti ako v roku 2018 – Tomáš Alscher, Jozef Dolinský a Patrik Palacka.

Už predošlé obsadzovanie riaditeľskej stoličky sprevádzali viaceré pochybnosti a jeden z účastníkov sa ho nakoniec odmietol zúčastniť.

Transparency International Slovensko (TIS) už vtedy kritizovala spôsob výberu riaditeľa. Vtedajšiu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú vyzvala, aby zvolila verejné vypočutie kandidátov za účasti odbornej verejnosti a aj zástupcov zamestnancov onkologického ústavu. Zástupcovia TIS sa vtedajšieho výberu riaditeľa zúčastnili a poukázali na to, že členovia komisie, ktorých mená nepoznali, nepoložili žiadnemu kandidátovi ani jednu otázku a každý z nich mal na predstavenie svoju plánu len pätnásť minút.

Na post riaditeľa vtedy síce kandidoval aj súčasný primár Oddelenia klinickej onkológie NOÚ Jozef Dolinský, napokon ale odstúpil. Podľa neho výberové konanie vykazovalo vysokú mieru netransparentnosti, na čo upozornili aj Transparency International, Aliancia pacientskych organizácií, a stovky zamestnancov ústavu v petícii vtedajšej ministerke zdravotníctva.

„Medzitým sa zmenila politická garnitúra aj celková spoločenská atmosféra. Chcem veriť, že toto výberové konanie nebude fraška ako pred štyrmi rokmi a porota rozhodne výlučne na základe kvality. Určité pochybnosti ale mám aj dnes. Napríklad pokiaľ ide o termín vypočutia kandidátov, ktorý bude len dva dni pred Vianocami, ale i fakt, že doteraz neboli zverejnené projekty uchádzačov. Bolo by dobré, keby bolo konanie pod kontrolou verejnosti i médií,“ vraví Dolinský.

Pripomína, že v onkologickom ústave pôsobí už vyše dvadsať rokov a vníma, ako sa ústav mení. „Aktuálne je v červených číslach, má zastavené rozvojové programy, borí sa s množstvom problémov, ktoré verejnosť príliš nevníma. Prežívajú ich však pacienti a cítia zamestnanci. Mnohé problémy majú objektívnu príčinu, niektoré však riešiteľné sú a ústavu by mohli výrazne pomôcť. Konkrétne riešenia ponúkam vo svojom projekte. Prioritou musia byť pacienti, moderná liečba, zamestnanci a motivujúce pracovné prostredie,“ prízvukuje Dolinský.

Pokračovať v projektoch

Súčasný riaditeľ Tomáš Alscher hovorí, že dôvodov, prečo sa o post opätovne uchádza je viac. „Podarilo sa nám zrealizovať viacero projektov, z ktorých profitujú predovšetkým pacienti. Zrekonštruovali sme viac ako šesť tisíc metrov štvorcových oddelení, desiatky pacientskych izieb, vyšetrovní, čakární a ambulancií. Zmodernizovali sme aj prístrojové vybavenie, za zmienku stoja najmä špičkové CT prístroje, tri nové lineárne urýchľovače, skiaskopická veža s C ramenom a mnoho ďalších. Zriadili sme sociálnu poradňu, ktorá poskytuje komplexné sociálno-právne poradenstvo, zaviedli sme elektronický objednávací a vyvolávací systém na všetkých ambulanciách, spustili prevádzku Mobilného hospicu,“ vymenúva Alscher.

Zdôrazňuje, že sa mu podarilo stabilizovať aj personálnu situáciu. „Dôkazom je aktuálny počet zamestnaných lekárov a sestier, ktorý je na najvyššej úrovni za ostatné roky,“ vysvetľuje riaditeľ.

Zachytiť trendy v liečbe

Do súboja o riaditeľský post sa opakovane prihlásil aj primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie NOÚ Patrik Palacka. "Rozhodol som sa kandidovať najmä pre chýbajúcu víziu rozvoja národného onkologického centra a neschopnosť reagovať na vývoj liečby onkologických ochorení vo svetovom meradle.“ V Projekte stratégie rozvoja organizácie predložil 43 cieľov.

„Kľúčoví sú pacienti a zamestnanci. Je dôležité nepodceňovať riziko odchodu časti personálu po otvorení Nemocnice Bory. Finančne a organizačne najnáročnejším cieľom na nasledujúcich päť rokov je vybudovanie nových pavilónov ambulantnej chemoterapie a centrálnych operačných sál, vrátane priestorov pre roboticky asistovanú chirurgiu. K svetovým onkologickým centrám posunie ústav naštartovanie programu transplantácií pacientov so solídnymi nádormi, kreovanie oddelenia urologickej onkológie, oddelenia štúdií fázy 1 a rozvoj intervenčnej rádiológie. Ekonomickou prioritou má byť celkové nastavenie platieb, teda poskytovanie onkologickej zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni a adekvátne platby za ambulantné zdravotné výkony,“ zdôrazňuje Palacka.

Ministerstvo zdravotníctva sa k podrobnostiam výberového konania ani tentokrát nevyjadrilo. Na otázky, ako bude prebiehať vypočutie kandidátov, kto bude v komisii, či sa budú môcť vyjadriť aj pacientske organizácie, kto v konečnom dôsledku rozhodne, prípadne čo bude zárukou transparentnosti výberu uviedlo len nekonkrétnu odpoveď: „Aktuálne spracovávame a vyhodnocujeme doručené žiadosti. Zloženie členov výberovej komisie, termín a podrobnosti zatiaľ neboli stanovené.“

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo zdravotníctva #výberové konanie #NOÚ