Detský domov Pečeňady - Opora

14.02.2017 00:35

Sme občianske združenie Detský domov Pečeňady - Opora, ktoré vzniklo za účelom podpory starostlivosti o deti, ktoré sú umiestnené v Detskom domove Pečeňady.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42294991
Sídlo: Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
Bankové spojenie: SK25020000000­03189622658
Adresa webovej stránky: http://www.oporapecenady.sk/
Kontakt: 033/2433042
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Našim cieľom je napomáhať celkovému rozvoju osobnosti detí, a to v telesnej, duševnej a duchovnej oblasti. Realizovaním rôznych aktivít, ktoré sú súčasťou činností nášho občianskeho združenia a získavaním finančných prostriedkov na ich realizáciu, sa snažíme pomáhať deťom, dospievajúcim a mladým dospelým žiť plnohodnotný život.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V roku 2016 sme 2% z dane použili na spolufinancovanie pri organizovaní táborov pre deti, rovnako sme prispeli k vytváraniu priestorov pre zabezpečenie a podporu harmonického duševného vývinu detí.

Prečo dať daň práve nám:

Finančné prostriedky získané z 2% z daní nám pomáhajú pri zabezpečení a skvalitnení života detí, ktoré aktuálne nemôžu vyrastať vo vlastnej biologickej rodine.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Detský domov #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk