Oz Bublina

12.02.2017 18:06

Sme tím ľudí, ktorým záleží na deťoch z detských domovov, pre ktoré vytvárame "iný svet" formou zážitkových táborov, a ktoré sprevádzame na ich ceste životom.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42186021
Sídlo: Cabanova 22, Bratislava, 84102
Bankové spojenie: IBAN: SK90110000000­02924854822
Adresa webovej stránky: www.ozbublina.sk
Kontakt: ozbublina@gmail.com, 0907 319 010
Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

  • 7 rokov fungovania nášho združenia
  • 2649 detí z detských domovov z celého Slovenska, do ktorých životov patríme
  • 16 zážitkových táborov (10 letných a 6 vianočno–silvestrovských), čo znamená 15-dňové táborové pobyty, na ktorých sa zúčastnilo v každom turnuse priemerne 90 detí z detských domovov, počas ktorých im ponúkame možnosť zažiť výnimočné chvíle, hrať sa netradičné hry, naučiť sa nielen nové veci, ale aj rozvíjať svoju osobnosť, zručnosti a schopnosti. Ponúkame im úplne iný svet, v ktorom sa aj ten najmenší môže stať kráľom, a kde o hodnote človeka nerozhoduje ani farba pleti, ani sociálne postavenie
  • 61 „mimotáboroviek“, čo zahŕňa výlety, návštevy koncertov, divadiel, kín a kultúrnych podujatí, projekty zamerané na dosiahnutie rôznych zručností a vedomostí, víkendové stretnutia, školenia prvej pomoci, návštevy v detských domovoch, sprevádzanie mladých dospelých po opustení detského domova a mnohé iné aktivity
  • „nekonečno“ chvíľ strávených priamo s deťmi, alebo prípravami toho, čo sme pre nich naplánovali…

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

2% v roku 2016 sme použili na prípravu a chod 15 dňových zážitkovo vzdelávacích táborov, víkendové pobyty, kurzy prvej pomoci, nákup materiálu,liekov, vianočných a narodeninových darčekov, tvorbu jednodňových výletov, návštevy kín a divadiel, na pomoc pri osamostatnení sa detí po odchode z ded,na uhradenie pobytov detí, ktoré nemali finančné prostriedky, vzdelávanie, a na všetko, kde boli potrebné.

Prečo dať daň práve nám:

Pretože s deťmi z detských domovov pracujeme už 7 rokov, a aj vďaka 2% pre ne môžeme vytvárať toľko krásnych chvíľ a byť opäť spolu.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk