Prehľad káuz súvisiacich s exriaditeľom SIS Ivanom Lexom

Krajský súd v Bratislave oslobodil exriaditeľa SIS Ivana Lexu v kauze Triptych Klaňania sa troch kráľov. Zrušil tak prvostupňový rozsudok Okresného súdu Bratislava 3 z 25. januára 2005, ktorý ho uznal za vinného zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a odsúdil na peňažný trest pol milióna korún. Podľa krajského súdu skutok nie je trestným činom. Rozsudok je právoplatný.


Ivan Lexa figuroval alebo figuruje v týchto kauzách:

-   podozrenie v súvislosti so zamestnávaním evidenčne neexistujúcich ľudí v tajnej službe
-   podozrenie z vypracovania scenára a pokynov, ktoré mali viesť k odstráneniu bývalého prezidenta republiky Michala Kováča z funkcie
-   podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa
-   predaj fingovane zlikvidovaných strelných zbraní z arzenálu SIS 
-   nenáležité nakladanie so zverenými finančnými zdrojmi pre tajnú službu 
-   porušenie zákona o rozpočtových pravidlách pri zakladaní obchodných spoločností pre potreby SIS
-   podozrenie v prípade zavlečenia do cudziny a lúpeže
-   neoznámenie krádeže motorového vozidla
-   fingovaná kúpa triptychu
-   umiestnenie nástražných výbušných systémov 
-   obvinenie z neoprávneného držania monitorovacieho zariadenia.
 
Podrobný prehľad závažnejších prípadov, v ktorých figuruje meno Ivana Lexu

18. apríla 1995 - Ivan Lexa nastúpil do funkcie riaditeľa SIS.

1994 a 1995 - Podľa zistení vyšetrovateľa - Ivan Lexa v rokoch 1994 a 1995 ešte ako poslanec parlamentu (pred nástupom do funkcie riaditeľa SIS) nezákonne vypočúval bývalých a aktívnych príslušníkov SIS. Robil tak v priestoroch Osobitného kontrolného orgánu Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS a v sídle HZDS na Tomášikovej ulici. Vyšetrovateľ zastával názor, že Ivan Lexa vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, pretože tieto osoby vypočúval bez oslobodenia od mlčanlivosti. Údajne zisťoval od nich skutočnosti, ktoré boli predmetom služobného a štátneho tajomstva. Išlo o informácie týkajúce sa organizačnej štruktúry SIS, personálnych záležitostí a konkrétneho zamerania ich činnosti. Zisťoval tiež formy, metódy a spôsoby používania informačno-operatívnych a informačno-technických prostriedkov. Podľa vyšetrovateľa tým porušil zákon o SIS a zákon o ochrane štátneho tajomstva. Zistené skutočnosti použil na spracovanie Správy OKO, ktorú prečítal 5. mája 1996 na neverejnom zasadnutí parlamentu. Vyšetrovateľ v týchto prípadoch vyhodnotil celkovo 164 dôkazov.


25. - 26. mája 1995 - Vtedajší riaditeľ SIS Ivan Lexa mal v spolupráci s Petrom K. a Pavlom V. navrhnúť vypracovanie spravodajskej informácie, prostredníctvom ktorej by sa posilnilo postavenie vládnej koalície na čele s HZDS. Súviselo to najmä s pripravovaným protiprávnym obmedzením právomocí prezidenta Michala Kováča, zároveň aj so skrátením jeho funkčného obdobia. Prvú spravodajskú informáciu však podľa obvinenia nepovažoval Lexa za dostačujúcu a vydal príkaz na spracovanie novej, s uvedením príjemcu písomnosti premiéra Vladimíra Mečiara. Išlo o tzv. kauzu sabotáže.

14. júla 1995 - Začala sa kauza Triptychu Klaňania sa troch kráľov, ktorej cieľom mala byť diskreditácia banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Zo zrealizovania tejto fiktívnej akcie voči biskupskému úradu bol podozrivý aj vtedajší šéf SIS Ivan Lexa. Kauza sa začala bežnou cestnou kontrolou, pri ktorej policajná hliadka našla v  aute domnelého švajčiarskeho štátneho príslušníka dve drevené plastiky a obraz Klaňanie sa troch kráľov.

31. augusta 1995 - Syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča Michala Kováča mladšieho uniesli a dopravili do cudziny. Syn prezidenta sa vo svojom aute, ktoré pôvodne ostalo vo Svätom Jure, prebral pred policajnou stanicou v rakúskom Hainburgu. Na základe telefonátu zo Slovenska ho tam našla rakúska polícia a previezla do nemocnice. Z realizovania akcie bola podozrivá SIS na čele s Ivanom Lexom.

Prelom rokov 1995 až 1996 - Ivan Lexa podľa podozrenia vraj použil 15 miliónov korún SIS spolu s vtedajšou riaditeľkou ekonomického odboru Máriou P. na založenie dvoch podnikateľských subjektov a nákup 12 800 kusov akcií spoločnosti Promt. Ivan Lexa bol preto neskôr vyšetrovateľom obvinený z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, podvodu a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

1996 až 1998 - Podľa  obžaloby bývalého prokurátora Michala Serbina mali Ivan Lexa a spol. v rozpore so zákonom v rokoch 1996 a 1998 vyradiť z bojového arzenálu SIS väčšie množstvo strelných zbraní. Medzi vyradenými zbraňami boli rôzne pištole, revolvery, samopaly, ostreľovacie pušky, dokonca i guľomety. Iba približne dve desiatky zbraní boli novšieho dátumu výroby. Štyri z pištolí skončili v držbe vtedajších funkcionárov tajnej služby a jednu z nich si zaobstaral aj Lexa.

29. apríla 1996 - V Bratislave pri nevyjasnenom výbuchu auta BMW 320 Tourist na propán-butánový pohon zahynul jeho vodič Róbert Remiáš, policajný dôstojník a blízky priateľ bývalého príslušníka SIS Oskara F., vtedy sa zdržiavajúceho v zahraničí a zapleteného do kauzy únosu Michala Kováča mladšieho. Z návodu na vraždu neskôr obvinili Ivana Lexu.
  
   
Ivan Lexa sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí a slovenské súdy na neho nemali dosah.

14. júla 2002 - Juhoafrická polícia zadržala Ivana Lexu v Umhlanga Rocks v Juhoafrickej republike pre podozrenie z dlhodobého ilegálneho pobytu. Tamojšie orgány tvrdili, že slovenského poslanca prichytili bez dokladov, podľa Ministerstva spravodlivosti SR u neho našli falošné doklady.

15. júla 2002 - O 14.34 h. Ministerstvo vnútra SR oficiálne potvrdilo zadržanie Ivana L. v Juhoafrickej republike. Vtedy už prebiehali bilaterálne rokovania o spôsobe jeho vydania do Slovenskej republiky.

18. júla 2002 - V skorých ranných hodinách Ivan Lexa odletel v sprievode dvoch agentov juhoafrického Interpolu z Johannesburgu do švajčiarskeho Zürichu. Po medzipristátí pokračoval v ceste na Slovensko. Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika lietadlo pristalo o 14.30 h. Krajský súd vydal nový zatykač a Ivan Lexa priamo z letiska putoval do cely predbežného zadržania.

20. júla 2002 - Na základe rozhodnutia sudkyne Ivan Lexa išiel do bratislavského ústavu na výkon väzby. Dôvodom jeho väzby boli obavy z vyhýbania sa trestnému stíhaniu a skrývanie sa v cudzine. Jeho advokáti avizovali podanie odvolania, o ktorom musel rozhodnúť Najvyšší súd SR.

16. augusta 2002 - Najvyšší súd SR vydal príkaz na prepustenie exriaditeľa SIS a poslanca NR SR Ivana Lexu z vyšetrovacej väzby na slobodu. Proti verdiktu Najvyššieho súdu SR nebolo prípustné odvolanie.

 

Rok 2005 - Bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu orgány činné v trestnom konaní oslobodili vo väčšine jeho káuz. Otvorené zostali už iba prípady Triptych a Remiáš. Prinášame prehľad týchto rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní:

-   Za vinného ho 25. januára 2005 uznal prvostupňový súd iba v jednej kauze, Triptych Klaňania sa troch kráľov. Za zneužitie právomoci verejného činiteľa mu uložil peňažný trest pol milióna korún. Rozsudok Ivan Lexa označil za politické rozhodnutie a na mieste sa voči nemu odvolal.

-   Od 1. marca 2005 bol Ivan Lexa právoplatne oslobodený v kauze údajnej nelegálnej likvidácie zbraní z arzenálu tajnej služby. Dozorujúci prokurátor nevyužil zákonnú lehotu na odvolanie.

-   Krajský súd v Bratislave ho 11. marca 2005 v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby bývalého riaditeľa tajnej služby v kauze známej ako sabotáž bývalých funkcionárov SIS proti exprezidentovi Michalovi Kováčovi. Ten istý súd ho oslobodil 29. apríla v kauze tzv. mŕtvych duší. Prokurátorka i Ivan Lexa sa vzdali odvolania.

-   Vyšetrovateľ 17. júna zastavil stíhanie v ďalších dvoch kauzách. Išlo o prípady známe ako OKO a fiktívne firmy.

-   Na pokyn dozorujúceho prokurátora vyšetrovateľ 25. novembra zastavil trestné stíhanie Ivana Lexu  pre trestné činy nadržovanie a zneužívanie právomoci verejného činiteľa v prípade vily príslušníka SIS.

-   Krajský súd v Bratislave 1. decembra bez prítomnosti verejnosti potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava III., ktorý oslobodil bývalého šéfa SIS v kauzách mercedes a monitorovacie zariadenie.

-   V prípade kauzy míting KDH okresný prokurátor v záverečnej reči odstúpil od obžaloby. Okresný súd Bratislava III. 26. novembra 2004 Ivana Lexu v tomto prípade oslobodil.

-   Na údajný únos Michala Kováča mladšieho do cudziny z 31. augusta 1995 sa vzťahuje amnestia Vladimíra Mečiara, ktorú vyhlásil 3. marca 1998 v zastúpení prezidenta. Z realizovania akcie bola podozrivá SIS na čele s Ivanom Lexom.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk