Pokračovanie článku: Hlavné priority v justícii: Ktorá strana navrhne zrušiť súdnu mapu a ktorá chce obmedziť paragraf 363?

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

Presadzujeme zmenu ústavy, aby sme ju samotnú chránili pred bezbrehými atakmi politikov, chceme sťažiť proces jej zmien, aby bol transparentný a viac predvídateľný. V ústave chceme zmeniť postavenie prokuratúry na štátne zastupiteľstvo a zaradiť ho pod výkonnú moc v ústave. Navrhujeme, aby šéfa tejto inštitúcie navrhoval v budúcnosti minister spravodlivosti.

Na súdnu reformu chceme nadviazať plnou elektronizáciou súdneho konania, novým obchodným registrom s možnosťou zápisu nielen cestou súdu a notárov, ale aj advokátmi. Súdom a sudcom vytvoríme podmienky, aby vedeli účinne a zrozumiteľne vysvetliť svoje rozhodnutia. Urobíme opatrenia, aby sa o etike v justícii „len“ nerozprávalo, ale vedeli sme rozlišovať, čo je etická dilema sudcov, advokátov, notárov, prokurátorov a ako sa má riešiť.

Slovensko potrebuje novú trestnú politiku s novými pravidlami pre zrýchlenie trestného konania s vyriešením problému § 363 Trestného poriadku, aby generálny prokurátor mohol kauzy len otvárať, nie zatvárať, podržiavať. Slovensko potrebuje nové nastavenie trestov, osobitne pre drogovú trestnú politiku. Trestné stíhanie za menšie množstvá marihuany treba zrušiť. Ženy potrebujeme účinnejšie chrániť pred násilím, preto presadzujeme podmienku súhlasu pri sexe ako súčasť definície trestného činu znásilnenia. Páchateľom sexuálneho zneužívania detí chceme automaticky zakázať prácu s deťmi. Ak by sme boli vo vláde, vieme bezodkladne na stôl položiť pripravené nové pravidlá jednoduchšieho trestného konania so zmenou § 363, rovnako vieme predložiť konkrétne znenie pre nové nastavenie trestných činov a trestov, všetko v paragrafovom zne­ní.

Ako kľúčovú reformu v justícii budeme presadzovať nový občiansky zákonník so svojou dvojičkou zákonom o obchodných spoločnostiach. Občiansky zákonník dá nový základ pre ochranu ich dôstojnosti, ich práv, v každej situácii, v prípade ich osobného, majetkového rozkvetu, ale aj v prípade osobitne zdravotnej núdze. V prvom roku vládnutia vieme predložiť konkrétne znenia oboch kódexov do legislatívneho procesu.

Jednoznačne budeme presadzovať pre páry rovnakého pohlavia ich uznanie aj s ochranou práv detí, ktoré vyrastajú v týchto rodinách. Právnu úpravu vieme predložiť, paragrafové znenie je pripravené.

Presadzujeme reformu väzenstva s plným uplatňovaním alternatívnych trestov všade tam, kde výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný. Súčasne s cieľom zabezpečenia takých humánnych podmienok vo väzenstve, aby odsúdení mali reálnu šancu na resocializáciu a dôstojný návrat do spoločnosti. Pravidlá pre tieto opatrenia máme pripravené a vieme ich okamžite predložiť.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti spravodlivosti dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Nová trestná politika pre trestný proces (vyriešenie problému § 363), pre spravodlivé tresty (nová drogová trestná politika, ochrana žien, detí, útokov pre motív povolania, ako sú záchranári, novinári). Vieme predložiť plné paragrafové znenia týchto zmien obratom. Nový občiansky zákonník a nový zákon o obchodných spoločnostiach. Do roka vieme predložiť návrhy do legislatívneho procesu. Zmena ústavy pre jej ochranu samotnú, aby z nej už nebol trhací kalendár. Zmena prokuratúry na štátne zastupiteľstvo s podradením pod výkonnú moc v ústave, návrh na vymenovanie generálneho prokurátora chceme dať ministrovi spravodlivosti.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte spravodlivosti spravili?

Vyriešenie problému § 363, aby korupcia bola stíhaná, aj novej drogovej trestnej politiky, aby kvôli marihuane sme ľuďom neničili životy.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Máme komplexný návrh pre novú trestnú politiku na Slovensku, ktorý vieme obratom realizovať. Chceme zmeniť trestný proces, vyriešiť problém § 363, nanovo nastaviť trestné činy a tresty, urobiť reformu väzenstva, zmeniť prokuratúru na štátne zastupiteľstvo a ministrovi spravodlivosti dať oprávnenie menovať generálneho prokurátora. Chceme konečne presadiť moderný občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach, aby sa tu ľuďom dôstojne žilo i podnikalo. Chceme chrániť ústavu, aby z nej už nebol trhací kalendár.

5. Máte záujem o rezort spravodlivosti?

Áno, máme úprimnú ambíciu dokončiť reformu justície, zameranú teraz kľúčovo na zvýšenie jej kvality, jej dôveryhodnosti, ak by to bolo možné a ľudia by nám dali dôveru, tak aj z pozície ministerky spravodlivosti.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #spravodlivosť #paragraf 363 #páry rovnakého pohlavia