Ženy stále hrajú v spoločnosti druhé husle. Stereotypy na Slovensku prevládajú, chýba rovnosť pohlaví

V rámci Indexu rovnosti pohlaví sa Slovensko umiestnilo na 23. mieste v EÚ, s bodovou hodnotou 59,2 zo 100. Je to o 11 bodov menej ako priemer EÚ. Platový rozdiel medzi mužmi a ženami bol v roku 2021 na úrovni 16,6 percent.

30.11.2023 16:23
GENDER SQUARE  SLOVAK-37 Foto:
debata (4)

Prieskum Eurobarometra ukázal, že u respondentov na Slovensku stále pretrváva vysoká úroveň rodových stereotypov. Až 73 percent opýtaných súhlasilo s tvrdením, že najdôležitejšou úlohou ženy je starať sa o domácnosť v a rodinu, a 75 percent z nich uviedlo, že hlavnou úlohou muža je zarábať peniaze.

+1

„Rodové stereotypy sú neustále prítomné v európskych spoločnostiach. Nie sú len otázkou osobného názoru, ale majú skutočný vplyv na ženy aj mužov na celom svete. Očakávania týkajúce sa voľby štúdia dievčat, práce pre mužov alebo úloh „vhodných” pre ženy v súkromnom aj verejnom živote, majú negatívne dôsledky aj na trh práce a spoločnosť ako celok, čo vedie k trvalým ekonomickým nerovnostiam medzi ženami a mužmi. Rodové stereotypy je preto potrebné búrať, keďže obmedzujú osobné rozhodnutia a slobodu. Dúfam, že naša kampaň bude podnetom na zamyslenie sa nad rodovými stereotypmi a prispeje tak k prehodnoteniu zaužívaných vzorcov správania. Vyzývam všetkých Európanov a Európanky, aby sa zapojili do nášho úsilia ukončiť rodové stereotypy v celej našej Únii,“ vyhlásila Helena Dalliová, komisárka EÚ pre rovnosť.

žena, zamestnankyňa, peniaze, Čítajte viac Rozdiely v platoch mužov a žien sú na Slovensku vyššie ako v EÚ. Ženy sú viac ohrozené chudobou

Takéto stereotypy ovplyvňujú nielen úlohy v spoločnosti, ale aj vnímanie emocionálneho prejavu. Napríklad 25 percent slovenských respondentov a respondentiek nesúhlasilo s tým, že pre muža je prijateľné plakať. Naopak, 83 percent opýtaných verilo, že ženy sú náchylnejšie robiť rozhodnutia poháňané emóciami než muži.

Kampaň má v rámci celej EÚ za cieľ spochybniť pretrvávajúce rodové stereotypy, ktoré sú základnou príčinou rodových nerovností. EÚ kampaň s hashtagom #EndGenderSte­reotypes šíri povedomie o negatívnych dopadoch rodových stereotypov na ženy aj mužov, ktoré obmedzujú ich slobodné rozhodovanie a príležitosti. Vyvracaním klišé sa kampaň snaží propagovať rodovú rovnosť a vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť pre všetkých.

platy, graf, mzdy Čítajte viac Prieskum: Muži majú väčšiu odvahu požiadať o zvýšenie platu, ženy s tým váhajú
4 debata chyba
Viac na túto tému: #rodová rovnosť #rodová nerovnosť