Pokračovanie článku: Hlavné priority v justícii: Ktorá strana navrhne zrušiť súdnu mapu a ktorá chce obmedziť paragraf 363?

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

Určite by sme sa zamerali na posilnenie kriminologického výskumu. Aktuálne je kriminologický výskum v úzadí. Je potrebné, aby slovenská trestná politika vstúpila do 21. storočia. Rovnako by som sa zamerala na rekodifikáciu občianskeho práva. Je neuveriteľné, že zákon, ktorý doslova každý deň ovplyvňuje naše životy bol prijatý takmer pred 60 rokmi. Aj v tejto oblasti máme špičkových právnikov.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti spravodlivosti dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Posilnenie dôveryhodnosti voči súdom. Slovenská republika má šikovných sudcov a aj mladá generácia právnikov, ktorú som aj ja vychovávala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, má moju dôveru. V tomto smere by som zrejme aj otvorila súdnu mapu a urobila tam isté korekcie. Tento zásah však bude musieť byť konzultovaný s tými, ktorých sa táto zmena dotýka. Myslím tým predovšetkým samotných sudcov.

Chceme otvoriť širokú odbornú diskusiu ohľadom trestnej politiky. V rámci tejto ambície by som sa snažila osloviť všetkých relevantných aktérov trestného práva (advokátov, políciu, prokurátora, sudcov, ale aj akademickú obec). Uvažovala by som aj o vytvorení Inštitútu pre výskum kriminality, tak ako to je vo vyspelých západných krajinách. Musíme sa bližšie pozrieť na základné právne predpisy (Trestný zákon, Trestný poriadok), ktoré sú základom našej trestnej politiky. Nebála by som sa ani komplexnej rekodifikácii trestného práva v Slovenskej republike.

Posledná oblasť je súkromné právo. V tomto smere by som mala ambíciou predložiť do parlamentu aj nový Občiansky zákon a Zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte spravodlivosti spravili?

Rekodifikácia troch základných predpisov (Trestného zákona, Trestného poriadku a Občianskeho zákonníka) je veľmi náročná a komplikovaná úloha. Určite by som okamžite pristúpila k zriadeniu rekodifikačných komisii na Ministerstve spravodlivosti SR. Viem, že rekodifikačná komisia pre rekodifikáciu súkromného práva v Slovenskej republike už existuje, dokonca už sú zverejnené aj niektoré legislatívne návrhy.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

V rámci nášho programu máme viacero vecí, ktoré by sme chceli presadiť. Nebudem však na tomto mieste vyhlasovať „bombastické“ návrhy. Všetky zásadné zmeny v justícii a na prokuratúre sa musia prerokovať s osobami, ktorých sa to bezprostredne dotýka (sudcovia a prokurátori). Som si istá, že spoločne dokážeme nájsť riešenia, ktoré budú najlepšie pre občanov a zároveň budú vychádzať zo skúseností sudcov a prokurátorov.

5. Máte záujem o rezort spravodlivosti?

Všetko majú v rukách voliči. Ak nám dajú dôveru 30. septembra 2023, tak si to budeme veľmi vážiť a spravíme všetko, aby sme ich reprezentovali na najvyššej úrovni.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #spravodlivosť #paragraf 363 #páry rovnakého pohlavia