Parlament dostal varovanie, neschválenie zákonov ohrozí peniaze z plánu obnovy

Neschválenie viacerých legislatívnych návrhov ešte v aktuálnom volebnom období Národnej rady SR by znamenalo zásadné ohrozenie plnenia plánu obnovy a možnú stratu súvisiacich finančných prostriedkov. Upozornila na to generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) na úrade vlády Lívia Vašáková v liste adresovanom všetkým poslancom parlamentu.

21.03.2023 18:22
debata (15)

Informovala v ňom o konkrétnej legislatíve, ktorej prijatie je nevyhnutným predpokladom k naplneniu míľnikov a cieľov zaradených v 3. žiadosti o platbu z plánu obnovy v hodnote 814,7 milióna eur a v 4. žiadosti o platbu v hodnote 923,8 milióna eur. Tieto žiadosti by mala SR podať do konca roka 2023.

„V záujme prijatých záväzkov SR, ale najmä v záujme zlepšovania fungovania našej krajiny verím, že poslanci NR SR podporia plnenie potrebných míľnikov a cieľov plánu obnovy,“ apelovala v liste Vašáková.

VIDEO: Vašáková: V pláne obnovy bude treba škrtať.

Video

Osobitne upozornila, že v programe aktuálnej marcovej schôdze parlamentu je zaradené hlasovanie o novele školského zákona spolu so sprievodnými novelami ďalších troch zákonov. „Schválenie uvedených noviel je podmienkou splnenia dvoch kľúčových míľnikov plánu obnovy v 3. žiadosti o platbu a jedného míľnika vo 4. žiadosti o platbu, ktoré Slovensko musí predložiť Európskej komisii v roku 2023,“ zdôraznila.

„Národná implementačná a koordinačná autorita má za to, že prijatie predmetných zákonov je dôležitým krokom v zlepšovaní vzdelávania na Slovensku, nakoľko zavádza právny nárok na prijatie do materskej školy pre 4-ročné deti s účinnosťou od roku 2024 a pre 3-ročné deti s účinnosťou od roku 2025. Súčasne posilňuje kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materských škôl a zvyšuje transparentnosť a stabilitu vo financovaní materských škôl,“ priblížila Vašáková. Novely tiež zavádzajú definíciu detí a žiakov zažívajúcich prekážky v prístupe k vzdelávaniu, ako aj nárokovateľné podporné opatrenia pre tieto deti, vrátane spôsobu ich financovania.

Okrem školských zákonov patri k legislatíve, ktorú by mala prijať NR SR v súvislosti s plánom obnovy, aj novela zákona o dráhach, nový zákon o verejnej osobnej doprave, zákon o krajinnom plánovaní, novela zákona o zdravotnej starostlivosti či novela zákonov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o záchrannej zdravotnej službe. V liste poslancom NIKA pripomenula tiež novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novelu zákona o sociálnom poistení a novelu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

15 debata chyba
Viac na túto tému: #Plán obnovy a odolnosti