Autistické centrum Andreas n.o.

18.02.2017 01:04

Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra (PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31821677
Sídlo: Galandova 7, Bratislava
Bankové spojenie: SK75 7500 000­0 0040 1159 8­499
Adresa webovej stránky: www.andreas.sk
Kontakt: andreas@andreas.sk, +421254410907, 0918591624
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Autistické centrum Andreas ponúka služby diagnostiky, individuálneho poradenstva a širokú paletu špecializovaných terapií a voľnočasových aktivít, ako arteterapia, muzikoterapia, Snoezelen, canisterapia a ergoterapia.

Niektoré z realizovaných projektov: Pre rodičov bez rodičov, Pestrotiene a netopierce, Je lepšie byť pestrotieňom ako netopiercom, Arteterapia a psychodiagnostika, Autisti-Artisti, Záhrada-miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom, Viem ti povedať, Tak ďaleko, tak blízko.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Financie získané z asignovania 2 percent sme použili na podporu detí s autizmom (individuálne a špecializované terapie, didaktické pomôcky a materiál do artedielne) a rozvoj spolupráce s rodičmi a pedagógmi (skupinové stretnutia rodičov, workshopy a semináre pre pedagógov).

Prečo dať daň práve nám:

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s autizmom a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese. Našim cieľom je zvýšiť zručnosti ľudí s autizmom tak, aby sa dokázali integrovať do spoločnosti a v rámci svojho postihnutia fungovali čo najviac samostatne v bežnom živote.

Pomáhame, ale zázraky nesľubujeme.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#autizmus #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk