Kubina: Šutaj Eštok stále definitívne nerozhodol o vyšetrovateľoch NAKA, o dôvode zavádza

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok mešká už mesiac s rozhodnutím o takzvaných rozkladoch, ktoré podali vyšetrovatelia Národnej kriminálne agentúry okolo Jána Čurillu voči rozhodnutiu ministra postaviť ich mimo službu.

02.02.2024 14:38 , aktualizované: 16:04
debata (64)
Kubina o neodkladnom opatrení: Súd mal právomoc. So sudcom nemám žiadny vzťah
Video

Ako na sociálnej sieti zdôraznil právny zástupca policajtov Peter Kubina, lehota na rozhodnutie ministra uplynula 1. januára. Rezort vnútra sa podľa advokáta vyhovára na to, že spisový materiál musel poskytnúť prokuratúre, keďže policajti podali podnet na preskúmanie zákonnosti postupu ministra v súvislosti s jeho nekonaním.

„Rozklady boli podané 2. novembra 2023. Lehota 60 dní na rozhodnutie o rozkladoch uplynula ministrovi 1. januára 2024,“ uviedol Kubina s tým, že 5. januára podali „čurillovci“ podnet na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu ministra, konkrétne jeho nečinnosti. Bolo to teda štyri dni po uplynutí zákonnej lehoty na rozhodnutie Šutaja Eštoka. Rezort vnútra však podľa Kubinu policajtom oznámil, že minister nemôže rozhodnúť v zákonnej lehote 60 dní, pretože „ešte počas jej plynutia” podali podnet na prokuratúru, ktorá si teraz od ministra vyžiadala spisy a kým nemajú spisy, nemôže minister rozhodnúť. „Prešetrovanie svojej nečinnosti a prieťahov prokuratúrou minister vnútra vydáva za dôvod ďalšieho predlžovania týchto prieťahov a nečinnosti. Je už len malý detail, že hlboko v 21. storočí v Európskej únii štátny orgán tvrdí, že nemôže konať bez prieťahov, pretože nemá papierový spis, ktorý mu zobrala prokuratúra, aby prešetrila jeho prieťahy. Prešetrovanie prieťahov je tak dôvodom ďalších prieťahov,“ skonštatoval Kubina.

Tvrdenie rezortu, že čurillovci sa na prokuratúru obrátili ešte počas plynutia lehoty na rozhodnutie ministra označil Kubina za klamstvo. „Akože rozumiem, že túto nezákonnosť nejde tak ľahko upratať, ale takto sprosto klamať ohľadom overiteľného faktu?“ spýtal sa Kubina. Zároveň doplnil, že rezort vnútra pred súdmi tvrdil, že policajti nemajú právo žiadať o neodkladné opatrenie, pretože majú efektívny prostriedok právnej ochrany v konaní o rozklade. „Nech sa páči, takto vyzerá efektívna právna ochrana v podaní ministerstva vnútra,“ dodal Kubina.

Policajní vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu podali do rúk ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ešte začiatkom novembra takzvaný rozklad, teda opravný prostriedok proti personálnemu rozkazu, ktorým boli postavení mimo službu. Minister totiž ešte koncom októbra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u šiestich príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Podľa rezortu vnútra konal v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Ministerstvo vnútra: Advokát Čurilovcov sa chytil do vlastnej pasce

Doslovné stanovisko ministerstva

Advokát JUDr. Peter Kubina (ďalej aj ako „advokát“) podal podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (ďalej len „GP“) na preskúmanie zákonnosti postupu ministra vnútra SR v rámci odvolacieho konania vedeného vo veci rozkladov podaných vyšetrovateľmi voči personálnym rozkazom ministra vnútra SR, ktorým boli vyšetrovatelia dočasne pozbavení výkonu štátnej služby do právoplatného skončenia trestného stíhania. (s výnimkou jedného prípadu, ktorý nebol postúpený GP).

Podanie podnetu na GP advokát opiera o údajné porušenie zákona na úseku nečinnosti orgánu verejnej správy, pretože odvolací orgán podľa jeho právneho názoru nevydal v zákonnej lehote 60 dní od podania rozkladu druhostupňové rozhodnutie a ani neupovedomil účastníka konania.

K uvedenému tvrdeniu ministerstvo vnútra SR opakovane podotýka, že doručením rozkladu prvostupňovému orgánu nemôže začať konanie na odvolacom orgáne. O podanom riadnom opravnom prostriedku (rozklade) môže v určitom časovom období (spravidla do 30 dní) po jeho podaní rozhodnúť stále prvostupňový orgán v rámci autoremedúry. To v praxi znamená, že podaním rozkladu ešte nezačína konanie na odvolacom orgáne. Až po ukončení konania v rámci autoremedúry a následnom postúpení rozkladu (spolu so spisovým materiálom) odvolaciemu orgánu začína plynúť 60 dňová lehota na rozhodnutie.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti poukazuje napr. na rozsudok Najvyššieho súdu SR vyjadrený v jeho rozsudku zo dňa 05. 04. 2016, ktorý uvedenú argumentáciu jednoznačne podporuje.

Minister vnútra SR v nadväznosti na vyššie uvedené zdôrazňuje, že podanie podnetu na GP, prostredníctvom ktorého sa advokát podľa jeho tvrdení snaží odstrániť prieťahy v konaní, však paradoxne spôsobilo, že v dôsledku predloženia administratívneho spisu GP, nebude možné o podanom rozklade rozhodnúť do 60 dní (odo dňa začatia konania na odvolacom orgáne). Z týchto skutočností jednoznačne vyplýva, že advokát na jednej strane poukazuje na prieťahy v konaní ministra vnútra SR, na strane druhej, svojim neuváženým konaním ich spôsobuje sám.

64 debata chyba
Viac na túto tému: #NAKA #Matúš Šutaj Eštok #Peter Kubina #čurillovci