POMOCNÍČEK o.z.

18.02.2017 00:43

Sme občianske združenie poskytujúce finančnú a materiálnu pomoc rodinám s hedikepovaným dieťatkom na financovanie terapií, ktoré deti posúvajú stále vpred.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42291151
Sídlo: Školská 1, 926 01 Sereď
Bankové spojenie: 2927884445/1100
Adresa webovej stránky: www.pomocnicek.sk
Kontakt: pomocnicek@pomocnicek.sk, 0905233467
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Organizujeme rôzne charitatívne podujatia – Beh Nádeje, Vianočný Benefičný Koncert, Benefičný pes plný hviezd, tiež každoročne vydávame charitatívny kalendár a týmto spôsobom získavame financie na plnenie našich cieľov.

Prevádzkujeme tiež Denné Centrum POMOCNÍČEK, kde poskytujeme odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V roku 2016 boli 2% použité predovšetkým na poskytovanie finančnej pomoci rodinám, ako aj na ďalšie budovanie a vybavenie nášho centra a taktiež na krytie nákladov spojených s organizovaním našich charitatívnych podujatí.

Prečo dať daň práve nám:

Pretože POMOCNÍČKA pomáhanie proste baví! Pomáhame transparentne a na správnych miestach. Tým, že zabavíme zdravých ľudí, pomôžeme tým, ktorí to potrebujú najviac.Spájame ľudí a pomáha nás stále viac.

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk