Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

18.02.2017 00:51

Sme jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku združujúcu osoby s nervovo-svalovými ochoreniami, členom sa snažíme poskytovať odborné aj ľudské zázemie.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00624802
Sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú.: SK10110000000­02624340950
Adresa webovej stránky: www.omdvsr.sk
Kontakt: omd@omdvsr.sk, 0948529976
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

  • Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo
  • sprostredkujeme osobných asistentov ľuďom s postihnutím a robíme pravidelný nábor nových asistentov (podporná činnosť AgOsA)
  • právne, daňové a odvodové poradenstvo poskytujeme aj osobným asistentom
  • pravidelne informujeme o zmenách v sociálnych zákonov týkajúcich sa osobnej asistencie a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
  • Vydávame časopis OZVENA
  • Organizujeme kampaň o svalovej dystrofii Deň belasého motýľa
  • Organizujeme integračné pobyty (tábory, stretnutia členov)
  • Organizujeme voľno – časové a športové aktivity
  • Dávame prácu 7 osobám s ťažkým telesným postihnutím
  • a mnohé ďalšie aktivity.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Tieto prostriedky umožnili rozvoj organizácie a jej aktivít, získali sme väčšiu slobodu pri plánovaní aktivít, nie sme natoľko závislí od prostriedkov štátneho rozpočtu, môžeme podporovať aj tie aktivity, na ktoré sa financie získavajú ťažko alebo sa nedajú získať vôbec.

Prečo dať daň práve nám:

Pomocou 2% môžeme dofinancovať náklady na letné tábory, na celoslovenské stretnutia členov spojené s výstavou kompenzačných pomôcok a odbornými seminármi, hradíme náklady na činnosť Agentúry osobnej asistencie a mnoho iných vecí.

Okrem toho z 2% financujeme aj chod organizácie, nepokryté prevádzkové náklady (telefóny, poštovné, technické zabezpečenie a pod.), prevádzku služobného auta, náklady na mzdy a odvody niektorých zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto náklady nie je možné financovať z iných zdrojov.

Muskulárna – SVALOVÁ – dystrofia je závažné, nevyliečiteľné a postupne sa zhoršujúce ochorenie, ktoré postihuje svaly na celom tele, vrátane dýchacích. Vedie k odkázanosti na elektrický vozík a pomoc iných pri všetkých úkonoch. Najťažšie druhy tohto ochorenia postihujú deti už v skorom veku. V rannej dospelosti, v „osemnástke“ sú odkázané na používanie dýchacieho prístroja v domácom prostredí. Ochorenie ovplyvňuje nielen život osoby so svalovou dystrofiou, ale prináša mnoho problémov celej rodine.

Našim cieľom je poskytovať členom so svalovým ochorením a klientom s ťažkým zdravotným postihnutím všestrannú a cielenú pomoc, aby mohli žiť napriek ťažkým obmedzeniam čo najviac plnohodnotný život. Chceme tak v spoločnosti šíriť pozitívny príklad zvládania dôsledkov postihnutia.

OMD v SR vedú samotné osoby so svalovým ochorením a rodičia detí s muskulárnou dystrofiou. Šírime filozofiu nezávislého života, aby aj ľudia s ťažkým telesným postihnutím mali možnosť študovať, pracovať, mať vlastné bývanie a založiť si rodinu. Presadzujeme ju v praktickom živote tým, že vytvárame kvalifikované pracovné miesta. Zamestnávame 7 ľudí so svalovým ochorením.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#muskulárna dystrofia #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk