Pokračovanie článku: Hlavné priority v justícii: Ktorá strana navrhne zrušiť súdnu mapu a ktorá chce obmedziť paragraf 363?

1. Aké sú vaše ciele v oblasti justície, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v tejto oblasti zmenili, akú sú vaše priority?

V rámci dlhodobej vízie sa chceme zamerať na: posilnenie ľudských zdrojov v oblasti justície (príprava budúcich sudcov a ich formácia, zatraktívnenie pracovných miest v oblasti justičného personálu a zboru väzenskej a justičnej stráže, celoživotné vzdelávanie), reformu trestnej politiky štátu tak, aby sme aplikovali tzv. tresty na mieru a preferovali u prvopáchateľov a mladistvých alternatívne tresty. Potrebne sú aj zmeny v trestnom procese tak, aby sme zefektívnili vyšetrovanie trestných činov.

2. Ak by ste mali vymenovať tri vecí, ktoré chcete v oblasti spravodlivosti dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Reforma trestnej politiky a trestného procesu, zavedenie inštitútu súkromných nadácií pre správu vlastného majetku, rozvoj programov pre výkon alternatívnych trestov.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte spravodlivosti spravili?

Stretli by sme sa s predstaviteľmi všetkých zložiek justície, ktoré patria do rezortu spravodlivosti s cieľom nastaviť pravidlá komunikácie a spolupráce pri všetkých zmenách, ktoré budeme realizovať.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť justície, súdnictva, prokuratúry, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Reforma trestnej politiky, pretože v jej centre je človek a jeho ľudská dôstojnosť. Som presvedčený, že prispeje k tomu, aby sme sa na Slovensku cítili lepšie a bezpečnejšie.

5. Máte záujem o rezort spravodlivosti?

Áno.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #spravodlivosť #paragraf 363 #páry rovnakého pohlavia