Pellegrini podpísal prvý zákon vo funkcii. Ide o novelu zákona o vysokých školách

Prezident Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, starajúcich sa o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

25.06.2024 18:47
pellegrini Foto:
debata (1)

„Tento zákon plní ruka v ruke dve úlohy, ktoré má silný štát pre ľudí zabezpečovať. Pomáha rodičom i budúcim mamičkám, aby kvôli starostlivosti o dieťatko nemuseli ukončiť vysokoškolské štúdium, ale mali nárok na ústretový prístup od svojej alma mater. A zároveň poskytuje širšie možnosti na získanie vysokoškolského vzdelania mladých ľudí, z ktorých môže neskôr profitovať celá spoločnosť. Je to zákon, ktorý prispeje k lepšej budúcnosti Slovenska – a preto som rád, že som ho mohol podpísať ako prvý,“ uviedol prezident.

Inaugurácia Petra Pellegriniho - súhrn
Video

„V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona,“ vysvetlili predkladatelia novely vysokoškolského zákona. VŠ by mala vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. „VŠ prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia,“ uvádza sa v návrhu. Novela tiež upravuje, za akých podmienok môže rektor VŠ odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch, starajúcich sa o dieťa do troch rokov.

Peter Pellegrini Čítajte viac Pellegrini absolvuje prvú oficiálnu zahraničnú návštevu, v Prahe sa stretne s Pavlom. Odtiaľ odíde do Bruselu

Zároveň sa majú zohľadniť pri počte hodín ustanovenia, ktoré upravujú záťaž študenta prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System). Poslanci vysvetlili, že každý študijný program má určenú záťaž pre jednotlivé predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch. Štandardná záťaž sa vyjadruje počtom 60 kreditov u študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa alebo študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia. Doterajšie znenie zákona podľa predkladateľov nezohľadňovalo rovnaké definovanie záťaže študenta v dennej a externej forme štúdia pri definovaní váhy 1 ECTS kreditu.

Právna úprava má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra vzhľadom na začiatok akademického roka.

Prezident Peter Pellegrini počas prijatia...
Vpravo prezident Peter Pellegrini počas...
+3Vpravo prezident Peter Pellegrini počas...
SR prezident Pellegrini inaugurácia BAX Čítajte viac Prezident Pellegrini by uvítal pravidelné stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov
1 debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školstvo #Peter Pellegrini