Pri príležitosti MDD zverejnili dáta o deťoch na Slovensku. V ktorom kraji ich žije najviac a v ktorom zase najmenej?

Na Slovensku bolo ku dňu sčítania viac ako 867-tisíc detí vo veku do 14 rokov.

01.06.2023 18:50
MDD v Dúbravke Foto: ,
Zábavný program pre deti v Bratislave v časti Dúbravka na oslavy MDD, 1. júna 2023
debata (8)

Informuje o tom v tlačovej správe hovorkyňa Sčítania obyvateľstva, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder s tým, že viac je chlapcov, a to 444 276 (cez 51 percent), čo je prirodzeným dôsledkom historicky potvrdeného faktu, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat. Údaje zverejnil Štatistický úrad pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 1. júna.

Takto oslávili svoj deň deti v bratislavskej mestskej časti Dúbravka
Video

Deti do 14 rokov veku tvorili v čase sčítania spolu necelých 16 percent zo všetkých obyvateľov Slovenska. Najviac detí v tomto veku malo trvalý pobyt na území Prešovského kraja, kde ich bolo takmer 148-tisíc.

Tieto deti tvorili viac ako 18 percent zo všetkých obyvateľov kraja, čo je najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov. Za ním nasleduje Košický kraj (137 101 – 17,53 percenta) a Bratislavský kraj (120 991 – 16,82 percenta). Naopak, najnižší počet detí do 14 rokov býva v Trenčianskom kraji (81 497).

Zábavný program pre deti v Bratislave v časti...
Zábaný program na Deň detí v Bratislave v časti...
+5Oslavy na Deň detí v Bratislave v časti...

Spomedzi okresov tvorili deti najvyšší podiel v okresoch Kežmarok (23,8 percenta), Sabinov (22,6 percenta) a Námestovo (21,6 percenta). Až šesť okresov malo podiel detskej predproduktívnej zložky vyšší ako 20 percent, čo znamená, že pätina populácie týchto okresov bola mladšia ako 15 rokov. Naopak, najnižší podiel detí vo veku 0 – 14 rokov dosiahol okres Myjava (12,6 percenta).

Spomedzi obcí bolo v čase sčítania deväť takých, kde deti do 14 rokov tvorili viac ako 40 percent z celkového počtu obyvateľov. Najvyššie relatívne zastúpenie detí vo veku 0 až 14 rokov bolo v obciach: Chminianske Jakubovany (45,8 percent), Lomnička (44,8 percenta) a Podhorany (okres Kežmarok) (44,4 percenta). V šiestich obciach na Slovensku nemalo trvalý pobyt žiadne dieťa vo veku do 14 rokov.

Takmer 60,5 percenta domácností so závislými deťmi v SR tvoria tradičné rodiny založené manželstvom. Kohabitujúce páry tvoria takmer 11,4 percenta z rodín so závislými deťmi. Závislé dieťa je ekonomicky neaktívna osoba mladšia ako 25 rokov vo vzťahu syn/matka k inému členovi rodinnej domácnosti.

Zvyšných takmer 28,2 percenta z rodín so závislými deťmi tvoria domácnosti osamelých rodičov. Spomedzi rodinných domácností so závislými deťmi v SR tvoria viac ako polovicu (50,4 percenta) také, v ktorých je členom okrem rodiča/rodičov iba jedno závislé dieťa.

Spolu je takýchto domácností 323-tisíc. Tento model rodinného správania je najpočetnejší v každom z krajov. Rodinné domácnosti so závislými deťmi sú tvorené úplnými rodinami, teda manželskými pármi a kohabitujúcimi pármi (druh a družka) a neúplnými rodinami, a to osamelými matkami alebo osamelými otcami so závislými deťmi.

V absolútnom počte rodín s jedným závislým dieťaťom sa ich najviac nachádza v Bratislavskom kraji (47 841). Dve deti v rodine sú druhým najrozšírenejším modelom rodiny v Slovenskej republike. Najvyšší relatívny podiel, 40 percent zo všetkých rodín so závislými deťmi, tvoria rodiny s dvoma závislými deťmi v Trenčianskom kra­ji.

Rodinné domácnosti s tromi alebo viac závislými deťmi tvoria približne 12 percent zo všetkých domácností zo závislými deťmi na Slovensku. Zatiaľ čo v Prešovskom kraji je takmer každá piata rodinná domácnosť (19,4 percenta) tvorená okrem rodiča/rodičov tromi závislými deťmi, v Bratislavskom kraji je takýchto rodín menej ako 8 percent.

Medzinárodný deň detí sa oslavuje každoročne 1. júna. Myšlienka dať deťom slávnostný deň plný radosti vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve v roku 1925.

Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom potešiť deti a poukázať na problémy detí vo svete, na ich práva a potreby. Po prvý krát bol Deň detí oslavovaný v San Francisku v spomínanom roku 1925, na Slovensku sa slávi od roku 1952.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Medzinárodný deň detí