Čaputová sa obrátila na Ústavný súd v súvislosti so zákonom o EIA

Prezidentka Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov s ústavou. Návrhom tak napáda zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, ktorý parlament schválil 10. mája 2023.

10.11.2023 16:47 , aktualizované: 17:25
zuzana Čaputová Foto:
Zuzana Čaputová.
debata (4)

Zákon obsahuje novelizácie viacerých zákonov v oblasti životného prostredia, pričom jedným z nich je aj zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

„Napadnutý zákon vypúšťa ustanovenie, ktoré stanovuje právo verejnosti podať odvolanie jednak proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona o EIA, ale aj proti záverečnému stanovisku z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Týmto sa vypúšťa jeden zo spôsobov účasti dotknutej verejnosti, a to bez náhrady," informovala Kancelária prezidenta SR.

ministerstvo životného prostredia, Čítajte viac Kiča upozorňuje na Tarabov príkaz zastaviť vydávanie rozhodnutí či stanovísk vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

Pokračovala, že bez náhrady sa tiež odstránilo aj ustanovenie, podľa ktorého verejnosť, dotknutá obec, samosprávny kraj, orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Prezidentka sa domnieva, že zákon obmedzuje účasť dotknutej verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia, čím sa dostáva do rozporu s právom občanov na priaznivé životné prostredie, právom na informácie o stave životného prostredia a s medzinárodno­právnymi záväzkami SR v oblasti životného prostredia a rovnako s judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Zuzana Čaputová #EIA #Tomáš Taraba