Do Policajného zboru by mohli opäť prijímať uchádzačov od 18 rokov

Do Policajného zboru by opäť mohli prijímať uchádzačov od 18 rokov. Zrušiť sa má štátna služba kadeta. Príplatok za nerovnomernosť času služby sa má nahradiť premenlivým príplatkom. Upraviť sa má aj rozpätie príplatku za riadenie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ktorú poslanci Lukáš Kyselica a Jana Majorová Garstková (obaja OĽANO) predložili do Národnej rady (NR) SR.

18.01.2023 09:20
debata (7)

„Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov dovŕšením osemnásteho roku veku sa odstraňuje dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru,“ zdôvodnili predkladatelia. Očakávajú tiež zvýšenie záujmu o službu v polícii bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo má ovplyvniť aj kvalitnejšie a udržateľné personálne obsadenie. „Potrebu zabezpečenia personálnej stability je potrebné v súčasnosti vnímať aj vo vzťahu k aktuálnej bezpečnostnej situácii,“ podotkli.

Premenlivý príplatok má byť spravodlivejší ako paušálny príplatok za nerovnomernosť. „Policajti slúžiaci v nepretržitých zmenách a policajti, ktorí majú základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne, nie vždy odslúžia v noci a v dňoch služobného pokoja rovnaký počet hodín, hoci všetci majú za rovnaké obdobie priznávaný príplatok za nerovnomernosť času služby v rovnakej výške,“ vysvetlili predkladatelia. Nový príplatok má prispieť aj k motivácii policajtov k skutočnému výkonu takýchto služieb.

Hornú hranicu príplatku za riadenie, ktorá sa týka policajného prezidenta, navrhujú poslanci upraviť z 90 na 200 percent. Napríklad pri viceprezidentovi či generálnom riaditeľovi sekcie by sa mohla zvýšiť zo 77 na 171 percent. Poukazujú na zodpovednosť nadriadených, ale aj absenciu príplatku za výkon štátnej služby nad základný čas v týždni. „Návrh tiež opierame o reformný prvok, ktorým sa počíta so znížením počtu riadiacich funkcií v Policajnom zbore približne o jednu tretinu z celkového počtu riadiacich funkcií,“ načrtli.

Ministerstvo vnútra (MV) SR poslanecký návrh podporuje vzhľadom na to, že nezakladá zvýšené nároky na verejné financie. Jeho potenciálnym prijatím sa naplnia tiež niektoré ciele novely, ktorú ministerstvo ešte koncom roka 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania – zníženie veku na prijatie do štátnej služby na 21 rokov, zrušenie štátnej služby kadeta a zmena príplatku za nerovnomernosť času služby na premenlivý príplatok. V stanovisku pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ministerstvo plánuje pokračovať v legislatívnom procese svojej novely zákona po doriešení financovania ďalších navrhovaných zmien. Ako vysvetlila hovorkyňa, návrh MV SR nebol zatiaľ prerokovaný vládou pre vplyv na verejné financie, ktoré neboli kryté v rozpočte rezortu.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia SR