Pokračovanie článku: Hlavné priority v justícii: Ktorá strana navrhne zrušiť súdnu mapu a ktorá chce obmedziť paragraf 363?

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

Neskorá spravodlivosť účastníkom v mnohých prípadoch už neprináša veľký zmysel – napr. v rodinných veciach deti odrástli, a v obchodných veciach firmy skrachovali. Za týmto účelom chceme aj posilniť justičný aparát a zvýšiť platy súdnych úradníkov, ktorí zo súdov po nabratí skúseností odchádzajú do súkromnej sféry za lepším zárobkom.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti spravodlivosti dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Tiež je naším cieľom zvýšiť efektívnosť v justícií takým spôsobom, že motivujeme občanov k zastúpeniu advokátmi, ktorí svojimi profesionálne vypracovanými podaniami súdom zjednodušujú prácu pri konaní. Ďalším vážnym problémom, ktorí trápi podnikateľov a občanov sú reálne nevymožiteľné pohľadávky. V tomto smere chceme na úvod zaviesť neplatenie daní zo súdne vymáhaných nezaplatených pohľadávok a následne po odbornom dialógu urobiť aj ďalšie systémové opatrenia na zlepšenie reálnej vymožiteľnosti práva na Slovensku.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte spravodlivosti spravili?

V prvom rade musíme prehodnotiť zavedenú súdnu reformu, či sa ňou skutočne dosiahlo očakávané. Ďalej za podstatné považujeme skrátiť lehoty pre rozhodovanie súdov, a to aj formou zákonného určenia lehôt sudcom na rozhodnutie v štandardných veciach.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Veľmi dobre chápeme tomu, že bez fungujúcej justície, ktorá najmä stráži, aplikuje, či vymáha plnenie nastoleného právneho poriadku, Slovensko nemôže byť právnym štátom.

5. Máte záujem o rezort spravodlivosti?

Samozrejme, ak by sme po voľbách od občanov dostali mandát, sme odborne pripravení zastrešiť aj rezort spravodlivosti.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #spravodlivosť #paragraf 363 #páry rovnakého pohlavia