Do paláca prišla sociálna demokracia. Čo očakávajú od prezidenta Pellegriniho odborári, zamestnávatelia či pacienti? (anketa)

Denník Pravda sa spýtal zástupcov pracujúcich, zamestnávateľov, pacientov či kultúrnej obce, čo od nového prezidenta Petra Pellegriniho očakávajú.

17.06.2024 06:00
debata
Peter Pellegrini si prevzal Prezidentský palác
Video

Mária Lévyová, asociácia na ochranu práv pacientov

Očakávania občanov od prezidenta Slovenskej republiky sa môžu líšiť. V jednom bode zrejme nájdeme zhodu všetci. Chceme, aby sa novozvolený prezident aktívne zasadzoval a podporoval potrebné a pozitívne zmeny v našom zdravotníctve, ktoré musia byť orientované na pacientov. Tými najzásadnejšími sú bezpochyby podpora takých aktivít, ktoré povedú k zlepšovaniu zdravia tak jednotlivca, ako aj k zlepšovaniu verejného zdravia. Podporu zmien očakávame aj v iných rezortoch, ak ich činnosť má dopad na zdravie. Prístup „zdravie vo všetkých politikách“, ktorý sa už uplatňuje v iných krajinách EÚ, je jednoznačným prínosom pre lepšie zdravie občanov.Veríme, že si pán prezident nájde čas na nás pacientov a našu AOPP tak skoro, ako mu to jeho pracovné povinnosti súvisiace s nástupom do funkcie umožnia a že bude ochotný vypočuť si názory AOPP, rozvíjať s nami spoluprácu a podporí naše opodstatnené požiadavky a návrhy.

Zuzana Čaputová s partnerom, dcérami a mamou po...
Zuzana Čaputová počas svojho posledného...
+15Zuzana Čaputová počas svojho posledného...

Juraj Marušiak, politológ SAV

Na rozdiel od svojich dvoch predchodcov bude Peter Pellegrini prezidentom, ktorý do funkcie nastupuje po dlhoročných skúsenostiach s politikou na rozličných úrovniach. Má teda skúsenosti s fungovaním a riadením štátu i s medzinárodnou politikou. Je prezidentom, ktorý má jednoznačné stranícke zázemie. Hoci formálne pozastavil svoje členstvo v strane Hlas-SD, získal funkciu jej zakladajúceho člena s právom zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov strany s hlasom poradným a reprezentovať stranu na významných podujatiach v zahraničí. V minulosti prezidenti SR rešpektovali nepísanú zásadu nestraníckosti a nepodieľali sa na straníckych aktivitách žiadnym spôsobom. Takáto tradícia sa etablovala od zvolenia prvého prezidenta SR Michala Kováča. Neočakávam, že by sa P. Pellegrini dokázal vymaniť z tieňa premiéra R. Fica vo funkcii prezidenta, keď to nedokázal urobiť ani ako predseda vlastnej politickej strany. Navyše, ako relatívne mladý politik bude zainteresovaný na tom, aby bol zvolený opakovane. V politike prežil celý svoj dospelý život a sotva si bude vedieť predstaviť pôsobenie v inej sfére. Pokiaľ mu spolupráca s terajšou koalíciou bude garantovať zotrvanie v mocenských pozíciách, bude lojálny, ale zároveň bude schopný pragmaticky komunikovať aj s táborom terajšej opozície.

SR prezident Pellegrini inaugurácia BAX Čítajte viac Pellegrini prevzal palác: Múr pokropený krvou musíme zbúrať, sme jedno Slovensko (online)

Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

V ostatnom čase sa prijímalo množstvo populistických a nesystémových opatrení, ktoré idú na úkor zamestnávateľov. Podnikateľov treba aj motivovať, nielen nabaľovať im ďalšiu administratívu, či zvyšovať náklady. Súčasná politická nervozita neprispieva kľudu v jednotlivých firmách – či už na strane zamestnávateľov, alebo zamestnancov. V tejto súvislosti očakávame upokojenie politickej situácie a riešenie zmysluplných a systémových zmien, ktoré by pomohli hospodárstvu a zvýšili by konkurencieschop­nosť Slovenska. Aj napriek aktuálnym pozitívnym vyhliadkam ekonomiky sa totiž kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku výrazne nezlepšuje. Ďalej čakávame podporu proeurópskeho smerovania SR. Medzi významné právomoci prezidenta Slovenskej republiky patrí aj vymenúvanie a odvolávanie vysokých štátnych funkcionárov, kde očakávame, že sa bude prihliadať predovšetkým na odborné kvality jednotlivých kandidátov. Privítali by sme, aby hlava štátu vo vzťahu k podnikateľom a zamestnávateľom preferovala ústretovú a otvorenú komunikáciu, pričom sme samozrejme pripravení viesť aktívny sociálny dialóg k domácej ale aj európskej problematike.

Otvorená Kultúra!

Peter Pellegrini bude vnímaný ako reprezentatívny vzor, ktorý smerom k spoločnosti vyšle ikonický obraz správania i vyznávaných hodnôt. Napriek jeho koaličnému straníckemu pozadiu očakávame, že to bude vzor nestranícky, rešpektujúci celú slovenskú spoločnosť, nielen členov a členky jeho voličskej základne. Očakávame, že bude kultivovať zvulgárnený politický jazyk, tlmiť umelo rozdúchané vášne a že bude ctiť práva všetkých občanov a občaniek Slovenska bez rozdielu veku, rodu, národnosti, vzdelania, konfesijnej príslušnosti či sexuálnej orientácie. Očakávame, že bude stáť pevne na strane princípov slobody, spravodlivosti a demokracie a prostriedkami, ktoré má k dispozícii, ich bude brániť.

Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Od mandátu prezidenta Petra Pellegriniho očakávame, že počas pôsobenia vo funkcii bude mať snahu dosiahnuť skutočný sociálny pokrok pre všetkých občanov a pri svojich rozhodnutia bude mať na zreteli hodnoty sociálnej spravodlivosti, rovnosti, rešpektu k univerzálnym ľudským právam, solidaritu a bude tak prispievať k budovaniu spravodlivejšej a prosperujúcej spoločnosti. Zdravý sociálny rozmer nášho štátu je možné dosiahnuť len prostredníctvom sociálne orientovaného trhového hospodárstva, ktoré je založené na sociálnom dialógu a neustálom dosahovaní sociálneho zmieru.

PREZIDENT: Rozlúèková návšteva prezidenta ÈR v SR Čítajte viac Zeman upozornil, že Pellegrini nemôže byť prezidentom páchateľa atentátu na Fica

Ivana Nemethová, Znepokojené matky

Slovensko malo päť rokov výnimočnú prezidentku, ktorá sa zastávala ľudských práv, demokracie a ochrany životného prostredia a klímy. Pán Pellegrini má pri nástupe do prezidentského úradu nastavenú latku veľmi vysoko. Očakávame, že bude konať nestrannícky a jeho prioritou bude chrániť ústavnosť a svojimi kompetenciami sa snažiť zlepšiť život všetkých ľudí na Slovensku. Ochrana nášho prírodného dedičstva a dôsledné a spravodlivé riešenie prebiehajúcej zmeny klímy sú oblasti, v ktorých má preto aj prezident povinnosť konať pre dobro ľudí, vrátane našich detí a ďalších generácií. Prezidentka Čaputová priniesla v tejto téme viacero príkladných iniciatív, ktorých víziu je hodné nasledovať a rozvíjať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Peter Pellegrini