NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

21.02.2017 23:22

Nadácia založená s cieľom podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Právna forma: Nadácia
IČO: 42180058
Sídlo: Mierová 83, 821 05 Bratislava

Bankové spojenie: SK63842000000­00175032207

Adresa webovej stránky: www.kvapkanadeje.sk

Kontakt: info@kvapkanadeje.sk; 02–43423901
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Cieľom nadácie je kontinuálne zabezpečovať a poskytovať finančné prostriedky na nákup najmodernejších prístrojov pre diagnostiku a liečbu detských onkologických ochorení, tak aby prístrojová a laboratórna technika zodpovedala technologickým požiadavkám najmodernejších liečebných trendov v lekárskom obore – onkológia a transplantólogia.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Kampaň na získanie darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene; rekonštrukcia sociálneho zázemia lôžkovej časti Kliniky detskej neurológie DFNsP BA; obnova materiálno-technického vybavenia Transplantačnej jednotky kostnej drene KDHaO DFNsP BA

Prečo dať daň práve nám:

Transparentná a preukázaná pomoc pri vytváraní zdravotníckych pracovísk na svetovej úrovni, ktoré poskytujú reálnu šancu na uzdravenie a záchranu života pre malých onkologických a hematologických pracovísk

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Kvapka nádeje #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk