Pellegriniho inaugurácia sa blíži. Čaputovú stála vyše 100-tisíc, koľko môže minúť jej nástupca?

O pár týždňov do Prezidentského paláca nastúpi novozvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas). Inaugurácia hlavy štátu sa bude konať v Bratislave 15. júna a jej súčasťou je nielen slávnostné zloženie sľubu, ale aj séria tradičných podujatí, ako sú bohoslužba Te Deum, obed v Grassalkovičovom paláci či večerná recepcia. Tím zvoleného prezidenta zatiaľ neposkytuje informácie o všetkých detailoch plánovanej ceremónie. Podľa zistení Pravdy náklady na inauguráciu Petra Pellegriniho môžu dosiahnuť až hranicu 200-tisíc eur. Pred piatimi rokmi Kancelária NR SR minula na podobné podujatie asi polovicu tejto sumy.

27.05.2024 06:00
debata (159)
Nový prezident Peter Pellegrini o oficiálnom fotografovaní
Video
Zdroj: TV Pravda

Inaugurácia hlavy štátu má svoje korene v korunovácii kráľov, napriek tomu, že kráľovský titul sa dedil a prezident je volený národom. I keď tento štátny akt má presný harmonogram, novozvolení prezidenti vnášajú do neho svoj rukopis a inaugurácie sa môžu konať na rôznych miestach. Má svoje zvyky a tradície, ako napríklad pozvánku na slávnosť pre všetkých neúspešných kandidátov na post prezidenta, ekumenickú bohoslužbu Te Deum v Katedrále sv. Martina, vojenskú prehliadku alebo slávnostnú salvu z húfnic.

Presný program dňa inaugurácie, ako aj organizáciu podujatí s tým spojených majú na starosti Kancelária Národnej rady (NR) SR a tiež Kancelária Prezidenta SR. Napríklad pozývanie čestných hostí na slávnostnú inauguráciu je v gescii Kancelárie prezidenta. Kancelária NR SR zabezpečuje tú časť programu, počas ktorej hlava štátu zloží sľub do rúk predsedovi Ústavného súdu SR.

Protokolárne útvary oboch úradov majú pripraviť napríklad prenájom priestorov Reduty Slovenskej filharmónie, tlač a distribúciu pozvánok, umelecké služby orchestra, prenos ceremónie v televízii či služby tlmočníkov pre zahraničných hostí. Keďže náklady na štátny slávnostný akt sa platia z rozpočtu, všetky služby sa nakupujú podľa zákona o verejnom obstarávaní. Znamená to, že organizátori ceremónie majú vyberať dodávateľov transparentne, informovať o cene objednávok, ale aj dodržať náklady v určitom finančnom pásme.

Nová prezidentka Zuzana Čaputová si podáva ruku...
Inaugurácia Zuzany Čaputovej si vyžiadala...
+13Inaugurácia Zuzany Čaputovej si vyžiadala...

Kvety za 26-tisíc

Odchádzajúca prezidentka Zuzana Čaputová v deň prevzatia funkcie okrem oficiálnych častí inauguračného programu mala aj ďalšie podujatia. V rámci symbolického prevzatia palácu a úradu od dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku napríklad bol zorganizovaný obed so seniormi v záhrade Grasalkovičovho paláca. Večer v deň inaugurácie sa tiež konala slávnostná recepcia, ktorej sa zúčastnili čestní hostia pozvaní hlavou štátu.

Kancelária NR SR pre Pravdu uviedla, že výdavky na všetky služby a tovary súvisiace s inauguráciou prezidentky Čaputovej v júni 2019 prestavovali 50-tisíc eur. Do tejto sumy sú zahrnuté náklady na umelecké služby orchestra Slovenskej filharmónie, nájomné za priestory Reduty a s tým spojené technické služby. Viac ako polovicu sumy, 26-tisíc eur, Kancelária NR SR vynaložila na kvetinovú výzdobu a poskytnutie floristických služieb. Ide však o rámcovú zmluvu, teda na inauguračnú ozdobu mohla byť vyčerpaná iba časť tejto sumy. Ďalších desaťtisíc eur stál prenájom autobusov a mikrobusov pre dovoz hostí. Zvyšok sumy, teda 13-tisíc eur, išlo na zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia, konferenčnej techniky, tlmočenie podujatia a cateringové služby.

Peter Pellegrini pre Pravdu: Budem sa snažiť do paláca pozývať aj nepriateľov a obrusovať hrany
Video
Zdroj: TV Pravda

„Dodanie vlajok na podujatie bolo zadané gestorským útvarom prevádzky a služieb na základe rozhodnutia vedúceho kancelárie v súlade s internou smernicou z dôvodu časovej tiesne, výroby atypických rozmerov, pričom boli zohľadnené skúsenosti s dodávateľom na dodržanie požadovaného vysokého štandardu vyhotovenia vlajok potrebného pre protokolárne účely,“ uviedlo tlačové oddelenie Kancelárie NR SR v stanovisku pre Pravdu.

Kancelária Prezidentského paláca uviedla, že mala na starosti prípravu na ekumenickú bohoslužbu Te Deum, obed pre seniorov a večernú slávnostnú inauguračnú recepciu v Redute. „Náklady na prípravu, organizáciu, bezpečnostné a technické zabezpečenie, dopravu, ale aj úpravu, či výzdobu priestorov predstavovali sumu 64,9-tisíc eur,“ povedal pre Pravdu hovorca dosluhujúcej prezidentky Martin Strižinec. Doplnil, že uvedené tovary a služby mala kancelária obstarané už pred inauguráciou formou rámcových dohôd, lebo spomínané služby sú využívané aj pri iných, oficiálnych podujatiach. Celkové náklady na inauguráciu Zuzany Čaputovej boli 115-tisíc eur.

Pellegrini za euro - poštovú známku už tlačia v Česku
Video

Výdavky nad limit

Ako bude vyzerať inaugurácia Petra Pellegriniho a kto na ňu bude pozvaný, zatiaľ do úplných detailov nie je známe. „Zoznam hostí, ako aj presný program sa v týchto dňoch finalizujú. Keď budú hotové, zverejníme podrobnosti,“ odpísala na otázky Pravdy hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková. Neprezradila ani výšku nákladov na slávnostný akt. „Finančnú stránku v plnej miere riešia NR SR a Kancelária prezidenta,“ reagovala. Kancelária parlamentu na otázky o nákladoch na inauguráciu odpovedala, že slávnostný akt sa nachádza vo fáze príprav, preto informovanie o podrobnostiach je predčasné.

Pellegrini Čítajte viac Pellegrini bude rešpektovať odporúčania, kde má počas mandátu bývať

V Grasalkovičovom paláci k tomu doplnili, že mnohé otázky ešte nie sú uzavreté. „Týka sa to napríklad aj finálneho zoznamu pozvaných hostí, na základe ktorého sa budú robiť cenové ponuky na catering a podobne,“ uviedol hovorca prezidentky Strižinec. V prípade, že sa budú realizovať obdobné podujatia ako pri inaugurácii v roku 2019, predpokladá sa, že náklady za všetky poskytnuté služby by sa mali pohybovať v sume 60– až 80-tisíc eur, doplnil. Vysvetlil, že Kancelária prezidenta neobstaráva služby pre inauguráciu zvlášť. „Uvedené služby mala Kancelária prezidenta SR obstarané už pred inauguráciou formou objednávok, zmlúv a rámcových dohôd, nakoľko spomínané služby sú využívané aj pri iných oficiálnych podujatiach,” zhrnul.

Podľa zistení Pravdy však organizátori slávnostnej ceremónie rátajú s násobne vyššími nákladmi, než mali pred piatimi rokmi. Kancelária NR SR ešte v polovici apríla zisťovala od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) možnosti na prekročenie finančného limitu, ktorému podlieha verejné obstarávanie tovarov a služieb pre orgány štátnej správy. V roku 2024 je tento limit stanovený na sumu 143-tisíc eur.

Prezidentská vila na Slavíne
Prezidentská vila na Slavíne
+23Prezidentská vila na Slavíne

V liste, ktorý kancelária zaslala na ÚVO, sa uvádza, že inaugurácia hlavy štátu predstavuje najvyšší štátny akt a uskutočňuje sa za účasti vysokých štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky a zástupcov iných štátov. Preto je potrebné zabezpečiť prepravu osôb, vysielacie služby, tlmočnícke a prekladateľské služby pre účastníkov podujatia, catering a nápoje, kvetinovú výzdobu, umelecké vystúpenia, štátne symboly na mieste podujatia a tlač pozvánok na podujatie, popisujú položky výdavkov.

„S prihliadnutím na charakter podujatia je nevyhnutné naplniť bezpečnostné opatrenia, protokolárne podmienky a zabezpečiť tovary a služby zodpovedajúce dôstojnej úrovni daného aktu a pozitívnej prezentácie SR,“ argumentujú úradníci. Z komunikácie totiž vyplýva, že stanovená suma 143-tisíc eur na nákup uvedených služieb nestačí. Preto protokolisti uvažujú o uplatnení výnimky zo zákona, ktorá umožňuje prekročenie finančného limitu.

Výnimka platí pre prípady, keď verejný obstarávateľ, teda štátna inštitúcia, organizuje medzinárodné podujatie významného charakteru na úrovni najvyššieho ústavného činiteľa, teda prezidenta, premiéra alebo predsedu parlamentu. Otázkou však je, či inaugurácia hlavy štátu má charakter takého podujatia. ÚVO na to zdôraznil, že výnimka bola zavedená z dôvodu prísnejších bezpečnostných opatrení, ktoré sú typické pri vysokých zahraničných návštevách. Proti uplatneniu výnimky však výhrady nemá. „Vzhľadom na charakter a účel danej výnimky sa domnievame, že jej aplikácia pri príprave a zabezpečení inaugurácie hlavy štátu, ak predpokladá účasť vysokých zahraničných predstaviteľov, je v zásade možná,“ uviedli v odpovedi kontrolóri.

Pravda sa pýtala Kancelárie NR SR na konečnú sumu, ktorú tá plánuje vynaložiť na inauguráciu hlavy štátu. Tiež sme sa opýtali na ceny jednotlivých služieb, spôsob ich obstarávania a dôvod, z ktorého jej zamestnanci zisťovali možnosti na uplatnenie výnimky zo zákona. Kancelária NR SR sa k týmto otázkam nevyjadrila. V prípade, že Kancelária NR SR zaobstará tovary a služby pre inauguráciu Pellegriniho v maximálnej možnej sume, náklady na slávnostný akt vyjdú na vyše 200-tisíc eur.

Matúš Šutaj Eštok Čítajte viac Šutaj Eštok nahradí na čele Hlasu Pellegriniho, Raši by mal šéfovať parlamentu

Hlas na podujatiach nešetri

Strana Hlas, ktorej Peter Pellegrini doteraz šéfoval, neraz bola terčom pozornosti médií pre spôsob financovania. Až do septembra 2023 chod politického subjektu zabezpečovali dary jej členov a podporovateľov, za necelé štyri roky existencie Hlasu sa podarilo takto vyzbierať viac ako 1,2 milióna eur. Tieto prostriedky strana míňala napríklad na prenájom sídla v lukratívnej časti Bratislavy, čo vychádza na sumu okolo 100-tisíc eur ročne.

Sociálni demokrati nešetria ani na straníckych podujatiach. Hlas má za sebou už tri snemy a každý z nich stál zhruba 60– až 80-tisíc eur. „To nemôže byť v nejakej šope alebo vo výťahu. Jednoducho, keď chcete prezentovať, že ste naozaj plne etablovanou silnou stranou, tak kongres či snem musia aj nejako vyzerať. Stálo to dosť, ale je to raz za rok a kongres je výkladnou skriňou,“ vysvetľoval Pellegrini na sneme v roku 2022. Podobný názor mal zrejme aj počas tohtoročnej prezidentskej kampane. Dáta z transparentného úctu kandidáta totiž ukazujú, že na podujatie v Banskej Bystrici, počas ktorého Pellegrini oznámil svoju účasť v prezidentských voľbách, jeho štáb vynaložil 37-tisíc eur.

© Autorské práva vyhradené

159 debata chyba
Viac na túto tému: #prezident SR #Peter Pellegrini #inagurácia