Politika je všade okolo nás. Prečo ju teda máme na háku?

Kým sa budeme otáčať politike chrbtom, vládnuť nám budú tí najneschopnejší z nás. Zároveň nechceme, aby o našej budúcnosti rozhodoval niekto iný. Nielen na tom sme dokázali nájsť zhodu. Prečo nám je potom politika ľahostajná?

23.04.2023 19:00

Viac ako 80 percent diskutujúcich sa v aktuálnej DEMDIS diskusii zhodlo na tom, že politika je súčasťou spoločnosti a je prítomná všade okolo nás. Súhlasne tvrdíme, že politika sa nás týka a apolitický postoj sa nevypláca, pretože má politické dôsledky. Skutočne tak platí, že jeden hlas nič nezmení?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých. Keď zahlasujete za aspoň 7 komentárov, budete zoskupení v názorových skupinách.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojilo vyše 240 účastníkov, ktorí sa zaradili do dvoch názorových skupín – skupiny A a skupiny B.

Skupina A vykazovala spoločnú črtu, ktorou bola hodnota demokracie a aktívne pristupovanie k politike. Diskutujúci zo skupiny A si uvedomujú podstatu politickej participácie a dôsledky, ktoré nastanú v prípade jej absencie (87 %). Majú za to, že občania sú vďaka ich politickým nástrojom schopní zmeny (74 %). Všetci zo skupiny plánujú ísť voliť v najbližších voľbách.

Skupina B protipólne tvrdila, že aj napriek vôli občanov nezmeníme politické rozhodnutia (70 %) a nemáme ako zlepšiť stav, v ktorom sa nachádzame dnes (63 %). Taktiež nesúhlasila s výrokom, že „ako občan mám k dispozícii (politické) nástroje, ktorými viem prispieť k zmene“. Napriek tomu 62 % deklaruje, že sa plánuje zúčastniť jesenných volieb.

Ubližuje nám ľahostajnosť?

Diskusia ukazuje, že väčšina z diskutujúcich si uvedomuje, že politické rozhodnutia sa nás dotýkajú (82 %). A to bez ohľadu na to, či sme súčasťou politického života alebo nie.

Myslíme si, že politika je všade okolo a každé rozhodnutie – ostať aktívny alebo pasívny voči politike – má dôsledky na spoločnosť (79 %). Až 79 % účastníkov diskusie sa zhodlo na výroku, že aj apolitický postoj má politické dôsledky.

Názorové štiepenie nastalo pri tvrdení, či politická pasivita môže uškodiť spoločnosti. Zatiaľ čo skupina A je presvedčená (63 %) o negatívnych dosahoch spôsobených politickým nezáujmom občanov, diskutujúci zo skupiny B (54 %) si myslia opak – uviedli, že „byť apolitický“ nikomu neubližuje.

Otázne je, či medzi výrokmi nenachádzame rozkol? Aké dôsledky má nezapájanie sa občanov do verejného života a prečo nám pasivita občanov môže uškodiť?

Má pasivita zmysel?

Čomu pomáha apatia verejnosti? Má zmysel ostať politicky neaktívny?

Skupina A sa v diskusii zhodla na tom, že občianska ľahostajnosť a neúčasť občanov vo voľbách pomáha radikálnym stranám (79 %). Až 60 % diskutujúcich zo skupiny B sa v diskusii vyjadrilo, že sa cítia demotivovaní a politiku pokladajú za špinavú a amorálnu.

Obe skupiny sa zhodli, že politici sú neschopní hľadať konsenzus a jednotné riešenia (77 %).

Nezvýši snaha politikov o hľadanie spoločného konsenzu aktívnejší prístup občanov k správe vecí verejných? A ako dokážeme prispieť k zmysluplnejšej participácií?

Zapojte sa do pokračovania diskusie!

O projekte

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do slušnej diskusie a nachádzanie konsenzu v rozdelenej spoločnosti.

Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike nájdete na tomto linku. Live report z diskusie viete zas sledovať tu.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #Politika #demokracia #demdis #demokracia je diskusia #konsenzus na dosah #apolitickosť