Ministerstvo školstva: Prístup k tehotným študentkám by sa novelou zákona mohol zmeniť

Prístup k tehotným študentkám by sa novelou vysokoškolského zákona mohol zmeniť. Takisto aj inauguračné a habilitačné konania. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že rezort návrh podporuje. Lepšie sa v ňom podľa neho prihliada na potreby študentiek a študentov a upravuje odpustenie školného z dôvodu tehotenstva alebo trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky.

28.03.2024 16:17
debata (4)
Slovenskí žiaci v testovaní PISA dopadli tragicky
Video

„Predkladanú novelu zákona o vysokých školách (VŠ) vítam a podporujem. Rezort školstva poskytuje pri jednotlivých zmenách a úpravách súčinnosť. Zmenami, ktoré sa týkajú tehotných študentiek alebo študentov starajúcich sa o dieťa, sa chceme priblížiť k európskym štandardom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). S návrhom prišla skupina poslancov na čele s predsedníčkou školského výboru Paulou Puškárovou.

Ako priblížili z rezortu, podľa navrhovaných úprav má VŠ povinnosť prihliadať na ich potreby, najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia. Novela zároveň podľa nich umožňuje odpustiť školné z dôvodu tehotenstva alebo trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky.

Avizovali, že rektor vysokej školy bude povinný odpustiť školné vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. „V ďalších rokoch sa odpustenie školného ponechá na uvážení rektora, resp. podľa možností, ktoré si stanoví každá VŠ,“ podotkli. Návrh pritom vychádza z dĺžky rodičovskej dovolenky do troch rokov dieťaťa a možnosti umiestniť dieťa v troch rokoch do materskej školy.

Návrh tiež podľa rezortu predlžuje termín práva konať habilitačné konania a inauguračné konania podľa pôvodnej akreditácie do 31. 8. 2026 (v súčasnom znení majú vysoké školy toto právo do 31. 8. 2024). „Dôvodom je, že hodnotenie vnútorných systémov, na základe ktorých si môžu vysoké školy tvoriť bakalárske, magisterské či ďalšie študijné programy, ešte nie je na všetkých vysokých školách ukončené. Niektoré školy preto nemôžu podať žiadosti o akreditáciu habilitačného a inauguračného konania,“ podotklo ministerstvo.

Z dôvodu právnej istoty sa explicitne uvádza, že keď škola získa „novú“ akreditáciu, tak neukončené habilitačné konania a inauguračné konania sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov a ak škola nezíska „novú“ akreditáciu, tak po termíne 1. 9. 2026 sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania zastavujú, dodalo.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy