Čaputová vetovala novelu zákona o FPU: Legislatíva môže ohroziť slobodu umenia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou, legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia.

28.05.2024 18:02
debata (37)
Čaputová: Akékoľvek snahy ovládať kultúru sú prejavom nekultúrnosti
Video

Prezidentka v odôvodnení uviedla, že na základe zákona sa mení zloženie rady Fondu na podporu umenia a pridávajú sa jej kompetencie, pričom má rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov a stanoviská odborných komisií už nebudú záväzné. Tieto zmeny je podľa prezidentky možné považovať za zásah do odbornosti rozhodovania fondu, odňatie charakteru verejnoprávnosti celého fondu a vnášanie politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby a kultúrnej oblasti ako takej. „Úzke zloženie rady nebude schopné úplne, odborne a politicky nezávisle vyhodnocovať všetky žiadosti, a teda o nich ani kompetentne rozhodovať,“ uviedla hlava štátu.

fico, žiga, danko, taraba Čítajte viac Zákon o FPU prešiel, aj keď nie je dohoda. Medzi Hlasom a SNS to iskrí: Danko chce koaličnú radu, Žiga napomenul Michelka

Prezidentka upozorňuje, že hrozí znefunkčnenie podpory umenia, keďže o poskytovaní finančných prostriedkov doteraz rozhodovalo 70 komisií s 300 členmi, pričom po novom má tisíce prichádzajúcich žiadostí (v súčasnosti cca 5000 projektov ročne) posudzovať 13 členná rada, čo nebude v jej kapacitných ani časových možnostiach.

Účastníci z radov umeleckej a kultúrnej obce,...
Účastníci z radov umeleckej a kultúrnej obce,...
+12Účastníci z radov umeleckej a kultúrnej obce,...

Za zásadný nedostatok schváleného zákona prezidentka považuje aj právnu úpravu prechodných ustanovení, keď sa podľa nových pravidiel bude rozhodovať aj o žiadostiach podaných podľa doterajších právnych predpisov. Právna úprava je tak retroaktívna, čo je v nesúlade s princípmi právnej istoty, ochrany legitímnych očakávaní a zákazom retroaktivity.

Šimkovičová: Štát bude kontrolovať, aké umenie sa podporí
Video

Prezidentka upozorňuje aj na procesné nedostatky. Schválený zákon bol predložený ako poslanecký návrh, čo v praxi znamená, že bolo vynechané medzirezortné pripomienkové konanie. Z prípravy novely zákona tak bola okrem ministerstva kultúry vylúčená aj kultúrna obec a odborná verejnosť. Takýto postup znamená obmedzenie participácie verejnosti na legislatívnom procese, obmedzenie možnosti pre verejnú a odbornú diskusiu a obmedzenie účasti na tvorbe a pripomienkovaní zákona, ktorý sa bytostne dotýka zabehnutého systému podpory umenia a kultúry.

Navyše v zákone absentuje rozumná legislatívna lehota, čo robí tento zákon prakticky nevykonateľným a podpora umenia tak môže skolabovať, keďže takúto radikálnu zmenu nie je možné naštartovať od 1. júna 2024 z dôvodu potreby prijatia nových schém podpory, nových interných pravidiel fondu, nových zmlúv a posilnenia personálnych kapacít.

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o FPU ako celok 21. mája. Hlasovanie o zákone sa posúvalo vzhľadom na to, že koaličné strany Hlas a SNS sa nevedeli dohodnúť na finálnom znení novely. Nakoniec k novele ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) opätovne otvorila rozpravu v druhom čítaní a poslanec Roman Michelko (SNS) predniesol dlhý pozmeňujúci návrh. Zmeny v zákone o FPU mali nadobudnúť účinnosť 1. júna tohto roku. Na hlavu štátu apelovali predstavitelia kultúrnej obce, aby zákon vetovala.

37 debata chyba
Viac na túto tému: #Fond na podporu umenia #Zuzana Čaputová