Šimkovičová zverejnila zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, názov mení na STVR. RTVS porušuje ľudské práva, tvrdí Fico

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová predložila dlhoočakávaný zákon o rozdelení RTVS. Napriek kritizovaným zmenám však chce podporovať kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu. „Za týmto účelom vláda presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie - Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas,“ spomína sa v materiáli, ktorý predložil rezort kultúry do Legislatívnej rady vlády.

22.04.2024 15:33 , aktualizované: 15:48
debata (316)
Kontrolný deň na ministerstve kultúry
Video

S RTVS skončí aj jej súčasné vedenie. Namiesto toho vznikne Slovenská televízia a rozhlas. Oproti pôvodnému zámeru ministerstvo kultúry neráta s vytvorením nového orgánu – programovej rady. Z návrhu tiež vypadla možnosť odvolania generálneho riaditeľa bez udania dôvodu. Toho bude po novom vyberať deväťčlenná rada.

Premiér Robert Fico po kontrolnom dni na ministerstve kultúry vyhlásil, že RTVS porušuje ľudské práva ľudí. „Táto televízia začína vykazovať straty, prestala byť objektívna. S plnou vážnosťou dnes môžeme povedať, že RTVS porušuje ľudské práva a potrebuje nový zákon a nové vedenie,“ povedal Fico.

Návrh zákona neprináša formálne rozdelenie týchto dvoch inštitúcií, vytvára však podmienky na ich samostatný rozvoj s ich špecifikami, prináša vyššiu mieru odpolitizovania procesov pri voľbe generálneho riaditeľa inštitúcie, kreovaní rady Slovenskej televízie a rozhlasu (ďalej len „STVR“). Pôvodný zámer bol, že sa inštitúcia bude volať STaR.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Čítajte viac Hrdá a slušná, nie transsexuálna, hovorí o slovenskej kultúre Fico. Šimkovičová tvrdí, že rezort čelí útokom

Nezávislosť a etická komisia

Na nezávislosť bude dohliadať etická komisia. Šimkovičová sa pritom odvoláva na Akt o slobode médií, podľa ktorého by „mali verejnoprávne médiá podporovať pluralitu médií, hospodársku súťaž, v mediálnom sektore vytvárať širokú škálu obsahu, ktorý zodpovedá rôznym záujmom, perspektívam a demografii a ponúkať alternatívne pohľady a programové možnosti.“

„Verejnoprávnym médiám v SR sa však túto úlohu práve pre ich unifikáciu v tvorbe, spravodajstve a publicistike plniť nedarí, názorovo splynuli s komerčným prostredím. Z dlhodobých prieskumov verejnej mienky rôznych agentúr je zrejmé, že dôsledku neobjektívneho podávania správ verejnoprávnych i súkromných médií sa občania prikláňajú k alternatívnymi zdrojom informácií, najmä tým, ktoré sú dostupné na online platformách,“ podotkol vládny materiál a preto sa návrhom zákona sa navrhuje zriadiť poradný orgán rady – etickú komisiu.

Etická komisia bude dohliadať na dodržiavanie etických noriem novinárskej práce v STVR a zároveň navrhovať príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto etických noriem.

Súčasný spoločný názov inštitúcie pre slovenské verejnoprávne médiá Rozhlas a televízia Slovenska podľa ministerstva kultúry degraduje štátotvorný (slovenský) národ na región Slovensko, pretože namiesto prívlastku „slovenský“, „slovenská“ (aký) označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska (koho, čoho). „V súčasnosti používané logo tejto inštitúcie navyše z názvu úplne anulovalo Slovensko nahradením písmena S (označujúceho Slovensko) dvojbodkou,“ vysvetľuje rezort prečo sa rozhodol pre názov Slovenská televízia a rozhlas.

Návrh zákona sa odvoláva na to, že rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu pričom sa podľa návrhu zavádza dôslednejšia kontrola narábania s pridelenými finančnými prostriedkami. Šimkovičová to chce docieliť vďaka odborníkom, ktorí budú nominovaní Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrhom zákona sa navrhuje zriadiť poradný orgán rady, ktorým bude etická komisia. Jej úlohou bude zaujímať stanoviská k dodržiavaniu štatútu programových pracovníkov, ďalších tvorivých pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu a iných etických princípov zamestnancami Slovenskej televízie a rozhlasu a externými spolupracovníkmi Slovenskej televízie a rozhlasu pri výkone ich činnosti a navrhovať príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť ich dodržiavanie.

„Rada Rozhlasu a televízie Slovenska sa zrušuje a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká ku dňu účinnosti zákona,“ spomína sa v materiáli. Taktiež sa zavádza, že funkcia generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska zaniká ku dňu účinnosti tohto zákona a nového zástupcu navrhne predseda národnej rady – aktuálne ním je Peter Žiga (Hlas). Zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia, teda aktuálny riaditeľ Ľuboš Machaj by mal skončiť vo chvíli, kedy zákon zariadia do Zbierky zákonov. Vláda chce zmeny presadiť v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnej schôdzi parlamentu. Najskôr však zmeny musí odobriť vláda.

Nové zloženie rady

Rada televízie bude mať deväť členov. Štyroch členov rady vymenúva a odvoláva ministerka kultúry z toho troch členov rady vymenúva a odvoláva bez návrhu z radov odborníkov v oblasti médií a audiovízie, ekonómie, práva alebo informačných technológií a jedného člena rady vymenúva a odvoláva na návrh ministra financií Slovenskej republiky z radov odborníkov v oblasti ekonómie.

Členovia rady podľa tohto odseku sa vymenúvajú na základe výsledkov výberového konania. Na výberové konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. )

Piatich členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov rady volí z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady tak.

Generálneho riaditeľa volí rada na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.

Ľuboš Machaj Čítajte viac Machaj proti Ficovi: Nevytvárajte negatívnu mienku o RTVS, začnite konečne konštruktívny dialóg

Premiér verí, že zákon vládou v stredu prejde. „Bude väčší priestor na prezentáciu toho, čo vláda robí,“ povedal Fico na tlačovke. Verejnoprávnu televíziu opäť obvinil zo zaujatosti. Fico tiež vyhlásil, že v spoločnosti sa vytvára pocit, že generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie Ľuboš Machaj či moderátori politických relácií sú nenahraditeľní, podobne ako to bolo v prípade špeciálnej prokuratúry.

Ministerka chce zlepšiť súčasný stav a priblíženie sa k objektívnosti vysielania. „Podľa nich vysielacia verejnoprávna inštitúcia nenapĺňa svoje verejnoprávne poslanie a tieto základné atribúty verejnoprávnosti opustila,“ ozrejmuje materiál.

Televízia a rozhlas sa spojili v roku 2011, no novému vedeniu rezortu kultúry prekáža, že sa publicistika v slovenskej televízii a slovenskom rozhlase sa stali zjednotením do RTVS postupne iba príveskom ideologického a politického ťaženia súkromných médií, pričom sa často nevyhýbajú ani bulvárnemu spracovaniu tém, vrátane osobných napádaní. „Ich verejnoprávny charakter a objektívnosť neochránil ani výber koncesionárskych poplatkov, formálne prezentovaný ako účasť verejnosti zabezpečujúci nezávislosť televízneho a rozhlasového vysielania,“ zdôrazňuje sa vo vládnom materiáli.

Štát taktiež vyhradil miesto pre hymnu. „Slovenská televízia a rozhlas zaradí každý deň do vysielania každej televíznej programovej služby a rozhlasovej programovej služby v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou mediálnej komerčnej komunikácie a ani nenasledovalo bezprostredne pred ňou alebo po nej,“ spomína rezort.

© Autorské práva vyhradené

316 debata chyba
Viac na túto tému: #Robert Fico #RTVS #Martina Šimkovičová