Prostredníctvom nového financovania RTVS by sa mala zvýšiť jej nezávislosť

Nové financovanie založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu by malo zvýšiť nezávislosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Výška príspevku sa bude odvíjať od vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) a nemala by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.

20.06.2023 12:34
rtvs Foto:
Budovy RTVS v Mlynskej doline.
debata (2)

Novelu zákona o RTVS z dielne ministerstva kultúry odobrila Národná rada SR. Súčasný model financovania verejnoprávneho vysielateľa, ktorý kombinuje viaceré zdroje napojené na štátny rozpočet označil predkladateľ za nesystémový a neprehľadný, a dodal, že nespĺňa ani európske, ani medzinárodné štandardy financovania verejnoprávnych mé­dií.

Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje. Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch.

SR Hokej Tipos Extraliga 50. Kolo BAX Čítajte aj RTVS ostro reaguje na odobratie extraligy. Rozhodnutie zväzu označil za neakceptovateľné

„Vo financovaní RTVS existuje dlhodobo neriešený nesúlad medzi rozsahom a kvalitou požadovaných služieb a objemom financií, ktoré sú RTVS každoročne poskytované. Úhrady za služby verejnosti, ktoré tvorili primárny zdroj financovania RTVS, neboli od roku 2003 nominálne navyšované, čo zvyšovalo mieru závislosti od financovania verejnoprávneho vysielania zo štátneho rozpočtu," upozorňuje rezort kultúry v predloženom materiáli.

SR Michalovce šport hokej TEL semifinále 3 Košice KEX Čítajte aj Tvrdý knokaut pre RTVS. Nebude vysielať hokejové MS, teraz prišla o ďalší lukratívny produkt

Podľa ministerstva tento model predstavoval riziko pre mediálnu slobodu i pluralitu médií, a tým aj právny štát. „Zrušením úhrad sa toto riziko ešte viac zvýraznilo, keďže sa nezaručila predovšetkým finančná nezávislosť RTVS, pokiaľ ide o primeranosť financovania, ani sa neeliminovalo riziko politických zásahov vlády do financovania RTVS pri naviazaní na štátny rozpočet bez ďalších bŕzd a protiváh," dodal rezort kultúry.

Poslanci zároveň podporili pozmeňujúci návrh poslanca hnutia OĽaNO a priatelia Karola Kučeru, ktorý navrhol, aby medzi hlavné činnosti RTVS patrilo aj zabezpečovanie výroby signálu. Rozšíri sa tak činnosť RTVS, ktorá bude okrem uskutočňovania prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania oprávnená aj na výrobu signálu pre uskutočňovanie takých prenosov. Podľa Kučeru sa tak odstránia aplikačné problémy, ktoré vznikali napríklad pri vyčlenení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výrobu vysielacieho signálu zo športových podujatí, keď v dôsledku absencie oprávnenia RTVS na výrobu signálu musela tento signál vyrobiť externá alebo zahraničná súkromná spoločnosť.

Silvia Hroncová Čítajte aj Kultúra prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých, vyhlasuje vláda

Plénum ďalej schválilo dva pozmeňujúce návrhy nezaradených poslancov Róberta Haláka a Jany Žitňanskej (Demokrati). Prvý zavádza ako nový zdroj príjmu umeleckých fondov príspevok zo štátneho rozpočtu. Zo zdrojov príjmu umeleckých fondov sa vypúšťajú príspevky zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, ktorý bol zrušený zákonom o zrušení niektorých štátnych fondov. Príspevok zo štátneho rozpočtu bude rezort kultúry každoročne poskytovať umeleckým fondom v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte. „Zavádza sa pevná výška príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorá bude umeleckým fondom rozdeľovaná percentuálne. Pomer rozdelenia príspevku zo štátneho rozpočtu medzi umelecké fondy je určený podľa výšky príjmov umeleckých fondov z príspevkov za použitie voľných diel a z príspevkov používateľov diel za minulé obdobia," uviedli poslanci v návrhu.

Druhým pozmeňujúci návrhom zrušili povinnosť odvádzať príspevky vo výške dvoch percent, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú umeleckým fondom z ich hrubých príjmov a odvodovej povinnosti do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv. Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov však budú môcť dobrovoľne odviesť umeleckým fondom príspevky z autorských odmien. „Dobrovoľné príspevky budú zdrojom príjmov umeleckých fondov a rozdelia sa medzi jednotlivé umelecké fondy podľa oblasti ich tvorivej činnosti," tvrdia poslanci.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca hnutia Sme rodina Miloša Svrčeka, ktorý navrhol upraviť spôsob financovania Tlačovej agentúry SR (TASR) zo štátneho rozpočtu formou nárokovateľného príspevku. Jeho výška sa bude odvíjať od HDP. Dôvodom je skutočnosť, že TASR je rovnako ako RTVS verejnoprávnym médiom. „Nárokovateľný príspevok sa bude poskytovať každoročne zo štátneho rozpočtu v sume rovnajúcej sa 0,0029 percenta z HDP SR vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje," uviedol Svrček.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #RTVS #štátny rozpočet #Národná rada #Rozhlas a televízia Slovenska #financovanie RTVS