Saska chce viac možností na odvolanie generálneho prokurátora. Aj za nesúlad so zahraničnou politikou štátu

Poslanci SaS navrhujú umožniť parlamentu odvolať generálneho prokurátora za množstvo rôznych nových dôvodov. Podobne by to malo byť aj u špeciálneho prokurátora.

16.04.2023 09:21
Jana Bittó Cigániková / Anna Zemanová / Foto: ,
Poslankyne za SaS Jana Bittó Cigániková (vľavo) a Anna Zemanová
debata (156)

Poslanci za SaS chcú upraviť dôvody na odvolanie šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Do Národnej rady SR predložili návrh na úpravy v súvislosti so zvýšením transparentnosti v oblasti prokuratúry. Upraviť navrhli aj kompetencie generálneho prokurátora rozhodovať v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku.

Podľa novely by mohol parlament navrhnúť prezidentovi SR, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie aj ak nerešpektuje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, vrátane európskych, podáva šikanózne disciplinárne návrhy, stretáva sa so závadovými osobami, koná v rozpore s oficiálnou zahraničnou politikou štátu, uplatňuje svoju právomoc selektívne, alebo „opakovane koná spôsobom, ktorý vzbudzuje vážne pochybnosti o svojej nezaujatosti alebo odbornej spôsobilosti“.

Rovnako aj ak poslanci nevzali na vedomie alebo odmietli jeho správu o činnosti prokuratúry z dôvodu, že nereflektovala porušovanie zákona prokuratúrou a generálny prokurátor nezjednal nápravu takých porušení. Alebo ak „vyšli najavo závažné skutočnosti vzťahujúce sa na osobu generálneho prokurátora, ktoré dôvodne spochybňujú jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celej prokuratúry, alebo spôsobom, ktorý nie je v rozpore so samotným poslaním prokuratúry, ak v dôsledku týchto skutočností je narušený riadny chod prokuratúry“.

Obdobne navrhli upraviť aj odvolávanie špeciálneho prokurátora.

Novela tiež hovorí, že ak bude generálny alebo špeciálny prokurátor kandidovať vo voľbách do NR SR, europarlamentu, na prezidenta SR či do orgánov samospráv, bude jeho súhlas s kandidatúrou považovaný za vzdanie sa funkcie vo vedení ÚŠP a GP.

Zmeny by sa dotkli aj podmienok pri vymenovaní a odvolávaní prvého námestníka generálneho prokurátora, ak má postavenie generálneho prokurátora.

Čo sa týka paragrafu 363 Trestného poriadku, poslanci mienia obmedziť okruh rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor podľa neho preskúmať. „A to len na právoplatné rozhodnutia policajta alebo prokurátora o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a o prerušení trestného stíhania, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon,“ priblížili.

Predmetom mimoriadneho prieskumu generálneho prokurátora by tak mohli byť len meritórne rozhodnutia policajta alebo prokurátora, ktoré smerujú k skončeniu trestnej veci inak ako podaním obžaloby alebo nezákonné rozhodnutie o prerušení trestného konania, ktoré vytvára neoprávnenú prekážku ďalšieho postupu v trestnom konaní.

Upraviť navrhli aj niektoré práva a povinnosti prokurátorov. Napríklad do ustanovenia o mlčanlivosti osôb určených na plnenie úloh ÚŠP navrhujú doplniť povinnosť generálneho prokurátora zbaviť ich mlčanlivosti pre účely vedeného trestného konania na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu.

156 debata chyba
Viac na túto tému: #Generálna prokuratúra