Šport by mal dostať viac peňazí, zhodli sa športovci, samosprávy aj politici

Počas dvoch dní konferencie Šport a spoločnosť v Poprade (21. a 22.9.2023) sa zhodli predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského futbalového zväzu, samospráv, športovej obce i politických strán na tom, že šport si zaslúži lepšie miesto v spoločnosti a jeho financovanie by sa malo zvýšiť až na úroveň priemeru Európskej únie.

26.09.2023 08:00
Konferencia Šport a spoločnosť 2023
Konferencia Šport a spoločnosť 2023
debata (1)

Konferencia Šport a spoločnosť vytvorila unikátnu platformu pre osobné stretnutia ľudí zo športovej obce, zástupcov politických strán a samospráv i všetkých tých, ktorí majú mandát i postavenie diskutovať a prinášať návrhy riešení, ktoré môžu šport na Slovensku posunúť viac dopredu. Jej témy vychádzali z Deklarácie slovenského športu 2023, ktorou sa športové hnutie v máji obrátilo so svojimi požiadavkami na politikov pred septembrovými parlamentnými voľbami. Deklaráciu slovenského športu podpísalo vyše 12-tisíc ľudí.

Záznam všetkých piatich programových blokov konferencie.

Šport spája

„Slovenský šport spája ľudí naprieč celým spektrom spoločnosti. Doteraz sme sa sústredili predovšetkým na organizovaný šport. Šport je však o zdravom životnom štýle, prináša aj ekonomické benefity. Vďaka prevencii a zdravému životnému štýlu ušetríme financie v zdravotníctve. Investované financie do infraštruktúry sa nám vrátia aj prostredníctvom cestovného ruchu,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

„Slovenský šport sa dokázal spojiť a môže byť príkladom aj pre politické strany. Komunikácia v športovom hnutí je adekvátna 21. storočiu a v porovnaní so slovenskou realitou pôsobí ako komunikácia Snemovne lordov vo Veľkej Británii. Snažíme sa byť rozumom v nerozumnom svete,“ uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Šport očami politikov

V prvom bloku dostali priestor zástupcovia ôsmich kandidujúcich politických strán a hnutí, aby pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami prezentovali svoj program v oblasti športu. V interných debatách sa zástupcovia športu snažili predložiť svoje argumenty na báze faktov, argumentov a všeobecnej diskusie. Pre zdravotné problémy sa ospravedlnili pôvodne potvrdení zástupcovia PS a KDH.

Reprezentanti politických strán a hnutí vo svojich príspevkoch zhodne označili šport ako dôležitú oblasť našej spoločnosti. Podľa ich názoru by mal mať lepšie postavenie v spoločnosti a plynúť by doň malo viac financií. Rozdielne pohľady však už mali na riadenie športu zo strany štátu.

V súčasnosti je šport pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zachovanie súčasného stavu podporujú SMER – SSD, SaS a Republika. Hlas – SD i OĽANO navrhujú samostatnú národnú agentúru pre šport. Osobitné ministerstvo pre šport v spojení s cestovným ruchom by chceli Sme rodina či SNS. Demokrati by ho chceli presunúť pod gesciu ministra bez kresla.

Politici sa zhodli aj na navýšení objemu financií plynúcich do športu. Strany navrhujú zmenu systému financovania či rôzne legislatívne úpravy. OĽANO hovorí o športovom poukaze pre každé dieťa do 14 rokov, SaS o voľnočasových poukazoch. Sme rodina chce navýšiť financovanie pomocou fondov Európskej únie či z prostriedkov Plánu obnovy. Okamžitá zmena môže nastať zavedením odpočítateľnej položky pre podnikateľov pri podpore športu. SNS vstúpi iba do tej vlády, ktorá sa k 1. januáru 2024 zaviaže dať do Fondu na podporu športu 75 miliónov eur. Stávkové kancelárie či štátne podniky by mali odvádzať časť zo svojich ziskov do športu.

SMER – SSD chce navýšiť rozpočet Fondu na podporu športu a vrátiť odvody zo stávkových hier späť do športu a na rozvojové programy pre deti a mládež. Hovorí aj o inšpirácii severskými krajinami v súvislosti s odvodom zdravotných poisťovní. Tie by mali tiež prispievať na podporu masového športu. Hlas – SD volá po merateľnosti cieľov a stabilite financovania športu. To by malo byť optimalizované na jednotlivé druhy športových oblastí. Demokrati by chceli presadiť už v parlamente prerokovávaný zákon o športe, podľa ktorého by plynuli do športu aj výnosy zo stávok. Republika by zaviedla možnosť poukázať finančný príspevok v hodnote 10 % z dane z príjmov fyzických a právnických osôb pre šport namiesto asignačnej dane.

Zhoda medzi zástupcami politických strán a hnutí zaznela v téme infraštruktúre. Každý chce podporiť jej modernizáciu, politici hovoria o obnove a budovaní telocviční v školách i ďalších športovísk vrátane športových hál v obciach nad 3000 obyvateľov, rozvoji cyklotrás a turistických chodníkov a budovaní chýbajúcich národných športových centier. Dôležitú úlohu by zohral Fond na podporu športu.

Vďaka modernizácii infraštruktúry by mohlo Slovensko hostiť aj významné vrcholné podujatia. Strany však navrhujú stanoviť jasné pravidlá pre kandidatúry na tieto podujatia a zabezpečiť dlhodobú podporu štátnej reprezentácie. Tá by mala zároveň prezentovať Slovensko v zahraničí. SOŠV a športové zväzy by podľa nich mali byť v týchto otázkach partnermi vlády

1 debata chyba
Viac na túto tému: #financovanie #šport