Liga za duševné zdravie

12.02.2017 16:09

Liga za duševné zdravie pracuje už 15 rokov na vysvetľovaní dôležitosti duševného zdravia, bez ktorého nemáme celkové zdravie. Každá kampaň šíri správne info!

Liga za duševné zdravie

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30786525
Sídlo: Ševčenkova 21, Bratislava
Bankové spojenie: SK87310000000­04170019204
Adresa webovej stránky: www.dusevnezdravie.sk
Kontakt: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Informačné kampane, aby sme nepodliehali klamstvám. Projekty pre deti, učiteľov, stredoškolákov. Online poradňu pre všetkých, svojpomocné skupiny, arteterapeutické stretnutia, informácie na vlastnej webstránke.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Antidiskriminačné kampane, diskusie pri okrúhlych stoloch zverejnené na webe. Projekty pre deti „Zippyho kamaráti“, projekt o smútkovom poradenstve.Online poradňa na webe, svojpomocné skupiny, arteterapeutické workshopy, informácie o duševných poruchách a liečbe na webstránke.

Prečo dať daň práve nám:

21.storočie prinieslo vysoké očakávania, tlak na výkon a komercionalizáciu života. Tento rozpor medzi ambíciami a realitou spôsobuje stres a my sme menej šťastní. Preto treba vzdelávať slovenskú verejnosť o duševnom zdraví, o nutnosti harmónie medzi prácou a relaxom, o o tom, ako lepšie pracovať a ako správne relaxovať. Pomôžte nám pomáhať!!!

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk