Liga proti rakovine SR

24.02.2017 00:10

Liga proti rakovine je občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je už 27 rokov každodenne pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00641219
Sídlo: Brestová 6, 821 02 Bratislava
Bankové spojenie: SK65020000000­00104832012
Adresa webovej stránky: www.lpr.sk
Kontakt: lpr@lpr.sk, +421 2/52 92 17 35
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Medzi naše projekty a aktivity patria:

  • Centrá pomoci LPR v Bratislave, Košiciach a Martine, kde poskytujeme denné služby pacientom
  • Poradenstvo a Linka pomoci
  • Sieť psychológov
  • Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov
  • Rodinná týždňovka pre rodiny, v ktorých jeden z rodičov alebo obaja sú onkologickí pacienti
  • Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach
  • Finančná pomoc v hmotnej núdzi
  • Vystrihaj sa Slovensko
  • Edukačné brožúrky a letáky
  • Onkologická výchova pre študentov stredných škôl

Okrem vlastných psychosociálnych projektov, ktoré poskytujú priamu pomoc onkologickým pacientom podporujeme výskum v danej oblasti, ako aj nemocničné a zdravotnícke zariadenia, či občianske združenia podobného charakteru.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Vaše 2% sme v roku 2016 použili na zrealizovanie časti našich projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom. Rozdelili sme finančné prostriedky v hmotnej núdzi, zrealizovali sme relaxačné pobyty pre pacientov. Vďaka 2% z roku 2016 sme mohli celoročne prevádzkovať tri Centrá pomoci LPR, ako aj ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov, aby svojim deťom mohli byť na blízku počas náročnej liečby. Počas celého roka sme tiež mohli poskytovať odborné poradenstvo prostredníctvom Linky pomoci.

Prečo dať daň práve nám:

Vaše 2% dokážu veľa. Aj vďaka nim totiž vieme každý rok pomôcť tisícom ľudí. Ďakujeme, že tu aj vďaka Vám už 27 rokov môžeme byť pre onkologických pacientov.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Liga proti rakovine #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk