Pokračovanie článku: O Trestnom zákone sa rokuje zrýchlene. Susko: Čas hrá proti obetiam znásilnenia. Poslanci odmietli viaceré návrhy

Poslanci odmietli viaceré novely Trestného zákona. PS a KDH chceli novelami docieliť úpravu domáceho násilia v zákone. SaS navrhovala redefiníciu znásilnenia. Klub Slovensko, KÚ, Za ľudí zas chcel zaviesť prísnejšie tresty za prevádzačstvo.

Poslanci za PS navrhovali do Trestného zákona doplniť pojem domáce násilie. Podotkli, že pojem síce máme v zákone o obetiach trestných činov, no nepremietol sa aj do Trestného zákona. „Trestný zákon tak neupravuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho násilia, čo znemožňuje adekvátnu odpoveď nášho právneho systému na toto závažné a komplexné porušenie ľudských práv,“ zdôraznili predkladatelia. Preto mienili doplniť definíciu tohto trestného činu medzi trestné činy proti rodine a mládeži, za trestný čin týrania blízkej osoby.

Zo Slovenska je ešte homofóbnejšia krajina ako bola, hovorí moderátor Rasťo Iliev
Video

KDH navrhovalo zakotviť do zákona novú skutkovú podstatu prečinu postihujúceho domáce násilie ako špecifickú formu násilia páchaného na osobách žijúcich s páchateľom v spoločnom obydlí. Zabezpečiť tak mienili v praxi efektívnejšie postihovanie tohto konania a sekundárne aj účinnejšiu prevenciu proti jeho páchaniu.

SaS okrem toho navrhovala aj redefiníciu skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia. V rámci nej chceli zaviesť aj podmienku absencie súhlasu poškodenej osoby.

násilie, smútok, depresia, žena, Čítajte viac „Veď ťa nebije, tak čo ti prekáža.“ Zažívate doma neprípustné násilie? Nemusí byť len fyzické, poznajte ho

Neuspela ani novela Trestného zákona týkajúca sa nelegálnej migrácie. Klub Slovensko, KÚ, Za ľudí ňou chcel docieliť sprísnenie sadzieb za trestný čin prevádzačstva. Argumentoval snahou pôsobiť aj preventívne s využitím odstrašujúceho efektu vyšších trestných sadzieb na potenciálnych páchateľov.

27 debata chyba
Viac na túto tému: #Trestný zákon #skrátenie premlčacej doby