Na ministerstve vyberali nového riaditeľa Národného onkologického ústavu. K transparentnosti sú výhrady

V zasadačke ministerstva zdravotníctva sa dnes uskutočnilo výberové konanie na nového generálneho riaditeľa Národného onkologického ústavu (NOÚ). Keďže existovalo isté podozrenie, že by tento výber mohol byť netransparentný, účasť si vyžiadali aj zástupcovia troch médií. Na štvorhodinovom rečníckom maratóne sa zúčastnila aj redaktorka Pravdy.

21.12.2022 19:40
Národný onkologický ústav, Tomáš Alscher,... Foto: ,
Traja kandidáti na post generálneho riaditeľa NOÚ - zľava Ing. Tomáš Alscher, MUDr. Jozef Dolinský a MUDr. Patrik Palacka pred zasadačkou ministerstva zdravotníctva.
debata

Podľa smernice ministerstva sa na výberovom konaní mohli zúčastniť aj zástupcovia verejnosti, ale len ako pozorovatelia. Neboli oficiálne pozvaní, ale do zasadačky ich pustili. Nesmeli sa nič pýtať, nesmeli nahrávať ani fotografovať a mohli si robiť poznámky. Výberová komisia bola päťčlenná, pozostávala zo štyroch zástupcov ministerstva a zástupkyne Národného onkologického ústavu. Konkrétne išlo o členku odborov nemocnice, zdravotnú sestru Mgr. Alžbetu Bačíkovú. Výberovú komisiu, ktorej zloženie adepti na post riaditeľa ani novinári vopred nepoznali, viedol Mgr. Radoslav Krupa, senior právnik, ktorý je na ministerstve generálnym riaditeľom sekcie legislatívy, práva a akcionárskych práv. Ďalej tam bol poradca ministra zdravotníctva Ing. Peter Ferjančík, za oblasť eurofondov Mgr. Alexander Hlatky a PhDr. Milan Brdárský ako generálny riaditeľ sekcie správy majetku štátu. Na každého uchádzača bolo vyhradených tridsať minút v zmysle odprezentovania jeho projektu vízie či stratégie rozvoja NOÚ aj s otázkami členov komisie. Tento čas sa u každého uchádzača natiahol asi na 45 minút.

MUDr. Patrik Palacka je primár Oddelenia... Foto: Ivan Majerský, Pravda
MUDr. Patrik Palacka, Národný onkologický ústav, onkológ MUDr. Patrik Palacka je primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie v NOÚ a člen dozornej rady.

Traja uchádzači sa poznajú, pracujú spolu

Uchádzači o funkciu generálneho riaditeľa boli traja. Všetci pracujú v Národnom onkologickom ústave mnoho rokov a navzájom sa poznajú. Najmä medzi terajším riaditeľom Tomášom Alscherom a Jozefom Dolinským je aj z ich minulých vyjadrení zrejmé isté napätie.

Prvým v poradí bol JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, ktorý v NOÚ pracuje od ukončenia štúdia na lekárskej fakulte a od roku 2017 je v NOÚ primárom Oddelenia ambulantnej chemoterapie.

Druhý bol na rade súčasný riaditeľ Ing. Tomáš Alscher, ktorý ústav oficiálne vedie od júna 2018, manažér, ktorý je absolventom fakulty medzinárodných vzťahov, a ktorý prešiel od roku 2012 z pozície námestníka a neskôr ekonomického riaditeľa až po poverenie vedením v máji 2018. Okrem toho je poslancom za mestskú časť Ružinov.

Ing. Tomáš Alscher študoval medzinárodné vzťahy... Foto: Ivan Majerský, Pravda
Ing. Tomáš Alscher, Národný onkologický ústav, riaditeľ, ekonóm, poslanec, Ružinov Ing. Tomáš Alscher študoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Je súčasný riaditeľ NOÚ od roku 2018. Je aj poslancom za mestskú časť Ružinov.

Tretím v poradí bol MUDr. Jozef Dolinský, aktuálny primár Oddelenia klinickej onkológie NOÚ a niekdajší riaditeľ z rokov 2012–2016. V tejto vysokošpeciali­zovanej nemocnici takisto pôsobí od začiatku svojej medicínskej kariéry. Práve MUDr. Dolinský upozorňoval v médiách na to, že posledné výberové konanie na riaditeľa NOÚ v roku 2018 vykazovalo vysokú mieru netransparentnosti, na čo upozornili aj Transparency International, Aliancia pacientskych organizácií atď. On sám v roku 2018 z výberového konania odstúpil. Po skončení prezentácií ešte médiám povedal, že mu chýbala prítomnosť kohokoľvek z onkologickej obce, Transparency International, INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) či pacientskych organizácií. Prekážalo mu, že sa výberové konanie konalo dva dni pred Vianocami a upozornil aj na to, že výberové konanie ešte v roku 2012 bolo dvojdňové a pozostávalo z písomného testu (znalosti poisťovníctva, ekonomiky, hospodárenia), nasledovali psychologické testy, polhodinový pohovor so psychológom a až nasledujúci deň sa konalo vypočutie kandidátov. „To sú dve odlišné výberové konania, ktoré som absolvoval v roku 2012 a teraz,“ povedal. „Ak vieme verejne vypočúvať kandidátov iných štátnych firiem, prečo nie adeptov na riaditeľa NOÚ?“

Jozef Dolinský bol riaditeľom NOÚ v rokoch 2012... Foto: Ivan Majerský, Pravda
MUDr. Jozef Dolinský, onkológ, Národný onkologický ústav Jozef Dolinský bol riaditeľom NOÚ v rokoch 2012 až 2016. Momentálne je primár oddelenia klinickej onkológie.

Na zákerné otázky sú niekedy lepšie váhavé odpovede

„Niekedy uchádzačom kladieme otázky, na ktoré v zásade nemajú odpoveď,“ upozornil novinárov ešte v úvode vypočutia kandidátov predseda komisie Mgr. Krupa. „Sledujeme tým aj ich logické myslenie, ako reagujú na krízové, stresové situácie,“ doplnil ho Ing. Ferjančík. „Napríklad na otázku, kde bude zdravotnícke zariadenie o rok, väčšina uchádzačov pri takýchto vypočutiach má snahu odpovedať, že z hľadiska ekonomiky v plusových číslach. My nehľadáme ľudí, ktorí nám sľubujú nemožné. Niekedy aj váhavá a opatrná odpoveď je lepšia ako nereálne sľuby. Každý z uchádzačov má, samozrejme, víziu rozvoja, ale my sa pýtame, z akých zdrojov to chcú financovať. Peniaze sú až na prvom mieste a ak ich máte, prakticky ktorýkoľvek manažér vie zrealizovať svoje ciele. My sa pýtame – viete, ako zabezpečiť finančné zdroje, aby ste naplnili víziu, ktorú ste nám predstavili? Veľa ľudí má excelentné vízie, ale nevedia ich naplniť, lebo nemajú dobre rozdané karty.“

Každému z kandidátov kládli približne rovnaké otázky: „Uzavreli by ste zmluvu so zdravotnou poisťovňou, keby ste vedeli, že výsledkom bude strata pre NOÚ? Vystavili by ste ústav nezazmluvnenému vzťahu? Môže vám ministerstvo dať ako štatutárovi nejaký pokyn? Myslíte si, že musíte poslúchnuť? Aký je váš názor na fungovanie Národného onkologického inštitútu?“

národný onkologický ústav Čítajte aj Výberové konanie na miesto riaditeľa Národného onkologického ústavu vyvoláva otázniky

NOÚ je v strate

Národný onkologický ústav s vyše tisíckou zamestnancov je momentálne v červených číslach. Treba však dodať, že ani jeden z tunajších lekárov sa nezapojil do štrajku. V budúcom roku bude iste čeliť aj odlivu zamestnancov do novootvorenej nemocnice BORY, kde má byť tiež onkologické a rádiologické oddelenie. Na stratu vo výške päť miliónov eur upozorňoval najmä MUDr. Dolinský, aj keď musel pripustiť objektívne príčiny ako následok pandémie. „My vieme, čo sa deje v systéme, a treba rozlišovať, či sú súčasné výsledky ústavu spôsobené zlým manažmentom,“ podotkol na margo tohto problému vedúci komisie Krupa.

„Váš projekt je vizuálne aj rozsahovo komplexný materiál,“ pochválil projekt Vízie NOÚ 2023–2027 MUDr. Dolinskému. „Nie je tam však nič, čo by som nevedel,“ dodal. Pri projekte primára Palacku mu chýbali odpovede na otázky, ako chce zrealizovať svojich 43 cieľov. „Vidíme vaše výsledky, NOÚ nemá za vášho vedenia kauzy, ako chcete zabezpečiť finančné zdroje, aby ste naplnili víziu, ktorú ste nám predstavili?“ opýtal sa Ing. Alschera, ktorý bol zvolený do funkcie ešte v rámci inej vlády. Ing. Alscher nesúhlasí s tvrdením MUDr. Dolinského, že v NOÚ sa zastavili rozvojové projekty.

Rozhodnutie výberovej komisie bude známe do siedmich dní, ale pravdepodobne to bude skôr. Ministerstvo zdravotníctva oznámi meno víťaza na svojom webe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #onkológia #Národný onkologický ústav #výberové konanie #generálny riaditeľ