Alarmujúci prieskum: Až polovica mladých má skúsenosti s korupciou

Až polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou. Vyplýva to z prieskumu na vzorke 2  508 študentov prvého a druhého ročníka stredných odborných škôl a gymnázií, ktorý realizoval Úrad na ochranu oznamovateľov v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže začiatkom tohto roka.

23.09.2023 16:44
debata (14)

Úrad na základe výsledkov prieskumu vypracoval alternatívny obsah etickej výchovy, ktorý sa bude počas tohto školského roka experimentálne overovať na vybraných stredných školách. Do etiky by mali pribudnúť témy ako akademická čestnosť, integrita, protikorupčné správanie a kritické myslenie.

Tri neduhy

Na Slovensku je podľa stredoškolákov najrozšírenej­šie rodinkárstvo, a­kademická nečestnosť a drobné úplatky v zdravotníctve. Tieto tri neduhy vníma ako bežné vyše 65 percent tínedžerov. Sú to zároveň korupčné situácie, s ktorými sa stretol približne každý štvrtý mladý človek. Ako skupiny s najnižšou integritou v kra­jine vnímajú stredoškoláci po­litikov a pod­nikateľov. Samotní tínedžeri podľa prieskumu väčšinou inklinujú k čestnosti, avšak mnohí stoja aj niekde v šedej zóne.​ V komentároch niekoľko z nich argumentovalo, že k akademickej ne­čestnosti ich núti samotný systém, keďže na Slovensku záleží viac na známkach ako na skutočných vedomostiach.

Michal Horský Čítajte viac Korupcia na univerzite - prejav väčšieho problému

Najakceptovanejšia je u mladých korupcia, z ktorej ťaží rodina. Takmer polovica z nich je voči tejto forme benevolentná. „Rodina je pre tínedžerov jedna z najdôležitejších hodnôt v živote, cez ktorú zrejme nazerajú na kvalitu života, tradície a istoty. Z toho pravdepodobne vychádzajú tendencie uprednostniť ju aj na úkor čestnosti či osobnej integrity,“ uviedla analytička Úrad na ochranu oznamovateľov Ľudmila Chovancová.

Viac ako polovica mladých by sa uchýlila k rodinkárstvu pre získanie dobrej práce alebo prijatia na prestížnu univerzitu. Len polovica stredoškolákov by bola ochotná oznámiť korupčné správanie, s ktorým sa stretli. Odráža to rozvinutú kultúru mlčania, ktorá ešte stále panuje na Slovensku. Dôvodmi sú strach z odvety, nevnímanie osobnej zodpovednosti, nedôvera v riešenie problému, relativizácia korupčných skutkov ako nezávažných.

Peniaze / Euro / Bankovka / Korupcia / Úplatok / Čítajte viac Korupcia je na Slovensku rozšírená podľa 82 percent opýtaných

Predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová poukazuje na to, že osobná integrita patrí medzi správanie, ktoré si osvojujeme, učíme sa ho. Práve tu môže škola výrazne prispieť k príprave mladých na rolu aktívnych občanov. „Dnešná doba prináša mnoho výziev, na ktoré školstvo musí reagovať. Preto sme sa rozhodli podať pomocnú ruku v podobe vypracovania nových metodických listov hodnotového vzdelávania k etickej výchove,“ povedala. Do pilotnej fázy testovania nového obsahu etickej výchovy sa zapojilo päť škôl z Bratislavského samosprávneho kraja – tri gymnáziá a dve stredné odborné školy. Po dvoch rokoch overovania obsahu v praxi a zapracovania pripomienok od učiteľov upravia obsah etickej výchovy podľa nových potrieb.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #korupcia #prieskum #Úrad na ochranu oznamovateľov