Chodníková novela vyvolá nespokojnosť, tvrdí analytik. O koľko predraží parkovanie?

Ľudovo nazývaná chodníková novela vstupuje do platnosti už budúci mesiac. Kým doteraz mohli autá parkovať na chodníkoch, ak im do značenie nezakazovalo, od budúceho mesiaca sa to mení. Obce a mestá majú ešte zopár týždňov na to, aby si spravili poriadok v parkovacích miestach a označili ich. Niektoré miesta, kde motoristi zvykli stáť, zaniknú úplne. Dopravný analytik Jozef Drahovský uvádza, že skôr než kolaps, zmena vyvolá nespokojnosť občanov.

10.09.2023 11:00
Parkovanie Košice 6 Foto:
Chodníková novela zavarila motoristom aj samosprávam. (ilu)
debata (150)
Dopravný konzultant Maroš Palesch o chodníkovej novele
Video
Zdroj: TV Pravda

Novela zákona o cestnej premávke nadobudne účinnosť od 1. októbra. Hoci tomu tak malo byť už vlani v marci, do 30. septembra platí prechodné obdobie, aby sa na ňu samosprávy stihli pripraviť. Tzv. chodníková novela neumožní autám stáť na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov. Samosprávy preto museli vo svojich katastroch spraviť poriadok a vyznačiť, kde autá stáť môžu a kde nie. Najväčší problém predstavuje pre mestá a obce s najnižším rozpočtom.

Dopravný analytik vysvetľuje:

  • čo bude znamenať chodníková novela pre Bratislavu,
  • či vznikne v mestách dopravný kolaps,
  • čo znamená pre motorky, bicykle a kolobežky,
  • či ide o absolútny zákaz parkovania na chodníkoch,
  • aké možnosti majú motoristi,
  • o koľko sa predraží parkovanie,
  • ako to bude s parkovaním pred rodinnými domami,
  • aké budú pokuty za porušenie predpisov.

Absolútny zákaz parkovania na chodníku mal byť platný od februára 2022, účinnosť novely však poslanci parlamentu odložili na 1. október 2023, aby sa samosprávy mohli na zmeny pripraviť. Hrozí podľa vás v niektorých mestách začiatkom októbra kolaps?

Nejde o absolútny zákaz parkovania na chodníkoch. Doteraz osobné a ľahké nákladné vozidlá mohli parkovať na chodníkoch keď im to dopravné značenie nezakazovalo. Po novom budú môcť parkovať len keď im to dopravné značenie povolí. Motorky, bicykle, kolobežky mohli a aj naďalej budú môcť parkovať na chodníkoch ak ponechajú 150 cm pre chodcov.

Keďže ide o zmenu logiky zákona, tak to predstavuje pomerne rozsiahle zmeny v dopravnom značení. Ak z titulu zmeny logiky zákona odrazu nebude môcť zaparkovať veľký objem občanov, tak to nevyvolá kolaps, ale nespokojnosť z vedením miest a štátu.

Novela sa stala za posledné mesiace terčom kritiky. Je podľa vás oprávnená? Prečo si zmeny nezískali sympatie? Čo to spôsobilo?

Samotná zmena logiky zákona pri parkovaní na chodníku bola schválená podvodom. Skupina poslancov pol hodinu pred hlasovaním o bezpečnom obchádzaní cyklistov 1,5 metra, dala pozmeňovací návrh zákona, do ktorého vložila aj zákaz parkovania na chodníkoch. Pričom pred hlasovaním poverená osoba oznámil poslancom, že ide len o technické detaily. Až keď bol zákon schválený, tak poslanci zistili čo vlastne schválili.

bajkalska-kolona-doprava-buspruh-nestandard1 Čítajte viac Za parkovanie pred vlastným domom pokuta? Čoskoro štartuje veľká chodníková novela. Praje peším, lokality pripraví o tisíce miest

Aby sme boli konkrétni, čo všetko bude môcť vodič a čo všetko nebude môcť v súvislosti s chodníkovou novelou od 1. októbra?

Po starom § 143 do 30. septembra 2023 umožňoval mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Po novom § 52 (2) hovorí, že iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

V Starom Meste pribudli cyklopruhy
Zmiešaný cyklo a bus pruh v Starom Meste
+10Na nábreží v Bratislave pribudli cyklopruhy

Pre ktoré mestá podľa vás predstavuje najväčší problém?

Najväčší problém je pre mestá s najnižším finančným rozpočtom a najmä také, kde sa pri domoch robili širšie chodníky s tým, že vozidlá budú parkovať dvomi kolesami na vozovke a dvomi na chodníku.

Ak sa pozrieme na hlavné mesto, o koľko parkovacích miest ukráti Bratislavu, ktorá čelí každodenne náporu áut z okolitých satelitov aj vzdialenejších miest? Vidíte v rámci hlavného mesta konkrétne lokality, kde bude dochádzať k porušovaniu pravidiel?

Veľmi záleží od toho, koľko dopravného značenia sa stihne do termínu zrealizovať. Bratislava postupne zavádza nový parkovací systém, ktorý rieši aj problematiku parkovania na chodníkoch, a zrejme bude musieť túto činnosť prerušiť a narýchlo riešiť aktuálnu situáciu dočasným značením z dôvodu zmeny logiky zákona.

Čo bude čakať ľudí, ktorí prídu o parkovacie miesto? Aké majú možnosti parkovania v hlavnom meste alebo v iných krajských mestách?

Možností je viacero, od kúpenia si plateného miesta, ak je nejaké v danej lokalite dostupné, cez predaj vozidla, odsťahovaní sa z Bratislavy, až po občianske nepokoje.

O koľko sa im predražia náklady na auto a na parkovanie?

Miesto na pakovanie v Bratislave prenajíma od 50 do 250 eur mesačné parkovanie podľa atraktivity lokality, lenže v niektorých lokalitách parkovacích miest niet.

Tatiana Kratochvílová o nových cyklopruhoch v Bratislave
Video
Zdroj: TV Pravda

Čo bude novela znamenať pre cezpoľných v Bratislave? Predpokladáte, že časť presadne do MHD prípadne začnú viac využívať bicykle?

Bicykle používajú len relatívne zdraví ľudia za prívetivého počasia a nie na veľké vzdialenosti. Nie je to univerzálny všeliek. Určite dôjde k zmenám a ľudia si prepočítajú aké náklady a aká strata času je pre nich akceptovateľná a podľa toho sa zariadia.

Chodníková novela síce absolútne obmedzí parkovanie áut na neoznačených parkovacích miestach, čo však bude znamenať pre iné dopravné prostriedky ako sú motorky alebo kolobežky? Vzťahuje sa aj na ne?

Nie je to pravda. Bude naďalej možné parkovať aj na neoznačených parkovacích miestach, napríklad vo vyznačenom parkovacom páse, alebo na vozovke, pokiaľ sa ponechajú tri metre pre každý jazdný pruh.

Čo sa týka chodníkov, tak tam naďalej budú môcť parkovať motorky, bicykle, samovyvažovacie dopravné prostriedky, elektrické kolobežky a podobne, ak nechajú 150 cm pre chodov.

V prechodnom období dopravné prostriedky mohli zastaviť mimo zákazu státia na chodníkoch, no musela na nich zostať voľná šírka aspoň 1,5 metra pre chodcov. Zlepšia sa podmienky pre chodcov od októbra? Znamená novela automaticky väčšiu bezpečnosť?

V zmysle zákona nie, ale štatisticky áno, lebo motoriek, bicyklov a podobne neparkuje na chodníkoch toľko koľko parkuje áut.

Mnohí vodiči odstavujú svoje vozidlá na chodníkoch pred rodinnými domami. Čo sa zmení pre nich? Bude pre nich jedinou možnosťou zaparkovať auto vo dvore alebo budú môcť stáť aj na ceste pred domom?

Môžu parkovať vo dvore, môžu parkovať na vozovke ak je dostatočne široká cesta, môžu požiadať o dopravné značenie, ktoré im to umožní naďalej, respektíve môžu požiadať o stavebnú úpravu tak, aby bol aj chodník aj parkovacie miesto.

A čo v prípade, že si pred domami ľudia v minulosti označili miesto na parkovanie ako „súkromný pozemok“?

Označenie „súkromný pozemok“ je len informácia a nie dopravné značenie. Ľudia, ktorí majú namaľované schválené vodorovné dopravné značenie, prípadne aj zvislé, si to už vyriešili zavčasu.

Mŕtva ryba na rieke Malý Dunaj Čítajte viac Ekologická katastrofa: Slovenská Amazonka vyplavila tony mŕtvych rýb, z pohrebiska sa šíri hnilobný zápach

Z ktorých skupín obyvateľstva zaznieval najväčší dopyt po zmene?

Zo strán politikov, ktorí si dokazujú svoje ego.

Kto bude mať v kompetencii udeľovanie pokút za porušenie zákazu státia na chodníku bez vyznačeného parkovacieho miesta? Budú musieť pre nové nariadenie hlboko siahnuť do vrecka?

Riešenie má v kompetencii štátna a mestská polícia. V hotovosti je to pokuta do 50 eur a cez objektívnu zodpovednosť fixná 78 eur.

Budú existovať nejaké výnimky, kedy bude povolené státie na chodníku aj bez vyznačenia? Čo ak na neoznačenom mieste zastaví napríklad sanitka alebo polícia?

Zo zákona majú výnimku len vozidlá s majákom. Nepredpokladám, že sa budú udeľovať individuálne výnimky.

Aké možnosti mali mestá na vytvorenie náhradných miest? Čo ich obmedzovalo?

Tu nejde o vytvorenie náhradných miest, ale o označenie existujúcich miest dopravným značením. Mesto muselo najprv na zastupiteľstve prerokovať dopad z titulu zmeny zákona. Muselo spraviť návrh, kde sa bude a akým spôsobom parkovať a kde nebude parkovať. Zastupiteľstvo muselo schváliť do rozpočtu na nasledujúci rok príslušnú čiastku na výdavky pre dopravného projektanta, na stavebné úpravy, na dopravné značenie. Muselo vysúťažiť a osloviť dopravného projektanta, aby naprojektoval zmenu dopravného značenia.

Následne tento projekt išiel na schválenie príslušnému cestnému správnemu orgánu. Ak schválený nebol, tak bolo potrebné odstrániť chyby v projekte a dať opätovne na schválenie. Ak schválený bol, tak mesto muselo vypísať súťaž na dodávateľa dopravného značenia, pripadne dodávateľa stavebných úprav. Objednať náležité úkony. Dodávatelia museli zadať do výroby dopravné značenie, vykonať stavebné úpravy, namontovať nové dopravné značenie. Všetky tieto úkony sú časovo náročné a nie všade sa to podarí stihnúť.

© Autorské práva vyhradené

150 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #parkovanie #chodníková novela #Jozef Drahovský