molodŷ.Rusynŷ

23.02.2017 23:40

Hlavnou činnosťou našej organizácie je udržiavanie rusínskej kultúry, jazyka, tanca i tradícii medzi mladými ľuďmi.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42085764
Sídlo: Hálova 16, Bratislava
Bankové spojenie: SK28 1100 000­0 0026 6875 2­076
Adresa webovej stránky: http://www.molody.rusyny.org/
Kontakt: molody@rusyny.org, 0910 643 544
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Organizujeme viaceré projekty a akcie pre mladých po celom Slovensku, spomenúť môžeme už dlhoročnú tradíciu organizovania rusínskych zábav v Bratislave, Košiciach a Prešove, stretnutie Rusínov v Nitre, rusínske trojdňové slávnosti pod hradom v Starej Ľubovni, najväčším festivalom pod našou záštitou je Rusínska vatra, organizujeme koncerty rusínskych interpretov ľudovej, modernej ale aj klasickej hudby a mnohé iné.

Dlhoročne sa venujeme výskumu ľudových rozprávok, ich produkcií na CD nosiče pod názvom “Rusínske rozprávky”, každoročne organizujeme „Tábor po rusínsky“, kde sa mladí ľudia dozvedajú vždy niečo nové z oblasti histórie, lingvistiky, náboženstva… Ďalej spoluorganizujeme konferenciu pre neziskové organizácie „mLadime-mladí spoločne“, ktorá spája všetky mládežnícke organizácie bez rozdielu zamerania, národnosti alebo spoločenského postavenia členov a tak napomáha k zdieľaniu a poznaniu problémov, ktoré takmer všetky organizácie dennodenne zažívajú.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Na podporu našich projektov.

Prečo dať daň práve nám:

Aj v tejto uponáhľanej dobe sa snažíme o zachovanie našich tradícií a priblíženie ich nielen mladej generácií ale širšej verejnosti, preto Vás prosíme o pomoc aj touto cestou.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk