Programové vyhlásenie Ficovej vlády 2023 - 2027. Prečítajte si jeho kompletné znenie

Kompletné programové vyhlásenie vlády Roberta Fica, ktoré odsúhlasila vláda 13. novembra 2023.

13.11.2023 12:35
fico, vláda, kabinet Foto:
Robert Fico a členovia jeho nového kabinetu.
debata (188)

Slovenky, Slováci, príslušníci národnostných menšín a ďalší občania Slovenskej republiky sa v demokratických parlamentných voľbách 30. septembra 2023 rozhodli ukončiť obdobie chaosu a amatérskych rozhodnutí, ktoré ohrozovali hospodárstvo krajiny, sociálnu súdržnosť spoločnosti a kvalitu života obyvateľov. Novú vládu Slovenskej republiky zostavili politické strany, ktoré od apríla 2020 dôsledne upozorňovali na kroky predchádzajúceho vládneho zoskupenia, ktoré poškodzovali Slovenskú republiku a jej občanov.

Takto bola vymenovaná štvrtá Ficova vláda.

Video
Vlada Fico Čítajte viac Vláda si schválila program. Ministri sú spokojní: Tomáš pri 13. dôchodku nič nesľúbil, chce však zaviesť rodičovskú kartu

Podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky je vláda povinná do tridsiatich dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky programové vyhlásenie na roky 2023 – 2027 pod názvom „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“ a žiada ju o vyslovenie dôvery.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky má ambíciu reagovať na okolnosti a udalosti, ktoré výrazne ovplyvňujú politickú, ekonomickú, finančnú, sociálnu a právnu situáciu a postavenie Slovenskej republiky vo svete:

  1. Slovenská republika sa od roku 2020 prepadla medzi najchudobnejšie krajiny v Európskej únii. Životná úroveň obyvateľov sa zhoršuje nielen v porovnaní s európskym priemerom, ale aj v porovnaní so susednými štátmi.
  2. Verejné financie Slovenskej republiky sú v porovnaní so začiatkom roku 2020 rozvrátené, štát čelí vysokému deficitu a rekordne rastúcemu dlhu. Ohrozené je aj čerpanie životne dôležitých finančných zdrojov z fondov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
  3. Nová vláda Slovenskej republiky uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva pred nepremyslenou radikálnou konsolidáciou verejných financií, ktorá by priniesla ďalšie zhoršenie nepriaznivého stavu Slovenskej republiky.
  4. Ignorovanie inflačných tlakov zo strany predchádzajúcich vlád pôsobiacich v rokoch 2020 až 2023 spôsobilo, že rast cien na Slovensku je najvyšší v eurozóne, v prípade potravín dokonca dramaticky vyšší. Novú vládu Slovenskej republiky čaká aj súboj o bezpečné dodávky energií za dostupné ceny.
  5. Sociálny dialóg prakticky neexistuje, keďže predchádzajúca vládna zostava ignorovala legitímne požiadavky sociálnych partnerov a nepremyslenými rozhodnutiami výrazne poškodila vzťahy medzi štátom a samosprávami. Vláda Slovenskej republiky obnoví partnerský dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov bude pristupovať s rešpektom.
  6. Napriek náročným ekonomickým podmienkam a zlému stavu verejných financií vláda Slovenskej republiky podnikne potrebné kroky, aby sa zo Slovenska stal moderný a efektívny štát, ktorý bude klásť dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát. Dôležité vnútroštátne sociálno-ekonomické ciele však neumožnia novej vláde Slovenskej republiky ďalej zvyšovať výdavky na obranu.
  7. Vláda Slovenskej republiky zastaví zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele. Upokojí polarizovanú spoločnosť, v ktorej sú v dôsledku pôsobenia predchádzajúcej vládnej zostavy prejavy nenávisti, agresivity a neznášanlivosti častejšie ako v iných obdobiach modernej slovenskej histórie. Nová vláda Slovenskej republiky bude venovať pozornosť národnému sebavedomiu, posilňovaniu suverenity, štátnosti a zdravého vlastenectva, úctu k štátnym symbolom, národným a kultúrnym tradíciám.
  8. Predchádzajúcimi troma vládami ignorovaná nelegálna migrácia vedie novú vládu Slovenskej republiky k razantnej reakcii s cieľom chrániť občanov Slovenskej republiky pred negatívnymi dopadmi nelegálnej migrácie na vnútornú bezpečnosť.
  9. Mimoriadne dôležité členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je po vstupe do Schengenu a eurozóny vystavované ďalším výzvam. Návrhy nahradiť jednomyseľnosť pri prijímaní zásadných rozhodnutí väčšinovým hlasovaním, alebo pokusy zaviesť povinné migračné kvóty, nezodpovedajú predstavám novej vlády Slovenskej republiky o suverénnom členstve v Európskej únii a potrebe chrániť národné záujmy.
  10. Vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, vrátane nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu. Aktuálna situácia na Ukrajine ukazuje, že vojenské riešenie konfliktu je v nedohľadne a vedie k obrovským ľudským tragédiám. Vláda podporí iniciatívy medzinárodného spoločenstva vedúce k prímeriu a mierovým iniciatívam, predovšetkým na pôde Európskej únie. Akékoľvek riešenie konfliktu na Ukrajine musí zároveň prispieť k posilneniu celoeurópskej stability a bezpečnosti.

Nová vláda Slovenskej republiky sa k týmto výzvam stavia s rešpektom. Bude mať vysokú pracovnú disciplínu a využije všetky skúsenosti, ale aj ponaučenia z minulosti, aby Slovenky, Slováci, príslušníci národnostných menšín a ostatní občania Slovenskej republiky mohli po skončení jej mandátu konštatovať, že na Slovensku sa žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti predloženia svojho programového vyhlásenia do Národnej rady Slovenskej republiky prehlasuje, že základným prameňom, z ktorého vychádza jej program a o ktorý bude opierať svoje rozhodnutia a postoje je Ústava Slovenskej republiky.

© Autorské práva vyhradené

188 debata chyba
Viac na túto tému: #programové vyhlásenie vlády #PVV #vláda Roberta Fica #Štvrtá Ficova vláda