Pokračovanie článku: Hlavné priority v justícii: Ktorá strana navrhne zrušiť súdnu mapu a ktorá chce obmedziť paragraf 363?

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

Našou víziou je každému dostupný, predvídateľný a rýchly justičný systém prinášajúci ľuďom spravodlivé a vymožiteľné riešenia ich životných situácií, s ktorými sú spojené akékoľvek právne problémy. Je pre nás dôležité, aby Slovensko bolo spravodlivou spoločnosťou s inštitúciami chrániacimi ľudské práva, s funkčnými nástrojmi a efektívnymi procesmi pre boj proti kriminalite a korupcii, s férovou trestnou politikou a poctivým legislatívnym procesom, kde ľudia na dennej báze zažívajú pocit elementárnej spravodlivosti.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti spravodlivosti dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Našimi prioritnými cieľmi sú zásadná reforma prokuratúry založená na princípoch blízkych systému štátneho zastupiteľstva s výrazne obmedzenými právomocami generálneho prokurátora a procesnou autonómnosťou radových prokurátorov, skrátenie priemernej dĺžky súdnych konaní o polovicu a vytvorenie platformy “Spravodlivosť online”.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte spravodlivosti spravili?

Právna úprava §363 je katastrofálna. Je to výsledok úmyselných legislatívnych zmien, ktoré z neho vytvorili príležitosť výrazne skomplikovať alebo zmariť akékoľvek vyšetrovanie. Navyše, aplikácia tohto paragrafu súčasným generálnym prokurátorom je diplomaticky povedané problematická, a to aj podľa Ústavného súdu. Preto by prvou vecou bolo presadenie nahradenia §363 novým systémom kontroly zákonnosti vyšetrovania, v ktorom by nerozhodoval generálny prokurátor, ale nezávislý a nestranný sudca pre prípravné konanie.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

“Spravodlivosť online” je projekt, ktorý bude veľmi dôležitý pre budúcnosť spravodlivosti. Vyspelé krajiny, ktorým záleží na tom, aby ich občania mali prístup k spravodlivosti, teda k rýchlemu a kvalitnému riešeniu právnych problémov a sporov, už dávno investujú do podobných projektov. Súčasťou tejto platformy bude online právna pomoc, nezávislé zhodnotenie problému alebo sporu, odhad trvania, nákladov aj potenciálneho úspechu, mediačné služby, automatizované podania, a tiež Expresný online súd, ktorý bude rozhodovať jednoduchšie spory do 10 000 eur, a to najneskôr do 60 dní.

5. Máte záujem o rezort spravodlivosti?

Úvahy o obsadzovaní rezortov naozaj nevedieme. Sústredíme sa na úspech vo voľbách, aby po nich mohla na Slovensku vzniknúť demokratická vláda, ktorá dbá na dodržiavanie zásad právneho štátu.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #spravodlivosť #paragraf 363 #páry rovnakého pohlavia