Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia

Zjednodušia sa postupy pri výrube drevín a odstráni sa zbytočná byrokratická záťaž obyvateľov. Poslanci parlamentu v stredu schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú prijímali v skrátenom legislatívnom konaní.

22.05.2024 18:45 , aktualizované: 19:26
debata (9)

Ako uviedlo ministerstvo životného prostredia, ktoré zmeny predložilo, cieľom novelizácie má byť zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, ktoré má preventívne znížiť aj počty nebezpečných stretov človeka s medveďom. Taktiež má znížiť škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zmeny začnú platiť v deň ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX Čítajte viac Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prešiel do druhého čítania

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prijal k novele pozmeňujúci návrh, ktorý odsúhlasili aj poslanci. Súhlas na výrub dreviny sa tak nebude vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 20 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie. Taktiež na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

„Navrhovanou úpravou sa spresňujú hraničné rozmery obvodu kmeňa stromov a plošná výmera krovitých porastov, na ktorých výrub sa nebude vyžadovať vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody a krajiny tak, aby došlo k racionálnemu diferencovaniu parametrov vo vzťahu k tomu, či ide o dreviny rastúce v intraviláne, extraviláne alebo na pozemkoch v intraviláne, ktoré sú určené územným plánom na výstavbu," píše sa v správe výboru.

taraba Čítajte viac Taraba avizuje zmeny pri novele zákona o ochrane prírody

Povinnosť písomného oznámenia

Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj ustanovenie, že ten, kto chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže stanoviskom činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia informovalo, že novelizáciou sa zavedie nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Navrhovanou úpravou sa tiež zavedie aj nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ktorá reflektuje na potrebu čistenia terasových stupňov v ovocných sadoch a viniciach.

Ako envirorezort doplnil, potreba čistenia terasových stupňov úzko súvisí so zabezpečením efektívnosti užívania ovocných sadov a viníc, ako aj s predchádzaním vzniku škôd na týchto plodinách. Vzhľadom na charakteristiku využívania pozemku ide o druh pozemku s výmerou nad 0,3 hektára, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.

PS považuje novelu za nebezpečnú

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) novelu považuje za nebezpečnú. „Otvára dvere ničeniu cennej prírody – napríklad brehových porastov, ale aj chránených území,“ poznamenala podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS). Za zmenami vidí snahu pomôcť developerom. Hnutie zároveň skritizovalo, že neprešiel pozmeňujúci návrh z ich dielne. Tvrdí, že mal pomôcť poľnohospodárom pri odstraňovaní drevín a opravoval diery v novele.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii uviedlo, že jednoduchšie odstraňovanie drevín má sprehľadniť krajinu, a to možno považovať „za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch“. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pomôže právna úprava zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska, biodiverzitu aj starostlivosť o krajinu.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #NR SR #výrub stromov #výrub drevín