Čentéš: Chceme, aby bol každý rozsudok „ušitý“ na mieru

Za každý zločin nemusí byť rovno väzenie? Ministerstvo spravodlivosti prišlo s novou koncepciou trestnej politiky štátu, ktorá je zameraná na alternatívne tresty ako domáce väzenie, povinná práca alebo peňažný trest. „Využívaním alternatívnych trestov sa môže znížiť recidíva odsúdených, zlepší sa teda možnosť ich resocializácie, zmiernia sa dosahy na sociálnu aj ekonomickú situáciu rodiny odsúdeného a napokon sa v tejto súvislosti zlepší aj situácia výkonov trestu odňatia slobody vo väzniciach,“ vysvetľuje v rozhovore vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky profesor Jozef Čentéš.

08.02.2023 17:30
debata (7)
Video

Z čoho vznikla potreba novely Trestného zákona? V čom je súčasnosti problematický alebo zastaraný, resp. v čom neplní dostatočne svoju úlohu?

Potreba novely vznikla na základe poznatkov z aplikačnej praxe k uplatňovaniu Trestného zákona. Takto zásadne sa Trestný zákon za ostatné roky nemenil. Problémy sú aj s recidívou páchania trestných činov. Novela ale prináša aj viacero inštitútov na zmenu súčasnej trestnej politiky štátu, napr. ukladania krátkodobých trestov odňatia slobody pri prečinoch.

Aké sú základné princípy, z ktorých návrh vychádza?

Najväčšia zmena spočíva v tom, že sa pristupuje k uplatňovaniu restoratívnej justície, teda k tomu, aby sa začali viac využívať alternatívne tresty. Ukladanie trestov už nebude tak úzko spojené s odňatím slobody. V rámci novely Trestného zákona sme riešili otázku, ako vylepšiť súčasný systém ukladania trestov, pri ukladaní ktorých sa v prevažnej miere aplikujú podmienečné tresty a nepodmienečné tresty a úplne zanedbateľný je počet uložených alternatívnych trestov. Chceli sme teda, aby boli viac ukladané alternatívne tresty, napr. trest domáceho väzenia, trest povinnej práce alebo peňažný trest.

Viliam Karas, minister spravodlivosti Čítajte viac Nižšie tresty pre užívateľov drog či menej recidivistov. Karas dokončil nový Trestný zákon

V čom tieto alternatívne tresty pomôžu?

Využívaním alternatívnych trestov sa môže znížiť recidíva odsúdených, zlepší sa teda možnosť ich resocializácie, zmiernia sa dosahy na sociálnu aj ekonomickú situáciu rodiny odsúdeného a napokon sa v tejto súvislosti zlepší aj situácia výkonov trestu odňatia slobody vo väzniciach. Zmyslom je to, aby sa s odsúdeným viac pracovalo a on si uvedomil vážnosť a následky svojho protiprávneho konania. Zároveň je ale dôležité dosiahnuť aj lepšie uspokojenie nárokov poškodených v trestnom konaní. Zohľadňuje sa tu totiž aj oblasť nároku poškodeného na náhrady škody a inej ujmy, kde páchateľ preberá zodpovednosť vo vzťahu k ich uspokojeniu. V súčasnosti akoby poškodený nebol celkom v našom záujme. Takto sa dostanú poškodení viac do centra pozornosti. Ak napríklad uvádzam, že páchateľ môže dosiahnuť nižší trest cez dohodu o vine a treste, pokiaľ poškodenému uhradí škodu.

SR justícia väznica Bratislava zrekonštruovaná kuchyňa Čítajte viac Väzni od januára zarábajú viac. Napriek tomu často nemajú ani na telefonát domov

Aj dnes máme alternatívne tresty. V čom je teda rozdiel?

Áno. Aj dnes máme alternatívne tresty, ale pociťujeme rezervy v ich efektívnom výkone. Dnes môže sudca využiť alternatívny trest, keď mu to dovoľuje zákon a uzná to za vhodné. V návrhu novely Trestného zákona ale taxatívne vymedzujeme situácie a podmienky, kedy sudca k použitiu alternatívneho trestu pristúpiť musí. Snažíme sa tak dosiahnuť stav, aby bol každý rozsudok „ušitý“ na mieru závažnosti konania páchateľa trestného činu. Aby štát nemyslel len na trest, ale aj na efektívnu nápravu práv poškodených a v neposlednom rade aj na čo najefektívnejší spôsob nápravy páchateľa.

Nie je takýto návrh ideologicky poznačený snahou o nižšie tresty pre vybranú skupinu páchateľov, napríklad korupcie?

Myslím, že to tak nie je, pretože napr. v prípade trestných činov korupcie alebo zneužívania právomocí verejného činiteľa sme trestné sadzby nemenili.

Na činnosti ktorých pracovných skupín ste sa podieľali osobne?

Osobne som sa podieľal na činnosti dvoch pracovných skupín, a to pre drogové trestné činy, resp. alkohol za volantom.

Dědeček Čítajte viac Dědečka na slobodu nepustili. Odpustite mi, odkázal vodič auta smrti zo Zochovej

Veľa a dlho sa hovorí aj o tom, ako ochrániť malých či začínajúcich užívateľov drog pred trestami, ktoré im môžu zničiť celý život, pričom ale spoločenská nebezpečnosť ich konania tomu absolútne nezodpovedá. Ako sa teda mení aj táto drogová politika štátu?

V prvom rade zavádzame rozlíšenie medzi konzumentmi drog a dílermi. Pri malom množstve akejkoľvek drogy pre vlastnú potrebu bude možné vec riešiť aj v priestupkovom konaní. Pri mladistvých zároveň rozširujeme pôsobnosť probačnej a mediačnej služby aj pri uložení priestupku. Tresty pre dílerov zostávajú prísne. Odstráni sa tiež absurdná situácia, keď za rovnaké množstvo rovnakej drogy bol človek prísnejšie postihnutý napríklad v Humennom než v Bratislave. Doteraz sa totiž prihliadalo na cenu na nelegálnom trhu, ktorá bola odlišná v jednotlivých regiónoch Slovenska. V dôsledku toho sa ukladali odlišné tresty.

Teraz presne určíte hranice množstva drogy, kedy ide len o osobnú spotrebu a kedy už množstvo prekračuje túto hranicu?

Áno. Každý typ drogy má určené množstvo, do ktorého ide len o malé množstvo pre vlastnú spotrebu. Napríklad pri konope je to do dvoch gramov. Prax ukazuje, že prísne tresty pre konzumentov prinášajú viac škody ako úžitku.

Čo sa stane, ak polícia chytí s malým množstvom užívateľa, ktorý už ale mal za tento čin uložený priestupok, napríklad pred štyrmi rokmi, alebo pred piatimi mesiacmi? V prípade opakovaného priestupku sa už aj za malé množstvo bude môcť dostať za mreže?

Nie, súčasťou návrhu Trestného zákona nie je priestupková recidíva.

Zuzana Čaputová Čítajte viac Konope, záškoláctvo či drobná krádež. Koho tento rok omilostila Čaputová?

Minister spravodlivosti Viliam Karas veľmi ocenil širokú odbornú zhodu pri príprave tejto novely. Ako prebiehala príprava a čo si na tomto procese najviac ceníte?

Príprava prebiehala tak, že pracovné komisie, napr. pre drogy, životné prostredie, restoratívnu justíciu sa pravidelne stretávali a zaujímali stanoviská k predloženému návrhu novely Trestného zákona. Následne stanoviská pracovných komisií sa finalizovali a zjednocovali na kolégiu ministerstva spravodlivosti. Je to naozaj jedinečné. Prokurátori a advokáti v trestnom konaní zastupujú opačné strany, ale v pracovných komisiách riešili problémy vecne. Medzi advokátmi, prokurátormi, sudcami, vyšetrovateľmi, akademikmi došlo k unikátnej zhode až na 90 percentách zmi­en.

Zákon by mal najprv prejsť rokovaním vlády a následne parlamentom. Veríte, že široká odborná zhoda na tomto návrhu mu pomôže v akceptácii zákonodarcami v Národnej rade?

V záujme zefektívnenia trestného konania by som si to veľmi prial. Aby sa zhruba 110 odborníkov takto zhodlo, je naozaj veľmi unikátne. Očakávam preto, že aj v ďalšom procesu, či už na úrovni vlády alebo parlamentu, sa bude prihliadať na túto veľkú odbornú zhodu. Na druhej strane v ďalšom legislatívnom procese privítam aj vecné návrhy na zlepšenie znenia novely Trestného zákona

Nie je škoda, že paralelne sa nepripravuje aj súvisiaca novela Trestného poriadku?

Spolu s návrhom novely Trestného zákona boli pripravené aj nadväzujúce zmeny v Trestnom poriadku. Myslím si, že následne je možné pristúpiť na základe veľmi dobrej spolupráce s odborníkmi ku komplexnej novele Trestného poriadku.

Viliam Karas, minister spravodlivosti Čítajte viac Vyzerá to ako registrované partnerstvo ale nie je. Karas predstavil inštitút dôverníctva

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Trestný zákon #Jozef Čentéš #drogová trestná činnosť #Viliam Karas